Naša škola

Poskytneme Vašim deťom to najlepšie z umenia.

Deti sa angažujú

Vaše deti budú u nás vždy zaraďované na rôzne koncerty, vystúpenia a šúťaže. Od triednych až po celoslovenské.

Máte nejaké otázky?

Radi vám zodpovieme vaše otázky na našej emailovej adrese zuslm@svslm.sk. Ďalšie kontakty nájdete v sekcii kontakt.

Podujatia a vystúpenia

Vždy ste informovaní o novinkách, koncertoch a vystúpeniach organizovaných našou školou.

Naše učebne

Učebne vytvárajú prijateľské prostredie pre tvorbu umeleckých výsledkov.

Skvelí učitelia

Mladí a skúsení profesori pracujú s vašimi ďetmi profesionálne.

V krátkosti o nás

Základná umelecká škola J.L.Bellu v Liptovskom Mikuláši poskytuje vzdelávanie detí a mládeže v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Školu ročne pravidelne navštevuje viac ako 1000 žiakov. Študenti školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych vystúpení, sútaží a iných umeleckých aktivitách. Imidž školy sa v celoslovenskom merítku radí medzi nadpriemerné školy a to najmä v oblastiach ako reprezentatívnosť súborov školy, umeleckej činnosti a spolupráci s ďalšími inštitúciami. Budeme veľmi radi, ak k nám zavítate...  

Čo vyučujeme

​​

  • hudobný odbor
  • tanečný odbor

  • literárno-dramatický odbor

  • výtvarný odborPrihláste sa už teraz

Príjmacie pohovory má umelecká škola na pláne 21. – 23. mája a to v nasledujúcich odboroch:

  • Hudobný odbor

od 14,00–17,00 hod. na ul. M.M.Hodžu 5

Prípravné hudobné štúdium, hra na: husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbal, klavír, organ, cirkevná hudba, akordeón, heligónka, gitara, basová gitara, flauta priečna-zobcová-altová, klarinet, trúbka, lesný roh, spev, zborový spev, v tanečnej a jazzovej skupine, kompozícia, bicie nástroje.

  • Tanečný odbor

MŠ Podbreziny Agátova ul. 21. mája 2017 od 14,00–16,00 hod

Prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, moderný scénický tanec, súčasný tanec, jazzový tanec, tanečná prax, dejiny tanca.

  • Výtvarný odbor

od 14,00 – 17,00 hod. na ul. Pišútova 3

Kreslenie, maľovanie, grafika, typografia, grafický design, textil, akcie a projekty viazané na plochu, keramika, tvorba šperku a odevu, práca s fotografiou, PC grafické aplikácie.

  • Literárno-dramatický odbor

od 14,00–17,00 hod. na ul. Pišútova 3

Prípravné dramatické štúdium, dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore, základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, fonetika.