Naša škola

Poskytneme Vašim deťom to najlepšie z umenia.

Deti sa angažujú

Vaše deti budú u nás vždy zaraďované na rôzne koncerty, vystúpenia a šúťaže. Od triednych až po celoslovenské.

Máte nejaké otázky?

Radi vám zodpovieme vaše otázky na našej emailovej adrese zuslm@svslm.sk. Ďalšie kontakty nájdete v sekcii kontakt.

Podujatia a vystúpenia

Vždy ste informovaní o novinkách, koncertoch a vystúpeniach organizovaných našou školou.

Naše učebne

Učebne vytvárajú prijateľské prostredie pre tvorbu umeleckých výsledkov.

Skvelí učitelia

Mladí a skúsení profesori pracujú s vašimi ďetmi profesionálne.

V krátkosti o nás

Základná umelecká škola J.L.Bellu v Liptovskom Mikuláši poskytuje vzdelávanie detí a mládeže v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Školu ročne pravidelne navštevuje viac ako 1000 žiakov. Študenti školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych vystúpení, sútaží a iných umeleckých aktivitách. Imidž školy sa v celoslovenskom merítku radí medzi nadpriemerné školy a to najmä v oblastiach ako reprezentatívnosť súborov školy, umeleckej činnosti a spolupráci s ďalšími inštitúciami. Budeme veľmi radi, ak k nám zavítate...  

Čo vyučujeme

​​

  • hudobný odbor
  • tanečný odbor

  • literárno-dramatický odbor

  • výtvarný odborPrihláste sa už teraz

Prihláste svoje dieťa na niektoré z našich predmetov...