Zmluvy

Filename Date
An Adobe Acrobat file 111071LMT12009 Dodávka tepla na rok 2016 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 11107LMT2009 Dodatok o zálohových platbách na rok 2015 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1022656301 Dodatok z umluve o poskytovaní služieb 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 2700013727 Preddavky vodné, stočné pre rok 2020 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 5542012 Dohoda o vykonávaní abs. praxe 2020-04-09
An Adobe Acrobat file ZML44742479 Dodávka elektriny 2020-04-09
An Adobe Acrobat file Rámcová kúpna zmluva na dodávku nábytku a zariadenia 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 11107LMT2009 Ddodatok k zmluve o dodavke a odbere tepla pre rok 2011 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 13 Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke tepla č. 11107LMT2009 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 0101 Výkon činn. zdravotnej služby 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 20160109 Sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12017 Opravy a údržby klavírov 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 142014 Registratúra 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 120162017 Prenájom nebytových priestorov 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12018 Činnosť BOZP, TPO, Rámcová zmluva - Gajos 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 902013 Dohoda o prenajatí priestorov Domu kultúry 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12 Zlmuve o dodávke a odbere tepla 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12015 Prenájom telocvične 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 3202774 Dohoda o platbe za el. energiu 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1221253ID4 Dodávka el. zálohový predpis 2015 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 2018003811, 1011804124 Dodávka elektrickej energie 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12018 Rámcová kúpna zmluva , ŠEVT 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1122019RD Dohoda o prenájme priestorov DK 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 3752002 Zálohové platby za rok 2016 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 111072013 Dodávka tepla 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 20182301 Darovacia zmluva na zakúpenie kostýmov pre TO 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 2700013727 Preddavky na vodné, stočné 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 3752002M Preddavok 20154 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 172013 Dohoda o prenajatí priestorov Domu kultúry 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1221253ID4 Dodávka el. zálohový predpis 2015_1 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 68632017 Dodávka elektrickej energie 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12019 Prenájom priestorov pre TO 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12019 Prenájom telocvične 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 20182505 Ochrana a zabezpečenie zmluvných strán pri spracovávaní os. údajov 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 22019 Prenájom priestorov pre VO 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12018 Prenájom telovcične 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1121301 Zmluva o združenej dodávke elektriny 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 8802972016 Zmluva o údržbe a servise EZS 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 14992003 Polícia - ochrana, obj. dodatok 3 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 14992003 Ochrana objektu 2020-04-09
An Adobe Acrobat file ITMS26120130031 EU - Operačný program vzdelávania 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 11 Dodatok k zmluve o dodávke tepla 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 82015 Správa registratúry, Vyraďovacie konanie 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12017 Prenájom telocvične 2020-04-09
An Adobe Acrobat file Fi17011 Zmluva o dielo na dodávku a motáž žalúzií 2020-04-09
An Adobe Acrobat file LVS2700013727 Preddavky za vodné 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1221253 Dodávka el. preddavky 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12017 Prenájom nebytových priestorov 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12014 Prenájom nebytových priestorov Detského centra Stodoláčik 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12019 Preddavok vodné - stočné na rok 2019 2020-04-09
An Adobe Acrobat file F214189 Dodávka a montáž okna 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 12016 Prenájom nebytových priestorov 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 282017SC Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov DK 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 022019 Správa registratúry, vyraďovacie konanie, registratúrny poriadok 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 241207škol Poskytovanie služieb v oblasti personalistiky 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1221253ID4 Dodávka elektriny 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 4 Vytvorenie dokumnetácie o Ochrane osobných údajov GDPR 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 1220162017 Prenájom nebytových priestorov 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 13812018SKOL-01 Nariadenie GDPR, zákon č.182018 o ochrane os.údajov 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 022018 Správa registratúry, Vyraďovacie konanie 2020-04-09
An Adobe Acrobat file 111072009 Platobný predpis za dod. tepla 2014 2020-04-09

Free Joomla! templates by Engine Templates