Vážení rodičia,

riaditeľstvo ZUŠ J. L. Bellu na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Rozhodnutia zriaďovateľa školy (mesta Liptovský Mikuláš) zo dňa 19. februára 2021 obnovuje od pondelka 22. februára 2021 prezenčné vyučovanie v ZUŠ J. L. Bellu pre individuálne vyučovanie, ale len pre žiakov, ktorí navštevujú prvý stupeň základnej školy (pre ZUŠ – PHV, 1., 2., 3. ročník).
Z prezenčného vyučovania je taktiež vylúčená výučba spevu a dychových nástrojov (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka). Výučba týchto predmetov a ostatných žiakov bude naďalej prebiehať dištančnou formou. Podmienkou prezenčného vyučovania žiaka je aktuálny (nie starší ako 7 dní) negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu, čo zákonný zástupca dieťaťa preukáže Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je aj kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o výnimke.

Tlačivá na stiahnutie:

Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Príloha č. 11b - Zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

  • 003.jpg
  • 005.jpg
  • 002.jpg
  • 007.jpg
  • 004.jpg
© ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
Free Joomla! templates by Engine Templates