kontakt
história
foto
nové foto
foto 2006
foto 2007
škola
podujatia
dokumenty
zmluvy
objednávky
faktúry

Zverejnenie zadávania zákazky

Slavonic roots
e-mail
webmaster

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu
riaditežstvo: M. M. Hodžu 5 P.O.Box 70
031 01 Liptovský Mikuláš
č.tel.-fax.: +0421 44 56 215 80
e-mail: zuslm@svslm.sk
http://zuslm.sk

Hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor
ul. M.M. Hodžu 5 č.tel. 044 56 215 80

výtvarný odbor: ul. Pišútova 3 č.tel. 044 55 200 38