Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
02.09.2020 04.09.2020 3220910291 Stravné lístky Doxx 300 ks DOXX,stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 1149 €
02.09.2020 04.09.2020 111072009 Dodávka tepla -preddavok 9/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  664,14 €
21.08.2020 21.08.2020 5579849144 Dátové prenosy Alarm 8/2020 Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,30 €
21.08.2020 21.08.2020 260082009 Počítačová sieť SANET, ŠvS 7-9/2020 Združenie PS Sanet, Vazovova 5, Bratislava 150 €
21.08.2020 21.08.2020 2020249 Program Vema 7/20-6/21 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 116,10
18.08.2020 18.08.2020 2700013727 Vodné stočné 8/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
18.08.2020 18.08.2020 1540548248 Sl.telefóny O2 7/2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 112,75 €
18.08.2020 18.08.2020 203001593 Dodávka tepla 7/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 243,54 €
18.08.2020 18.08.2020 012020 Kontrola bleskozvodov a ruč.el.zariadeniach Elektrotechnik D.Nemtušiak,Tehliarska 253,Lipt.Mikuláš 584€
07.08.2020 07.08.2020 8190052304  El. preddavok za jún 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89€
07.08.2020 07.08.2020 8190052303 El. preddavok za jún 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156€
07.08.2020 07.08.2020 8190052306 El. preddavok za jún 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209€
07.08.2020 07.08.2020 8190052305 El. preddavok za jún 2020 OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
07.08.2020 07.08.2020 8265765162 Telefón 7/2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 20,58 €
07.08.2020 07.08.2020 2020066731 Internet 8/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
07.08.2020 07.08.2020 1202207029 Žiacke knižky pre ZUŠ 600 ks Ševt,a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica 311,40 €
03.08.2020 03.08.2020 2200010726 Elektrina-nedoplatok Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 12,68 €
03.08.2020 03.08.2020 302001403 Dodávka tepla za 6/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  243,54 €
03.08.2020 03.08.2020 302001213 Dodávka tepla za 5/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  804,36 €
03.08.2020 03.08.2020 202001682 Kontrola Hydrantov a PhP Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 298,20 €
03.08.2020 03.08.2020 0242835254 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,38 €
03.08.2020 03.08.2020 2700013727 Vodné,stočné júl 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109
03.08.2020 03.08.2020 111072008 Teplo -preddavok za 8/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  568,28 €
10.07.2020 07.07.2020 2020061 Stravovanie -fond na potraviny jún 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 96,56 €
10.07.2020 07.07.2020 2020062 Stravovanie -fond na režiu ,jun 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 34,08 €
10.07.2020 10.07.2020 8263904743 Telefón , jún 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava  20,58 €
10.07.2020 10.07.2020 9202003792 Činnosť BOZP za 2.polrok 2020 Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
10.07.2020 10.07.2020 1550450909 Sl.telefony O2, maj 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 114,67 €
09.07.2020 07.07.2020 2020063 Stravovanie jún 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš  274,06 €
09.07.2020 09.07.2020 2020056681 Internet 07/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš  16,70 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052304 El. preddavok za jún 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052303 El. preddavok za jún 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052306 El. preddavok za jún 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052305 El. preddavok za jún 2020 OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
01.07.2020  01.07.2020 111072007 Teplo preddavok , júl 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  568,28 €
23.06.2020 23.06.2020 5570378871 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,49 €
23.06.2020 23.06.2020 8262019898 Telefón , máj 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 27,42 €
23.06.2020 23.06.2020 1020170917 Sk doména, zuslm.sk WebSupport, s.r.o.,Karadžičova 12, Bratislava 15 €
23.06.2020 23.06.2020 2020215 Personálne, mzdové a účtov.práce za 1.polrok 2020 Mesto Lipt.Mikuláš,Štúrova 1989/41, LM 2612,17 €
18.06.2020 18.06.2020 2020169 Poistenie majetku za 2 štvrťrok 2020 Mesto Lipt.Mikuláš,Štúrova 1989/41, LM 811,83 €
18.06.2020 18.06.2020 2700013727 Vodné,stočné jún 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
18.06.2020 18.06.2020 2020187 Aplikačné a systémové konzultácie personálneho programu 2020 Vema Mesto Lipt.Mikuláš,Štúrova 1989/41, LM 12,67 €
15.06.2020 15.06.2020 1520445738 Sl.telefony O2, maj 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 115,42 €
15.06.2020 15.06.2020 1020156474 Hosting zuslmsk WebSupport, s.r.o.,Karadžičova 12, Bratislava 20 €
10.06.2020   10.06.2020  8190052304  El. preddavok za jún 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
10.06.2020   10.06.2020   8190052303 El. preddavok za jún 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
10.06.2020   10.06.2020   8190052306  El. preddavok za jún 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
10.06.2020  10.06.2020  8190052305  El. preddavok za jún 2020 OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  615 €
10.06.2020 10.06.2020 2020047258 Internet jún 2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš   16,70 €
09.06.2020 09.06.2020 2000536 Dezinfekčný prostriedok, papierové utierky Gastro Glass Tatry,Nábr.J.Jánošíka 1920/5, Lipt.Mikuláš 44,80 €
02.06.2020 02.06.2020 111072006 Teplo preddavok za jún 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 568,28 €
28.05.2020 28.05.2020 62020 Oprava strechy na budove ZUŠ -havarijný stav Jozef Kostolný, Vranov , Lipt. Mikuláš 310 €
25.05.2020 28.05.2020 5565705567 Dátové prenosy - Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,41
25.05.2020 28.05.2020 2200027217 Nedoplatok za el. apríl 2020  OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89,70 €
25.05.2020 28.05.2020 260082006 Sanet-ŠVS príl-jún 2020 Sanet, Vazovova 5, Bratislava 150
14.05.2020 28.05.2020 1620271971 Komunálny odpad 2020 Mestský úread, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 486,30 €
18.05.2020 15.05.2020 2700013727 Vodné, stočné, preddavok máj, 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €|
18.05.2020 14.05.2020 1580420258 Služob.telefóny O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 14,87€
18.05.2020 14.05.2020 8258498833 Telefón  4/2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 20,72 €
18.05.2020 14.05.2020 2000469 Dezinfekčný prostriedok , dávkovače mydla Gastro Glass Tatry SK, s.r.o Nábr.J.Jánošíka 1920/5, Lipt. Mikuláš 148,82 €
18.05.2020 14.05.2020 302001023 Dodávka tepla 4/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 268,86 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052304 El. preddavok za máj 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052303 El. preddavok za máj 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052306 El. preddavok za máj 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052305 El. preddavok za májl 2020 OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
11.05.2020 11.05.2020 2700013727 Vodné,stočné  4/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
11.05.2020 11.05.2020 111072005 Teplo  preddavok 5/200 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 664,14 €
11.05.2020 11.05.2020 2020037226 Internet  5 /2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš  16,7 €
20.04.2020 29.04.2020 5561007725 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,32 €
20.04.2020 29.04.2020 2200020667 El.-nedoplatok, vyúčt.marec 2020 OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 228,43
20.04.2020 29.04.2020 2200020267 El.-nedoplatok, vyúčt.marec 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 119,19 €
20.04.2020 29.04.2020 2200020668 El.-nedoplatok, vyúčt.marec 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 33,71 €
15.04.2020 22.04.2020 1310366125 Sl.telefóny O2, marec 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 219,23
15.04.2020 22.04.2020 8256225676 Telefón - marec 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 20,58 €
15.04.2020 22.04.2020 9202001717 BOZP, TPO za 1 štvrťrok 2020 Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 109,80 €
15.04.2020 22.04.2020 302000828 Teplo -marec 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 675,38 €
15.04.2020 15.04.2020 2020047 Stravovanie SF fond na réžiu, marec 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 37,68 €
15.04.2020 15.04.2020 2020046 Stravovanie SF fond na potraviny, marec 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš  106,76 €
15.04.2020 05.04.2020 2020102 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.štvrťrok 2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš  174,17 €
07.04.2020 07.04.2020 2020048 Stravovanie, režia za marec 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 303,01 €
06.04.2020 06.04.2020 8190052304 El. preddavok za apríl 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
06.04.2020   06.04.2020   8190052303 El. preddavok za apríl 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
06.04.2020 06.04.2020   8190052306 El. preddavok za apríl 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
06.04.2020 06.04.2020 8190052305 El. preddavok za apríl 2020 OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
02.04.2020 02.04.2020 2020028051 Internet apríl 2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
01.04.2020 01.04.2020 2000023 Licencia za užívanie systému iZUŠ Senzio,s.r.o., Veľké Uherce 137 1296 €
01.04.2020 01.04.2020 2200013605 El.-nedoplatok za febr.  OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 100,66 €
01.04.2020 01.04.2020 2200013840 El.-nedoplatok za febr.  OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 73,35 €
01.04.2020 01.04.2020 2200013839 El.-nedoplatok za febr.  OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 485,44 €
01.04.2020 01.04.2020 111072004 Teplo- preddavok za apríl 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1430,98 €
09.03.2020 09.03.2020 2020033 Stravovanie SF , fond na potr. , febr.2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 204,68 €
09.03.2020 09.03.2020 2020034 Stravovanie -SF réžia ,ferbr.2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 72,24 €
30.03.2020 31.03.2020 5556266287 Dátové prenosy - Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,48 €
25.03.2020 31.03.2020 6200002201 Elektrina ,vyúčtovanie za január 2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 941,53 €
20.03.2020 23.03.2020 2700013727 Vodné,stočné, marec 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 106 €
13.03.2020 09.03.2020 1320344967 Služob.telefóny O2, február 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 116,06 €
13.03.2020 09.03.2020 2020035 Stravovanie február 2020 - réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 580,93 €
13.03.2020 09.03.2020 302000380 Dodávka tepla za február 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 703,15 €
13.03.2020 09.03.2020 51200181 Čistiace prostriedky Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 33,11 €
13.03.2020 09.03.2020 51200182 Čistiace prostriedky Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 206,12 €
13.03.2020 09.03.2020 8253960491 Telefón február 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 21,17 €
09.03.2020  09.03.2020   2000009 Nabíjačka Batérií,batérie do myší a ovládačov Martin Majerčík Majken,Východná 191 68,90 €
09.03.2020   09.03.2020  2020017812 Internet 3/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš  16,70 €
09.03.2020   09.03.2020  8190052304 Elektrina-preddavok február 2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
09.03.2020 09.03.2020 8190052306 Elektrina-preddavok február 2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
09.03.2020  

09.03.2020

8190052303 Elektrina-preddavok február 2020, OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
09.03.2020 09.03.2020 8190052305 Elektrina-preddavok 3/2020, OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
09.03.2020 17.02.2020 260082003 Sanet , január-marec 2020 Združenie Sanet Vazovova 5, Bratislava 150 €
03.03.2020 09.03.2020 111072003 Teplo-preddavok, marec 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2006,10 €
24.02.2020 24.02.2020 5551542482 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,54 €
19.02.2020 19.02.2020 1020028 Noty Dolce Music,s.r.o.,Staraá Tenice 1199,Uherské Hradište,ČR 43,90 €
18.02.2020 18.02.2020 200000129 Toner HP 505 2 ks, HP 1612  2 ks Vova,s.r.o.,Borbisova 1,Lipt.Mikuláš 50,83 €
14.02.2020 06.02.2020 2020021 Stravovanie ,fond na réžiu SF, január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 89,52 €
14.02.2020 06.02.2020 2020020 Stravovanie ,fond na potraviny-SF, január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 253,64 €
14.02.2020 10.02.2020 51200090 Soľ posypová, odhŕňač snehu, Savo proti plesni Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 61,67 €
14.02.2020

10.02.2020

2700013727 Vodné,stočné ,február 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
13.02.2020 10.02.2020 1500380585 Služobné telefóny O2, január 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 119,58 €
13.02.2020 10.02.2020 302000190 Dodávka tepla za január 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 895,97 €
13.02.2020 10.02.2020 8251709362 Telefón za január 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 31,63 €
13.02.2020 06.02.2020 2020022 Stravovanie za január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 719,89 €
13.02.2020 05.02.2020 262920

Členský poplatok SANET za rok 2020

 

Sanet, Vazovova 5, Bratislava 33 €
11.02.2020 03.02.2020 2/2019/2020 Prenájom priestorov za 2.polrok pre  VO MŠ,Ondrašovská 55, Lipt. MIkuláš 29,70 €
11.02.2020 03.02.2020 1/2019/2020 Prenájom priestorov za 2.polrok pre  TO MŠ,Ondrašovská 55, Lipt. MIkuláš 38,50 €
11.02.2020 03.02.2020 2020008918 Internet február 2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052305 Elektrina-preddavok február 2020, OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052306 Elektrina-preddavok február 2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052304 Elektrina-preddavok február 2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052303 Elektrina -preddavok február 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
07.02.2020 30.01.2020 51200016 Pracovná obuv Hombre Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 72,19 €
07.02.2020 28.01.2020 51200010 Čistiace prostriedky pre VO Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 250,45 €
07.02.2020 28.01.2020 51200011 Čistiace prostriedky pre Ho a TO Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 191,72 €
03.02.2020 03.02.2020 1051946069 Elektrina-nedoplatok, dec.2019 , OM 774 Magna energia,Nitrianska 7555/18,Piešťany 9,96 €
03.02.2020 03.02.2020 1051944270 Elektrina-nedoplatok, dec.2019, OM 219 Magna energia,Nitrianska 7555/18,Piešťany

124,82 €

03.02.2020 03.02.2020 111072002 Dodávka tepla-preddavok 02/20 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2101,96 €
23.01.2020 23.01.2020 2019108 Prenájom priestorov DK Dom kultúry, Hollého 4, liptovský Mikuláš 289,10 €
23.01.2020 22.01.2020 2020011 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
22.01.2020 21.01.2020 5546825187 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.36 €
22.01.2020 20.01.2020 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
22.01.2020 20.01.2020 301902555 Dodávka tepla 12/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 997.25 €
21.01.2020 10.01.2020 2912012510 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 483.69 €
21.01.2020 10.01.2020 111072001 Preddavok za teplo, 1/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2389.52 €
20.01.2020 20.01.2020 12019 Prenájom telocvične za za 2.polrok 19/20 MŠ Čs.brigády, Lipt. Mikuláš 36 €
20.01.2020 09.01.2020 2019160 Stravovanie, -SF fond na potraviny 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 206.72 €
20.01.2020 09.01.2020 2019161 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 6.08 €
20.01.2020 09.01.2020 2019162 Stravovanie 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 501.6 €
20.01.2020 20.01.2020 1/2019 Prenájom priestorov 2.polrok 2020 Materská škola Čs.brigády 2, Liptovskýá Mikuláš 36 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052304 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052303 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052306 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052305 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
20.01.2020 13.01.2020 1330299011 Sl.telef.O2, 12/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 122.1 €
20.01.2020 09.01.2020 8249477720 Telefon 12/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
20.01.2020 10.01.2020 2020000030 Inetrnet 1/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
20.01.2020 10.01.2020 1499-2003 Ochrana objektov Ministerstvo vnútra SR,Kuzmányho 26, Žilina 160.2 €

 

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
30.12.2019 30.12.2019 3291392156 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 605.14 €
27.12.2019 27.12.2019 190101091 Tonery to tlačiane VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 117.6 €
20.12.2019 20.12.2019 20190579 Vianočné posedenie - SF KLAR,s.r.o., 1.mája, 1741/117, Lipt. Mikuláš 190 €
19.12.2019 19.12.2019 5542134263 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.29 €
19.12.2019 19.12.2019 9201905090 Činnosť BOZP a TPO za 4. štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
19.12.2019 19.12.2019 2019081 PC servis ITcom, s.r.o., Vrbická 1948, Lipt. Mikuláš 60 €
19.12.2019 19.12.2019 3291392122 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 1149 €
18.12.2019 18.12.2019 190101074 Pracovný stolový kalendár 49 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 50.28 €
17.12.2019 17.12.2019 219201 PC servis Profi služby, s.r.o., Za ohradami, 423/7 96 €
17.12.2019 17.12.2019 1051939923 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 91.97 €
17.12.2019 17.12.2019 2019420 Refundácia za mzdové a účtovnícke práce za 2.pork 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2996.95 €
16.12.2019 16.12.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 12/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
13.12.2019 13.12.2019 2911256301 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 38.57 €
13.12.2019 13.12.2019 2911256300 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 172.16 €
13.12.2019 13.12.2019 8247258813 Telefon 11/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
13.12.2019 13.12.2019 2019097 Penájom proestorov DK Dom kultúry , Hollého 4, Lipt. Mikuláš 253.2 €
13.12.2019 13.12.2019 201966676 Antivirus ESET , na 2 roky pre 20 PC ESET, s.r.o., Einsteinova 24 , 85101 Bratislava 396 €
10.12.2019 10.12.2019 1460292543 Sl.telef.O2, 11/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 114.03 €
05.12.2019 05.12.2019 900436503 Časopis Hudobný život - predplatné na rok 2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 17.92 €
05.12.2019 05.12.2019 301902365 Dodávka tepla 11/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 391.879 €
05.12.2019 05.12.2019 1011963754 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
05.12.2019 05.12.2019 1011963755 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
04.12.2019 04.12.2019 2019148 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 664.95 €
04.12.2019 04.12.2019 2019098659 Inetrnet 12/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.12.2019 04.12.2019 259433542 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
04.12.2019 04.12.2019 259436127 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 691 €
03.12.2019 03.12.2019 111071912 Dodávka tepla preddavok 12/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2156.63 €
02.12.2019 02.12.2019 2019146 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 274.04 €
02.12.2019 02.12.2019 2019147 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.06 €
20.11.2019 20.11.2019 5537460994 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.34 €
18.11.2019 18.11.2019 2600811912 Počítačová sieť SANET , október-december 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
18.11.2019 18.11.2019 51191000 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 293.81 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
12.11.2019 12.11.2019 190100915 Tonery HP VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 46 €
12.11.2019 12.11.2019 2019131 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 287.64 €
12.11.2019 12.11.2019 2019132 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.46 €
12.11.2019 12.11.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 11/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
12.11.2019 12.11.2019 2019133 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 697.95 €
12.11.2019 12.11.2019 1340244957 Sl.telef.O2, 10/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 113.79 €
11.11.2019 11.11.2019 1192209645 Protokoly, bianco listy ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 187.84 €
11.11.2019 11.11.2019 301902174 Dodávka tepla 10/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 559.38 €
11.11.2019 11.11.2019 82450556008 Telefon 10/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
11.11.2019 11.11.2019 20190899512 Inetrnet 11/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960786 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960787 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
07.11.2019 07.11.2019 259390259 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
07.11.2019 07.11.2019 259390258 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 699 €
05.11.2019 05.11.2018 190100823 Náplne do tlačiarne Canon VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 36.6 €
05.11.2019 05.11.2019 742019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 750 €
05.11.2019 05.11.2019 111071911 Predavok za teplo, 11/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1868.47 €
29.10.2019 29.10.2019 1620234859 Komunálny odpad za rok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 484.98 €
21.10.2019 21.10.2019 1450247038 Sl.telef.O2, 9/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 124.35 €
21.10.2019 21.10.2019 55328011018 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.4 €
21.10.2019 21.10.2019 2019040 Výroba a lepenie stolových dosiek pre VO Miloš Kružliak, Hviezdoslavova 1871/2, LM 290 €
21.10.2019 21.10.2019 4515719959790706 Modelovacie stoly pre VO VidaxlSK, Adyen Client managment, Amsterdam 73.99 €
21.10.2019 21.10.2019 51971042 Kontrola a servis EZS a UTO Deltech, a.s. Priemyselná 1. 03101 Lipt. Mikuláš 206.4 €
15.10.2019 15.10.2019 19074 Žiarovky, akumulator alk. AA, AAA Unimix-Martin Ratkoš, Východná 762, prev.Ul.1 mája 79 , LM 20.83 €
15.10.2019 15.10.2019 25102019 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
10.10.2019 10.10.2019 301901983 Dodávka tepla 10/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 597.72 €
10.10.2019 10.10.2019 2911212092 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1.2 €
10.10.2019 10.10.2019 8242832285 Telefon 9/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
10.10.2019 10.10.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok109/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
08.10.2019 08.10.2019 2019115 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 273.36 €
08.10.2019 08.10.2019 2019116 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.04 €
08.10.2019 08.10.2019 2019117 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 663.3 €
08.10.2019 08.10.2019 20190797792 Inetrnet 10/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.10.2019 08.10.2019 9201903134 Činnosž BOZP a TPO za 3. štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
08.10.2019 08.10.2019 1011957376 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
08.10.2019 08.10.2019 1011957377 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
08.10.2019 08.10.2019 259351087 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
08.10.2019 08.10.2019 259351086 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
05.10.2019 05.10.2019 111071910 Dodávka tepla preddavok 10/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1292.16 €
30.09.2019 30.09.2019 252019 Opravy violončela 5 ks a sláčika 1 ks Juraj Glasnák, Nešporova 2234/1, Žilina 345 €
30.09.2019 30.09.2019 5528158208 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.35 €
18.09.2019 18.09.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 9/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
10.09.2019 10.09.2019 012019 Kontrola elektrických zariadení Nemtušiak-Elektro , tehliarska 253/5, LM 462.5 €
09.09.2019 09.09.2019 1330209404 Sl.telef.O2, 8/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 92.46 €
09.09.2019 09.09.2019 8240664855 Telefon 8/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.09.2019 09.09.2019 259312502 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.09.2019 09.09.2019 259315039 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
09.09.2019 09.09.2019 10119500219 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.09.2019 09.09.2019 1011950218 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.09.2019 09.09.2019 2019070765 Inetrnet 9/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.09.2019 05.09.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 8/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
05.09.2019 05.09.2019 111071909 Dodávka tepla 9/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 619.79 €
03.09.2019 03.09.2019 53072019 Hudobná náuka-pracovné zošity pre 1.až 7 .roč. 325 ks. Martin Vozár , Bezručova 4218/22 , 74101 Nový Jičín ČR 430.45 €
03.09.2019 03.09.2019 190100536 Xerox,náplne dotlačiarne,baterie, oprava PC VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 134.28 €
16.08.2019 16.08.2019 2019282 Program Vema od 7/2019-6/2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 112.72 €
16.08.2019 16.08.2019 5523535428 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.62 €
16.08.2019 16.08.2019 260081909 Počítačová sieť SANET , júl-sept. 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
16.08.2019 16.08.2019 301901602 Dodávka tepla 7/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
16.08.2019 16.08.2019 8238520809 Telefon 7/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.08.2019 09.08.2019 1510180326 Sl.telef.O2, 7/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 95.39 €
09.08.2019 09.08.2019 51190685 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 272.6 €
09.08.2019 09.08.2019 2019061504 Inetrnet 8/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946866 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946867 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.08.2019 09.08.2019 259271889 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.08.2019 09.08.2019 259271888 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
01.08.2019 01.08.2019 19045 Správa registratúrya vyraďovacie konanie, registratúrny poriadok Archív Tatry, s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 468 €
01.08.2019 01.08.2019 20192 Ruže pre absolventov školy Amália.s.r.o., Komenského 1261/3,031 01 LM 160.6 €
01.08.2019 01.08.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 7/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
01.08.2019 01.08.2019 5518903715 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.31 €
01.08.2019 01.08.2019 0519 Struny na gitaru, poduška na husle,stojan na noty, Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 83 €
01.08.2019 01.08.2019 1192206890 Triedna dokumentácia, žiacke knižky, prihlášky do ZUŠ ŠEVT a.s., Cemenntárenská 16, Banská Bystrica 267.29 €
01.08.2019 01.08.2019 301901412 Dodavka tepla od 1.6.-30.6.2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
01.08.2019 01.08.2019 111071908 Dodávka tepla 8/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
01.08.2019 01.08.2019 111071901 Dodavka tepla 1/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2348.72 €
12.07.2019 12.07.2019 190100517 Tablet Acer 5 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 564 €
11.07.2019 11.07.2019 2911146009 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 15.14 €
11.07.2019 11.07.2019 9201901241 Činnosť BOZP, TPO za 2.štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
09.07.2019 09.07.2019 1490181425 Sl.telef.O2, 6/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 127.57 €
09.07.2019 09.07.2019 8236394917 Telefon 6/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.07.2019 09.07.2019 2019246 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940352 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940353 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.07.2019 09.07.2019 259222382 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.07.2019 09.07.2019 259222381 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
09.07.2019 09.07.2019 2019051961 Inetrnet 7/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.07.2019 08.07.2019 2019097 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 186.3 €
08.07.2019 08.07.2019 2019103 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 55.2 €
08.07.2019 08.07.2019 2019105 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 569.25 €
04.07.2019 04.07.2019 2019211 Mzdové a personálne práce za 1.polrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2742.41 €
02.07.2019 02.07.2019 111071907 Dodávka tepla 7/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
28.06.2019 28.06.2019 19184 Batéria a žiarovky do organa, práce, diagnostika KAPA AUDIO, Mlynská 977/15, 067 81 Belá n.Cirochou 264.24 €
28.06.2019 28.06.2019 5514286405 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.35 €
20.06.2019 20.06.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 6/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
18.06.2019 18.06.2019 201903773 Kontrola PHP a hydrantov Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 187.84 €
17.06.2019 17.06.2019 1051917284 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 8.07 €
17.06.2019 17.06.2019 301901221 Dodávka tepla 5/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 907.39 €
14.06.2019 14.06.2019 482019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 900 €
11.06.2019 11.06.2019 2019077 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 199.26 €
11.06.2019 11.06.2019 2019084 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 59.04 €
11.06.2019 11.06.2019 2019086 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 608.85 €
11.06.2019 11.06.2019 1390147982 Sl.telef.O2, 5/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 133.9 €
10.06.2019 10.06.2019 259195459 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 663 €
10.06.2019 10.06.2019 259195460 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
10.06.2019 10.06.2019 1011936406 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
10.06.2019 10.06.2019 1011936405 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
10.06.2019 10.06.2019 2019043155 Inetrnet 6/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.06.2019 05.06.2019 8234284179 Telefon 5/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
05.06.2019 04.06.2019 111071906 Predavok za teplo, 6/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
24.05.2019 24.05.2019 2911114583 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 42.8 €
24.05.2019 24.05.2019 5509685274 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.32 €
22.05.2019 22.05.2019 1988075 Webhosting domény zusl.sk LIPTOV SK, s.r.o., Michajlov 51, 067 73 Michajlov 35 €
20.05.2019 20.05.2019 1051914057 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 52.79 €
20.05.2019 20.05.2019 260081906 Počítačová sieť SANET , apríl-jún 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
20.05.2019 20.05.2019 301901029 Dodávka tepla 4/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 428.45 €
14.05.2019 14.05.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 5/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
10.05.2019 10.05.2019 2019062 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 168.48 €
09.05.2019 09.05.2019 201903407 Preškolenie prvej pomoci zamestnancov ZUŠ Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 68.4 €
09.05.2019 09.05.2019 1310111104 Sl.telef.O2, 4/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 130.03 €
09.05.2019 09.05.2019 8232191302 Telefon 4/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.05.2019 09.05.2019 2019033741 Inetrnet 5/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.05.2019 09.05.2019 1011930056 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.05.2019 09.05.2019 1011930057 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.05.2019 09.05.2019 259138096 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 347 €
09.05.2019 09.05.2019 259138095 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 708 €
06.05.2019 06.05.2019 2019069 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 49.92 €
06.05.2019 06.05.2019 1900039 Vejáre profi hodvábne Tomáš Suczurek, Horní Domaslavice 276 , ČR 126.4 €
02.05.2019 02.05.2019 1051909690 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 120.02 €
02.05.2019 02.05.2019 111071905 Predavok za teplo, 5/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 619.79 €
26.04.2019 26.04.2019 51190312 Toaletný papier, Tento Maxi KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 19.96 €
24.04.2019 24.04.2019 5505092968 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.25 €
24.04.2019 24.04.2019 201902720 Činnosť BOZP, TPO za 1.štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
24.04.2019 24.04.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 4/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
16.04.2019 16.04.2019 301900837 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 639.17 €
16.04.2019 16.04.2019 2911080663 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 31.26 €
16.04.2019 16.04.2019 8230113420 Telefon 3/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 36.59 €
15.04.2019 15.04.2019 2019110 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261 €
12.04.2019 12.04.2019 0219 Struny husľové, čelové, gitarové, kolofónie Duo RH 2, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 642.06 €
11.04.2019 11.04.2019 1011926322 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
11.04.2019 11.04.2019 1011926321 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
10.04.2019 10.04.2019 2019025078 Inetrnet 4/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.04.2019 08.04.2019 420051 Komunálny odpad za rok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 484.98 €
08.04.2019 08.04.2019 2019053 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 48.32 €
08.04.2019 08.04.2019 2019046 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 163.08 €
08.04.2019 08.04.2019 2019055 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 498 €
08.04.2019 08.04.2019 1560114632 Sl.telef.O2, /3/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 137.98 €
04.04.2019 04.04.2019 51190293 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 135 €
04.04.2019 04.04.2019 51190294 Toaletný papier, Saga Gigant KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 127.94 €
02.04.2019 02.04.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 3/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
02.04.2019 01.04.2019 1192202187 Prihlášky na štúdium v ZUŠ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 57.6 €
02.04.2019 02.04.2019 111071904 Predavok za teplo, 4/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1388.21 €
28.03.2019 28.03.2019 190100109 Oprava komba AER-výmena batéríí Musicmania s.r.o.,Lúčka 40, 967 01 Kremnica 162 €
26.03.2019 26.03.2019 142019 Ladenie klavírov, opravy a údržba Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1150 €
25.03.2019 25.03.2019 1900039 Licencia IZUS IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, Veľké Uherce 1296 €
18.03.2019 18.03.2019 5500521129 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.38 €
15.03.2019 15.03.2019 190002 Sťahovanie vybavenia Golem SPOL.s.r.o., Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš 125 €
15.03.2019 15.03.2019 2911057868 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 340.27 €
14.03.2019 14.03.2019 1051906278 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 88.68 €
14.03.2019 14.03.2019 132019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1200 €
12.03.2019 12.03.2019 259091440 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 827 €
12.03.2019 12.03.2019 259090021 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 268 €
12.03.2019 12.03.2019 2019031 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 195.48 €
12.03.2019 12.03.2019 2019039 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 57.92 €
12.03.2019 12.03.2019 301900385 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 942.75 €
12.03.2019 12.03.2019 2019040 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 597.3 €
11.03.2019 11.03.2019 1350061092 Sl.telef.O2, /2/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 132.09 €
07.03.2019 07.03.2019 8228052412 Telefon 2/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
07.03.2019 07.03.2019 259040515 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 893 €
07.03.2019 07.03.2019 259040516 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 347 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920798 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.96 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920799 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.03.2019 04.03.2019 111071903 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1964.52 €
26.02.2019 26.02.2019 1051902295 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 164.1 €
26.02.2019 25.02.2019 5495942871 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.41 €
26.02.2019 25.02.2019 20191 Ruže pre absolventov Amalia s.r.o., Komensjkého 1261/3,Lipt. Mikuláš 193.5 €
26.02.2019 25.02.2019 260081903 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
15.02.2019 15.02.2019 2019022 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 51.52 €
15.02.2019 15.02.2019 2019015 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 173.88 €
15.02.2019 15.02.2019 0319 Reprodukrorové boxy, audiozmiešavač,spojov.materiál-TO Duo RH 2, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 200 €
15.02.2019 13.02.2019 2019024 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 531.3 €
15.02.2019 11.02.2019 2911030615 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 704.05 €
15.02.2019 13.02.2019 301900193 Dodávka tepla 1/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1298.43 €
15.02.2019 11.02.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
15.02.2019 11.02.2019 8226008693 Telefon 1/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
15.02.2019 11.02.2019 1390051734 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 141.3 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912325 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912326 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
11.02.2019 11.02.2019 259004744 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 835 €
11.02.2019 11.02.2019 259004745 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 365 €
11.02.2019 11.02.2019 2019007628 Interner febr.2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.02.2019 11.02.2019 262919 Počítačová sieť SANET , členský poplatok na rok 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 33 €
11.02.2019 11.02.2019 19007 Žiarovky, žiarivky, trubice, akumulátory, štartéry, elektroinš.mater. Martin Ratkoš-Unimix, 032 32 Východná 762, 140.23 €
04.02.2019 04.02.2019 111071902 Dodávka tepla 2/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2060.57 €
04.02.2019 04.02.2019 2700013727 Preddavok vodné- 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
18.01.2019 18.01.2019 5491374878 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.3 €
15.01.2019 15.01.2019 2019009 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 39.52 €
15.01.2019 15.01.2019 2019004 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 133.38 €
15.01.2019 15.01.2019 1/2018 Prenájom telovcične Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 81 €
15.01.2019 15.01.2019 Dodatok č.3 Ochrana objektov Prezídia policajného zboru na rok 2019 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 160.2 €
15.01.2019 15.01.2019 2019011 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 407.55 €
15.01.2019 15.01.2019 301802536 Dodávka tepla 12/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 922.08 €
08.01.2019 08.01.2019 180019021 Vodné, stočné- nedoplatok za 2.polrok 2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 90.44 €
08.01.2019 08.01.2019 1550023819 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 128.6 €
08.01.2019 08.01.2019 8223981857 Telefon 12/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
07.01.2019 07.01.2019 20190012 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
07.01.2019 07.01.2019 2019000032 Inetrnet 1/19 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
07.01.2019 07.01.2019 258403395 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 411 €
07.01.2019 07.01.2019 258403394 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 819 €
07.01.2019 07.01.2019 1011902849 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
07.01.2019 07.01.2019 1011902848 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 77.34 €
07.01.2019 07.01.2019 1051835974 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 212.09 €
07.01.2019 07.01.2019 2911005252 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 290.87 €

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
21.12.2018 21.12.2018 180101125 Tonery, Xerox VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 500.04 €
20.12.2018 20.12.2018 1023148 Rysovací kartón -VO Krpa Slovakia, s.r.o., Hrabová 299, Bytča 201.61 €
20.12.2018 20.12.2018 118000044 Farby, glazúra, špachtle-VO Pece,s.r.o., Nábrežná 678/7, Očová 264.72 €
20.12.2018 20.12.2018 1318 Struny Savarez Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 145.7 €
20.12.2018 20.12.2018 5486834536 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.28 €
19.12.2018 19.12.2018 1156222 Farby a tempery pre VO Boesner, Gleiwitzer Štrase 2, 58454 Witten, Deutschland 656.33 €
18.12.2018 18.12.2018 3218910841 Stravné lístky DOXX DOXX-stravné lístky, spol.s.o., Kálov 356 , 010 01 Žilina 1080 €
17.12.2018 17.12.2018 21112018 Noty pre HO, struny huslové, kolofónia Muziker, a.s.Einseinova 18, Bratislava 5 354.3 €
17.12.2018 17.12.2018 118732 Rysovacie dosky,rezacie podložya,fixirka kovová Daniel Kapusta-Rámovanie, Banícka 26, B.Bystrica 355.1 €
17.12.2018 17.12.2018 20181530 Rezačka rotačná - Dahle Renot SK,s.r.o., Cintorínska 1377/8, Žilina 178.98 €
17.12.2018 17.12.2018 1320180197 Technická vlnená plsť v rolke pre VO Refima,s.r.o., Bratislavská 205, Horná Streda 92.4 €
17.12.2018 17.12.2018 18010186 Oprava PC,myš, káble,xerox,prac.kalendáre, šachta na disky VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 538.72 €
17.12.2018 17.12.2018 2018483 PaM, účtovn. služby za 2.polrok 2018 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2762.12 €
14.12.2018 14.12.2018 187003958 Koberce Primavera s pokládkou Breno, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava 2655.85 €
14.12.2018 14.12.2018 1018 Prísl. k hudob.nástrojom, struny, Blana na bubon, kolof.rolničky..... Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 80.35 €
13.12.2018 13.12.2018 1118 Svetlá Eurolite LED, Ovládač Eurolite, spojov.sieťové káble Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 1612.7 €
13.12.2018 13.12.2018 201812260 Tlakové zariadenie na prečistenie kanalizácie Eko-Servis LM, s,r.o.Bellová 14/87, Lipt. Mikuláš 167.4 €
13.12.2018 13.12.2018 201812260 Tlakové zariadenie na prečistenie kanalizácie Eko-Servis LM, s,r.o.Bellová 14/87, Lipt. Mikuláš 167.4 €
12.12.2018 12.12.2018 180100604 Tanečné topánky Piacenza Slovakia s.r.o.,Vajnorského 2383/11, Levice 602.79 €
12.12.2018 12.12.2018 022018 Odborná kontrola a skúšky el.zariadení Nemtušiak -Elektro, tehliarska 253/5, 031 01 Lipt. Mikuláš 467 €
12.12.2018 12.12.2018 2811214694 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 73.75 €
11.12.2018 11.12.2018 1051831867 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 88.67 €
11.12.2018 11.12.2018 301802344 Dodávka tepla 11/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 459.11 €
11.12.2018 11.12.2018 8221935715 Telefon 11/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
11.12.2018 11.12.2018 201805293 Činnosť BOZP, TPO za 4.štvrťrok 2018 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
11.12.2018 11.12.2018 2018216 Programové letáky ,Magdalena Zai , Mirage, s.r.o.M.Pišúta 919, 031 01v Lipt.Mikuláš 153.6 €
10.12.2018 10.12.2018 51181188 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 157.72 €
10.12.2018 10.12.2018 51181189 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 91.26 €
10.12.2018 10.12.2018 092018 Oprava violončelových sláčikov Ing.Jozef Novák -NOVÁK, Ul.J.Kráľa1309/23, Bánovce nad Bebravoou 396 €
07.12.2018 07.12.2018 80314438 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 128.41 €
04.12.2018 04.12.2018 2018122 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 66.24 €
04.12.2018 04.12.2018 2018117 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 223.56 €
04.12.2018 04.12.2018 018222 Stavebné úpravy, výmena sklenených výplní na ul.Pišútovej Cuprojekt, s.r.o., Hurbanova 1496/24, LM 2761.9 €
04.12.2018 04.12.2018 2018124 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 683.1 €
04.12.2018 04.12.2018 258369403 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 839 €
04.12.2018 04.12.2018 258369404 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 386 €
04.12.2018 04.12.2018 1011858245 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
04.12.2018 04.12.2018 1011858244 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
04.12.2018 04.12.2018 2018073456 Inetrnet 12/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.12.2018 04.12.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 12/2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
03.12.2018 03.12.2018 800436503 Hudobný život -časopis predplatné na rok 2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 17.92 €
03.12.2018 03.12.2018 20180001 Licencia na CP na 1 PC do 14.12.2019 Inprop, s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina 15 €
03.12.2018 03.12.2018 162018 Noty, Husľová škola 1-2 Jana Vencelová, Hviezdoslavova 6/32, žiar na d Hronom 135.2 €
03.12.2018 03.12.2018 111071812 Teplo-preddavok 12/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2060.95 €
29.11.2018 29.11.2018 51181084 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 139.48 €
29.11.2018 29.11.2018 51181083 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 159.84 €
28.11.2018 28.11.2018 3218909850 Stravné lístky DOXX DOXX-stravné lístky, spol.s.o., Kálov 356 , 010 01 Žilina 720 €
28.11.2018 28.11.2018 5082018 Licencia na finale music -Update Disk Multimedia, s.r.o., Sokolská 221/13,Boskovice -ČR 155 €
28.11.2018 28.11.2018 180100972 CD obálky, náplne do tlačiarne VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 136.81 €
28.11.2018 28.11.2018 180100965 Počítač HP Pavilion VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 773.6 €
28.11.2018 28.11.2018 180100953 Euroobaly, šanony, obal PVC,spony, objednávky,etikety.... VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 38.78 €
20.11.2018 20.11.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 11/2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
20.11.2018 20.11.2018 260081812 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
14.11.2018 14.11.2018 301802153 Dodávka tepla 10/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 411.05 €
14.11.2018 14.11.2018 2018021685 Vývoz odpadu s pristavením kontajnera Verejnooprospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš 79.56 €
12.11.2018 12.11.2018 1/2018 Nájomné za prenájom telocvične Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 78.75 €
12.11.2018 12.11.2018 1207021379 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 148.4 €
09.11.2018 09.11.2018 2018066579 Inetrnet 11/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.11.2018 09.11.2018 258333234 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 366 €
09.11.2018 09.11.2018 258333233 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 822 €
09.11.2018 09.11.2018 1011853962 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.11.2018 09.11.2018 1011853963 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
09.11.2018 09.11.2018 1051828813 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 6.6 €
09.11.2018 09.11.2018 5918034620 Verejná správa -ročný prístup do 12.11.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 117 €
07.11.2018 07.11.2018 8219925262 Telefon 10/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.7 €
07.11.2018 07.11.2018 2018387 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
06.11.2018 06.11.2018 181BA01403 Lampy pre projektory Epson Sofos, a.s., Dúbravská cesta 3, Bratislava 45 581.45 €
06.11.2018 06.11.2018 2018111 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 674.85 €
06.11.2018 06.11.2018 1182210101 List bianco s vodotlačov štátneho znaku SR ŠEVT a.s., Ce,entárenská 16, Banská Bystrica 190.8 €
06.11.2018 06.11.2018 2018109 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 65.44 €
06.11.2018 06.11.2018 2018104 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 220.86 €
05.11.2018 05.11.2018 111071811 Teplo-preddavok 11/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1787.95 €
26.10.2018 26.10.2018 51871083 Doplnenie užívateľského kódu Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 26.88 €
19.10.2018 19.10.2018 5477795672 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.28 €
17.10.2018 17.10.2018 642018 Ladenie klavírov, opravy a údržba Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 844 €
17.10.2018 17.10.2018 632018 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1150 €
17.10.2018 17.10.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 10/2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
17.10.2018 17.10.2018 301801960 Dodávka tepla 9/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 405.6 €
15.10.2018 15.10.2018 218149 PC servis , TP Link Profi služby, s.r.o., Za ohradami 423/7, 03202 Závažná Poruba 62.9 €
11.10.2018 11.10.2018 1204299664 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 185.03 €
11.10.2018 11.10.2018 258298841 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 340 €
11.10.2018 11.10.2018 258298840 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 681 €
10.10.2018 10.10.2018 201803716 Spracovanie dokumentácie OOÚ v súlade s Nariadením GDPR a Zákona 18/2018 Z.z. Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 1080 €
09.10.2018 09.10.2018 8217932120 Telefon 9/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 36.08 €
09.10.2018 09.10.2018 201803504 Činnosť BOZP, TPO, bezpečnostné značky Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 77.99 €
09.10.2018 09.10.2018 2018059520 Inetrnet 10/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.10.2018 01.10.2018 18052 Správa regostratúry a vyraďovanie spisov Archív Tatry, , s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš 421.2 €
08.10.2018 08.10.2018 2018114102 Odborný seminár rozpočtové hospod.školy, cestovné , SF - Žilina Inštitút celoživotného vzdelávania Košice. n.o. Drušstevná 232/2, 040 01 Košice 30 €
04.10.2018 04.10.2018 201895 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 59.04 €
04.10.2018 04.10.2018 201892 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 199.26 €
04.10.2018 04.10.2018 201898 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 608.85 €
04.10.2018 04.10.2018 180100771 Tlačiareň atramentová Canon VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 102 €
04.10.2018 04.10.2018 180100770 Xerox,CD médium, Hard klúč, oprava PC, ventilátro s chladičom VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 546.02 €
04.10.2018 04.10.2018 180100737 Tonery, pošt.obálky, adaptér sieťový, obaly PVC VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 302.77 €
03.10.2018 03.10.2018 111071810 Teplo-preddavok 10/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1241.96 €
02.10.2018 02.10.2018 1011849590 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
02.10.2018 02.10.2018 1011849589 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
02.10.2018 02.10.2018 30180588 Tonery SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 132.48 €
02.10.2018 02.10.2018 2018173 Transparentná fólia na okná a dvere- VO Mirage, s.r.o.M.Pišúta 919, 031 01v Lipt.Mikuláš 150 €
01.10.2018 01.10.2018 012018 Revízia elektrického náradia a prístrojov Nemtušiak -Elektro, tehliarska 253/5, 031 01 Lipt. Mikuláš 550.5 €
28.09.2018 28.09.2018 51180854 Toaletný papier, Saga Gigant, Cif, Real KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 143.24 €
28.09.2018 28.09.2018 51180853 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 118.88 €
26.09.2018 26.09.2018 51870967 Odborná prehliadka a servis EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 298.8 €
25.09.2018 18.09.2018 5473314092 Dátové prenosy Alarm O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 0.5 €
20.09.2018 20.09.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
17.09.2018 17.09.2018 301801769 Dodávka tepla 8/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 220.28 €
17.09.2018 17.09.2018 2018005 Rekonštrukcia dlažby pavlač - prízemie MORINEX- Ing.Vladimír Moravčík, Bobrovec 634 2000 €
17.09.2018 17.09.2018 51870894 Preloženie magnet. kontaktu na vchodových dverách Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 52.56 €
17.09.2018 17.09.2018 2018004 Materiál na rekonštrukciu dlažby MORINEX- Ing.Vladimír Moravčík, Bobrovec 634 800 €
07.09.2018 07.09.2018 1201886470 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 125.25 €
07.09.2018 07.09.2018 8215951630 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.51 €
07.09.2018 07.09.2018 1011844478 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
07.09.2018 07.09.2018 1011844477 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
07.09.2018 07.09.2018 2582688074 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 507 €
07.09.2018 07.09.2018 258268075 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 298 €
05.09.2018 05.09.2018 41752018 Hudobná náuka-pracovnýé zošity Martin Vozár, Bezručova 421/22, 74101 Nový Jičín 371.75 €
05.09.2018 05.09.2018 42712018 Hudobná náuka-pracovnýé zošity Martin Vozár, Bezručova 421/22, 74101 Nový Jičín 47.25 €
05.09.2018 05.09.2018 2018053038 Inetrnet 9/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.09.2018 05.09.2018 111071809 Teplo-preddavok 9/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 604.98 €
30.08.2018 30.08.2018 1805 Šitie kostýmov Jana Brezinová MARPHA, Kukučínova 1274/2, Lipt, Mikuláš 215 €
30.08.2018 30.08.2018 260081809 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
28.08.2018 28.08.2018 51870871 Demontáž a montáž magnet.kontaktov na vchod.dvere-výmena dverí Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 180 €
28.08.2018 28.08.2018 3218907379 Stravné lístky DOXX DOXX-stravné lístky, spol.s.o., Kálov 356 , 010 01 Žilina 540 €
22.08.2018 22.08.2018 546879212 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.3 €
22.08.2018 22.08.2018 301801578 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 220.28 €
22.08.2018 22.08.2018 51870819 Montáž GSM volača pre EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 222.67 €
22.08.2018 22.08.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
16.08.2018 16.08.2018 8213987224 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
16.08.2018 16.08.2018 1199297782 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 115.36 €
03.08.2018 03.08.2018 2018046359 Inetrnet 8/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
03.08.2018 03.08.2018 1011840583 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
03.08.2018 03.08.2018 1011840582 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
03.08.2018 03.08.2018 258231352 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 328 €
03.08.2018 03.08.2018 258231351 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 536 €
03.08.2018 03.08.2018 51870715 Výmena batérií v EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 47.76 €
03.08.2018 03.08.2018 2018298 Licenica programu VEMA Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 96.48 €
02.08.2018 02.08.2018 1051816843 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 38.36 €
02.08.2018 02.08.2018 111071808 Teplo-preddavok 8/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 513.98 €
31.07.2018 30.07.2018 5464332401 Dátové prenosy Alarm O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 0.59 €
12.07.2018 12.07.2018 20189 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
12.07.2018 12.07.2018 301801389 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 220.28 €
12.07.2018 06.07.2018 8212054486 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
12.07.2018 09.07.2018 1196668506 Telefon O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 123.48 €
12.07.2018 10.07.2018 180007033 Vodné, stočné-vyúčt.za 1.polropk 2018 -nedoplatok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 385.82 €
12.07.2018 06.07.2018 1182205675 Žiacke znižky, triedne hnihy ŠEVT a.s., Ce,entárenská 16, Banská Bystrica 244.9 €
10.07.2018 03.07.2018 201876 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 709.5 €
09.07.2018 03.07.2018 258196311 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 588 €
09.07.2018 03.07.2018 258196312 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 323 €
09.07.2018 03.07.2018 1011835954 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.07.2018 03.07.2018 1011835955 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
09.07.2018 03.07.2018 2018039352 Inetrnet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.07.2018 03.07.2018 201800664 Činnosť BOZP, TPO za 2.štvrťrok 2018 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 60 €
09.07.2018 06.07.2018 1150154521 knihy Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin 47.22 €
09.07.2018 02.07.2018 1051813311 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 58.13 €
03.07.2018 03.07.2018 201872 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 232.2 €
03.07.2018 03.07.2018 201875 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 68.8 €
02.07.2018 02.07.2018 111071807 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 513.98 €
29.06.2018 25.06.2018 201800103 Bezpečnostné značky Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 19.2 €
29.06.2018 19.06.2018 5459890674 Dátové prenosy Alarm O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 0.3 €
29.06.2018 20.06.2018 2018020790 Spätná motáž zo zváraním záábradlia Verejnooprospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš 49.58 €
28.06.2018 28.06.2018 201800322 Kontrola Hydrantov a PHP Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 96.5 €
28.06.2018 19.06.2018 18020199 Ručný rekordér Muzikus, s.r.o., Nobelova 32, Bratislava 88 €
28.06.2018 19.06.2018 2018230 Podiel výdavkov za PaM a účtov.práce za 1.polr.2018 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2492.57 €
25.06.2018 11.06.2018 1888095 Webhosting domény zuslm.sk Liptov SK, s.r.o., Michajlov 51, Michajlov 35 €
25.06.2018 11.06.2018 258163102 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 307 €
25.06.2018 11.06.2018 258163101 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 595 €
25.06.2018 11.06.2018 1011831570 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
25.06.2018 11.06.2018 1011831571 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
20.06.2018 15.06.2018 51180523 Ochranné pracovné odevy KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 174.6 €
20.06.2018 15.06.2018 51180524 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 55.82 €
20.06.2018 11.06.2018 2811104676 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 120.36 €
20.06.2018 07.06.2018 201864 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 747.45 €
20.06.2018 07.06.2018 8209926442 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
19.06.2018 19.06.2018 30180386 Toner Canon SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 17.16 €
18.06.2018 11.06.2018 2018032958 Inetrnet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
15.06.2018 13.06.2018 301801200 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 129.28 €
14.06.2018 11.06.2018 11941191608 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 116.56 €
13.06.2018 13.06.2018 2018202 Licenica programu VEMA Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 48.8 €
13.06.2018 08.06.2018 21180003 Kniha Rehoľné mníšske rúcha Vydavateľstvo Dobrá kniha BA,Hviezdoslavovo nám.11, Bratislava 15.3 €
13.06.2018 05.06.2018 1888092 Úprava Web stránky pre GDPR Liptov SK, s.r.o., Michajlov 51, Michajlov 50 €
13.06.2018 01.06.2018 2018020700 Náhradná ýsadba krovín Verejnooprospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš 211.2 €
07.06.2018 29.05.2018 0318 Struny Thomastikové na cello, violu, husle, gitaru Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 673.5 €
07.06.2018 07.06.2018 111071806 Teplo-preddavok 6/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 513.98 €
05.06.2018 05.06.2018 201820541 Montáž a demonáž zábradlia Verejnooprospešné služby Liptovský Mikuláš 28.07 €
04.06.2018 28.05.2018 392018 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 900 €
01.06.2018 25.05.2018 51180415 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 108.47 €
01.06.2018 25.05.2018 51180414 Toaletný papier, Saga Gigant KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 118 €
23.05.2018 23.05.2018 5455430043 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.28 €
23.05.2018 23.05.2018 260081806 Služby počítačovej siete SANET ŠvS LM Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
21.05.2018 07.05.2018 8207917768 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
18.05.2018 18.05.2018 2811090693 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 24.09 €
15.05.2018 11.05.2018 VF018063 Žalúzie vertikálne Cuprojekt, s.r.o. Hurbanova 1496/24, Liptovský Mikluláš 267.05 €
14.05.2018 14.05.2018 1051810901 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 75.54 €
11.05.2018 11.05.2018 1191573165 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 116.55 €
09.05.2018 07.05.2018 2018026151 Internet 05/2018 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.05.2018 07.05.2018 1011827243 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
09.05.2018 07.05.2018 1011827242 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.05.2018 07.05.2018 258120833 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 622 €
09.05.2018 07.05.2018 258120834 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 288 €
09.05.2018 03.05.2018 201851 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 628.65 €
09.05.2018 03.05.2018 201847 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 205.74 €
09.05.2018 03.05.2018 201850 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 60.96 €
07.05.2018 26.04.2018 180100345 Ceurzky,lamino fólie,objednávky,batérie, DVDprehr.,DVDmédium, Oprava PC VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 171.76 €
07.05.2018 07.05.2018 1051807758 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 123.17 €
07.05.2018 07.05.2018 111071805 Teplo LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 604.98 €
27.04.2018 11.04.2018 1051807758 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 123.17 €
24.04.2018 20.04.2018 5450975617 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.61 €
24.04.2018 17.04.2018 30180142 Náplne atramentové Canon SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 21.601 €
23.04.2018 11.04.2018 51180301 Čiastiace prosstriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 136.61 €
23.04.2018 16.04.2018 301800822 Dodávka tepla 3/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 909.48 €
23.04.2018 13.04.2018 1182203043 Listy bianco s potlačou št.znaku SR ŠEVT a.s., Ce,entárenská 16, Banská Bystrica 169.2 €
19.04.2018 11.04.2018 2811068720 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 37.6 €
19.04.2018 11.04.2018 2811068719 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 436.21 €
13.04.2018 10.04.2018 1188974627 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 112.7 €
13.04.2018 10.04.2018 8205920650 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.78 €
13.04.2018 04.04.2018 30180210 Tonery HP, náplne atrament Canon SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 142.08 €
13.04.2018 04.04.2018 201839 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 668.25 €
13.04.2018 04.04.2018 201835 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 218.7 €
13.04.2018 04.04.2018 201838 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 64.8 €
09.04.2018 04.04.2018 2018019761 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.04.2018 20.03.2018 258079568 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 687 €
09.04.2018 20.03.2018 258079569 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 259 €
09.04.2018 04.04.2018 1011822597 Elektrika-preddavok Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.04.2018 04.04.2018 1011822598 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
05.04.2018 20.03.2018 180100238 Kalkulačka, spisové spony, xerox, rozbočovač USB VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 98.39 €
05.04.2018 29.03.2018 21801861 Činnosť BOZP, TPO Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 60 €
05.04.2018 27.04.2018 1051804707 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 97.85 €
29.03.2018 23.03.2018 218035 Prepínač ATEN USB Profi , s.r.o., Za ohradami 423/7, Závaýná Poruba 96 €
29.03.2018 22.03.2018 2018045 Plagáty, letáky Mirage,s.r.o., M.Pišúta919, Lipt. Mikuláš 103.2 €
29.03.2018 20.03.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
29.03.2018 23.03.2018 1800066 Licencia na užívanie IS IZUŠ IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, veľké Uherce 1296 €
22.03.2018 20.03.2018 180100145 Farby, fixy,pastelky,nože oreávacie,rydlá... VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 872.45 €
22.03.2018 15.03.2018 301800633 Dodávka tepla 2/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1005.01 €
22.03.2018 15.03.2018 301800444 Dodávka tepla -nedoplatok , vyúčtovanie 2017 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 464.32 €
22.03.2018 12.03.2018 201823 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 141.48 €
22.03.2018 12.03.2018 201827 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 41.92 €
22.03.2018 12.03.2018 51870142 Servis a výmena vonkajšej kamery Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 64 €
22.03.2018 12.03.2018 201828 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 432.3 €
22.03.2018 12.03.2018 2811048151 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 519.95 €
22.03.2018 12.03.2018 1186379953 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 115.13 €
22.03.2018 12.03.2018 8203936628 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.24 €
22.03.2018 12.03.2018 1011818154 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
22.03.2018 12.03.2018 1011818155 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
22.03.2018 15.03.2018 258036039 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 931 €
22.03.2018 13.03.2018 2580360040 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
22.03.2018 12.03.2018 2018012506 Internet 03/2018 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
22.03.2018 13.03.2018 180100163 Klávesnica, myš, lep.páska vodeodolná -TO VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 375.6 €
22.03.2018 13.03.2018 180100158 Výkresy VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 232.32 €
22.03.2018 12.03.2018 0218 Príslušenstvo k hudob.nástrojom( struny, mechanika, pás, zámok....) Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 111 €
15.03.2018 15.03.2018 420051 Komunálny odpad 2018 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 969.95 €
28.02.2018 28.02.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
26.02.2018 26.02.2018 5442071008 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.83 €
26.02.2018 26.02.2018 260081803 ŠVS LM , január-marec 2018 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
26.02.2018 26.02.2018 18201350 Knihy Artforum, s.r.o., Kozia 20, Bratislava 146.84 €
22.02.2018 22.02.2018 1051801416 Vyúčtovanie elektriny január OM-219 Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 105.84 €
22.02.2018 22.02.2018 180100141 Náplne do tlačiarne, tonery, stolové prac. kalendáre, adaptér VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 412.01 €
22.02.2018 22.02.2018 201802080 Návrh a realizácia plagátu na predstavenie Dance Mania REPROservis Kováč, s.r.o. SNP 200, Lipt. Hrádok 20 €
19.02.2018 19.02.2018 1184023783 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 124.68 €
19.02.2018 19.02.2018 301800189 Dodávka tepla 1/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 797.62 €
19.02.2018 19.02.2018 1614103766 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 324.5 €
19.02.2018 19.02.2018 1614103764 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 972 €
19.02.2018 19.02.2018 2018006435 Internet 02/2018 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
19.02.2018 19.02.2018 262918 Ročný členský poplatok SANET za rok 2018 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 33 €
19.02.2018 19.02.2018 51180080 Ochranné pracovné pomôcky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 83.96 €
19.02.2018 19.02.2018 51180079 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 230.51 €
06.02.2018 06.02.2018 0117 Remene na akordeony, Ladiaca mechanika, nástrojový kábel Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 186.1 €
24.01.2018 24.01.2018 5437616055 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.77 €
24.01.2018 24.01.2018 2018028 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
24.01.2018 24.01.2018 2811008005 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 457.73 €
17.01.2018 17.01.2018 Dodatok č.3 Ochrana objektu na rok 2018 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2 Bratislava 160.2 €
17.01.2018 17.01.2018 1011804124 Elektrika-preddavok Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
17.01.2018 17.01.2018 1011804125 Elektrika-preddavok Magna Eneggia, a.s., Nitrianksa 755/18, Piešťany 96.79 €
15.01.2018 15.01.2018 1182200014 Protokoly o výsledku skúšok žiakov pre ZUŠ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 21 €
15.01.2018 15.01.2018 301702516 Dodávka tepla 12/17 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 937.08 €
15.01.2018 15.01.2018 2811010608 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 77.48 €
12.01.2018 12.01.2018 1614103764 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1399 €
12.01.2018 12.01.2018 1181489191 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 119.3 €
12.01.2018 12.01.2018 2018000034 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
12.01.2018 12.01.2018 8200011651 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
12.01.2018 12.01.2018 2018/6 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 499.95 €
12.01.2018 12.01.2018 2018/5 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 48.48 €
12.01.2018 12.01.2018 2018/1 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 163.62 €
08.01.2018 08.01.2018 2700013727 Vodné, stočné, mesačné preddavky na rok 2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
08.01.2018 08.01.2018 170018811 Vodné, stočné-nedoplatok za 2.polrok 2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 572.8 €
05.01.2018 05.01.2018 2018000034 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.01.2018 05.01.2018 8200011651 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
27.12.2017 27.12.2017 700436503 Časopis Hudobný život 2-12 2018 Slovenska pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 17.92 €
22.12.2017 22.12.2017 170100982 Tonery, dátumovka, etikety VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 60.8 €
22.12.2017 22.12.2017 0817 Stojany na noty, činel, Soundking Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 324.5 €
15.12.2017 15.12.2017 171257307 Stoličky rokovacie - LDO Daffer, s.r.o., Včelárska1, Prievidza 1100 €
14.12.2017 14.12.2017 1178978596 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 110.98 €
11.12.2017 11.12.2017 3104649821 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
11.12.2017 11.12.2017 2017110 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 714.45 €
08.12.2017 08.12.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1473 €
08.12.2017 08.12.2017 201761325 Antivir.program ESET ESET 396 €
07.12.2017 07.12.2017 20170766 Hlina -šamot- VO PECE s.r.o., Nábrežná 678/7, očová 387.36 €
06.12.2017 06.12.2017 17096 Žiarovky, batérie Unimix -Martin Ratkoš, Východná 762 163.06 €
06.12.2017 06.12.2017 170302 Vlajka EU, zástava SR Prezent 40.9 €
29.11.2017 29.11.2017 3217909458 Stzravné lístky Doxx DOXX-stravné lístky, s.r.o., Kálov 356 , Žilina 1014 €
29.11.2017 29.11.2017 51171130 Čiastiace prosstriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 149.27 €
31.10.2017 31.10.2017 5424363882 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.61 €
23.10.2017 23.10.2017 301701949 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 477.77 €
23.10.2017 23.10.2017 511709999 Čiastiace prosstriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 126.9 €
23.10.2017 23.10.2017 51171000 Toaletný papier KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 113.76 €
20.10.2017 20.10.2017 17954087 Online knižnica Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o.železničiarska 13, Bratislava 197.38 €
16.10.2017 16.10.2017 1174124989 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 197.71 €
16.10.2017 16.10.2017 2711159548 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 28.92 €
13.10.2017 13.10.2017 201787 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 618.75 €
13.10.2017 13.10.2017 20177041 Činnosť PZS Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 120 €
13.10.2017 13.10.2017 5100902058 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.53 €
12.10.2017 12.10.2017 2017343 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
11.10.2017 11.10.2017 20176638 Činnosť BOZP, TPO Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 60 €
02.10.2017 02.10.2017 170100736 Náplne do tlačiarne, Nabíjačka, toner VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 108.66 €
02.10.2017 02.10.2017 170100737 DVD médium VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 8.5 €
28.09.2017 28.09.2017 0417 Gitary, plaičky, struny Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 237.2 €
25.09.2017 25.09.2017 17054 Správa registratúry Archív Tatry, s.r.o., Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš 468 €
25.09.2017 25.09.2017 5419922140 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.64 €
21.09.2017 21.09.2017 301701761 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 197.13 €
18.09.2017 18.09.2017 1171719471 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 109.89 €
13.09.2017 13.09.2017 1799867704 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.6 €
13.09.2017 13.09.2017 012017 Odborná kontrola a skúšky el. náradia a spotrebičov Dušan Nemtušiak -Elekto, Tehliarska 253/5, lipt. Mikuláš 526.5 €
04.09.2017 04.09.2017 111071709 Teplo preddavok LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 537.91 €
04.09.2017 04.09.2017 61122017 Pracovné zošity pre hudobnú náuku Martin Vozár 424.9 €
28.08.2017 28.08.2017 5415492604 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.62 €
28.08.2017 28.08.2017 260081709 ŠVS LM Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
28.08.2017 28.08.2017 2017024 Motáž a výroba konrol na osvetlenie v LDO Martin Dyrčík, Hor-Tech, Bovbrovec 302, Bobrovec 628.46 €
25.08.2017 20.08.2017 Fa 1110701707 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 197.13 €
21.08.2017 21.08.2017 1169165678 Telefon O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 107.97 €
18.08.2017 18.08.2017 8798881368 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
15.08.2017 15.08.2017 2017043447 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
14.08.2017 07.08.2017 1614103765 Elektrika Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1189 €
11.08.2017 11.08.2017 51770892 Kontrola EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 222.72 €
08.08.2017 08.08.2017 1790076871 Union poisťovňa Union poisťovňa 126.43 €
27.07.2017 24.07.2017 1172208048 Triedna dokumentácia SEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 106.5 €
24.07.2017 24.07.2017 2017024 Konzoly s ukotviacimi prvkami Martin Dyrčík, Hor-Tech, Bovbrovec 302, Bobrovec 628.46 €
20.07.2017 17.07.2017 201770 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň 239.22 €
20.07.2017 17.07.2017 201774 Stravov. - SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň 70.88 €
19.07.2017 19.07.2017 1172204481 Žiacke knižky Ševt 465.96 €
19.07.2017 19.07.2017 2317 Violončelové struny R.Hoffmann -RH 203.15 €
17.07.2017 17.07.2017 0317 Husľové struny Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 239.5 €
17.07.2017 11.07.2017 1165689415 Služo. telef. O2Slovakia 112.75 €
17.07.2017 14.07.2017 201775 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň 730.95 €
17.07.2017 13.07.2017 170006934 Nedoplatok za vodne stočné k 30.6.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 299.71 €
17.07.2017 13.07.2017 1110701706 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 197.13 €
17.07.2017 13.07.2017 31117373 Zmena nastavenia servisného kódu MK alarm, s.r.o., Garbiarska 905, Lipt. Mikuláš 11.1 €
17.07.2017 13.07.2017 Fa 2797895911 Telefon Slovak Telekom 35.82 €
14.07.2017 10.07.2017 2017036878 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
12.07.2017 12.07.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1224 €
10.07.2017 06.07.2017 20174103 Činnosť BOZP, TPO Gajos 60 €
10.07.2017 05.07.2017 11107707 Preddavok za dod.tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 459.97 €
03.07.2017 30.06.2017 2017034 Oprava potrubia Milan Danko -kúrenie voda 50 €
03.07.2017 30.06.2017 5406719532 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.61 €
23.06.2017 20.06.2017 Fa 2711097754 Nedoplatok za ellektrinu -219 Slovakia Energy 28.97 €
23.06.2017 20.06.2017 Fa 1110701705 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 410.57 €
23.06.2017 20.06.2017 Fa 20173652 Kontrola hydrantov, oprava HP Gajos 191.17 €
21.06.2017 15.06.2017 1163280708 Sl.telef.O2 O2Slovakia 184.48 €
20.06.2017 16.06.2017 170100436 Oprava a montaž UPS, bateria VOVA 53.6 €
20.06.2017 15.06.2017 Fa 2711097755 Nedoplatok za ellektrinu -773 Slovakia Energy 20.69 €
19.06.2017 15.06.2017 201764 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň 721.05 €
19.06.2017 15.06.2017 201763 Stravov. - SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň 69.92 €
19.06.2017 15.06.2017 201759 Stravné - SF Gymnázium - šk.jedáleň 235.98 €
19.06.2017 15.06.2017 Fa 97969113725 Telefon Slovak Telekom 36.43 €
15.06.2017 12.06.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1262 €
15.06.2017 12.06.2017 Fa 2017030892 Internet Imafex 16.7 €
14.06.2017 09.06.2017 51170534 Čistiace prostr. KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 128.95 €
06.06.2017 30.05.2017 412017 Ladenie Klavírov Pianoservis Damian Mrva, Makovického 21, Ružomberok 750 €
04.06.2017 08.06.2017 51170535 Toaletný papier Kajo 133.85 €
02.06.2017 02.06.2017 111071706 Preddavok za dod.tepla LMT 459.97 €
02.06.2017 01.06.2017 1788120 Webhosting domény suslm Liptov SK Michajlov 35 €
29.05.2017 23.05.2017 0242835254 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.58 €
29.05.2017 22.05.2017 16202035552017 Komunalny odpad 2017 Mesto Liptovský Mikuláš 969.95 €
27.05.2017 22.05.2017 2710026918 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 22.21 €
23.05.2017 22.05.2017 1907421211125 Nedoplatok na poistnom Sociálna poisťovňa 20.78 €
22.05.2017 17.05.2017 1110701704 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 796.66 €
22.05.2017 23.05.2017 260081706 Počítačová sieť ŠVS Združenie SANET 150 €
22.05.2017 17.05.2017 115897 Služo. telef. O2Slovakia 113.42 €
22.05.2017 22.05.2017 19017000046813 Nedoplatok na poistom Socíálna poisťovňa 20.78 €
19.05.2017 12.05.2017 2711082049 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 42.77 €
18.05.2017 12.05.2017 9795937128 Telefon Slovak Telekom 35.17 €
16.05.2017 10.05.2017 201752 Stravov. potrav.- SF Gymnázium - šk.jedáleň 54.56 €
16.05.2017 10.05.2017 201748 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň 184.14 €
16.05.2017 10.05.2017 201753 Stravné réžia Gymnázium - šk.jedáleň 562.65 €
15.05.2017 10.05.2017 2017024518 Internet Imafex 16.7 €
12.05.2017 12.05.2017 1614103765 Preddavok za elektiku Slovakia Energy 1408 €
12.05.2017 05.05.2017 111071705 Dodavka tepla LMT 537.91 €
05.05.2017 28.04.2017 252017 Ladenie Klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1250 €
05.05.2017 29.04.2017 17202431 Knihy Artforum 60.57 €
04.05.2017 27.04.2017 170100314 Xerox VOVA 70.5 €
02.05.2017 28.04.2017 1700036 Licencia IZUŠ Senzio -IZUŠ 1140 €
28.04.2017 24.04.2017 539759931 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.88 €
24.04.2017 18.04.2017 1110701703 Dodavka tepla LMT 614.49 €
24.04.2017 20.04.2017 170100295 Jamo S 626 trojpásmové VOVA 399.6 €
24.04.2017 20.04.2017 170100288 Switch, inštalácia VOVA 69.08 €
20.04.2017 20.04.2017 Fa 2700013727 Vodne,stoč.-preedav.2017 LVS 91 €
18.04.2017 12.04.2017 201740 Stravé-režia Gymnázium - šk.jedáleň 707.85 €
18.04.2017 12.04.2017 201739 Stravovanie-SF-réžia Gymnázium - šk.jedáleň 68.64 €
18.04.2017 12.04.2017 6794961538 Telefon Slovak Telekom 35.68 €
18.04.2017 12.04.2017 1156406094 Služobné telefóny O2 O2Slovakia 125.66 €
18.04.2017 10.04.2017 271106607 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 55.71 €
18.04.2017 11.04.2017 2711062606 Nedoplatok za ellektrinu Slovakia Energy 110.17 €
18.04.2017 10.04.2017 201745 Obedy -kultúrna akcia Gymnázium - šk.jedáleň 14.88 €
17.04.2017 10.04.2017 2017014 Prenájom DK Dom Kultúry 202.75 €
17.04.2017 12.04.2017 201735 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň 231.66 €
12.04.2017 07.04.2017 20171974 Činnosť PZS Gajos 120 €
10.04.2017 04.04.2017 20171723 Činnosť BOZP, TPO Gajos 60 €
10.04.2017 04.04.2017 3017913456 Stravné lístky DOXX-stravné lístky, s.r.o., Kálov 356 , Žilina 1014 €
07.04.2017 07.04.2017 17202171 Knihy Artforum, s.r.o., Kozia 20, Bratislava 168.48 €
06.04.2017 30.03.2017 170100287 Tonery, HP, náplne, optická myš VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 112.39 €
28.03.2017 28.03.2017 Fa 1017 Operava strechy -VO R.Hoffmann -RH 132.2 €
22.03.2017 17.03.2017 Fa 2711044087 Elektrika -nedopl. Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 35.84 €
22.03.2017 17.03.2017 Fa 2711044086 Nedoplatok za el. energiu Slovakia Energy 532.03 €
21.03.2017 15.03.2017 Fa 5393552282 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.56 €
21.03.2017 16.03.2017 Fa 1788054 Modernizácia web stránky Liptov SK Michajlov 200 €
20.03.2017 15.03.2017 Fa 1153800056 Služobné telefóny O2 O2Slovakia 117.1 €
20.03.2017 15.03.2017 Fa 7793992057 Telefon Slovak Telekom 35.17 €
20.03.2017 13.03.2017 20172 Ruže pre absolventov Amalia , s.r.o. 81.2 €
17.03.2017 10.03.2017 Fa 170100137 Monitor LCD VOVA 196.06 €
17.03.2017 10.03.2017 Fa 170100051 PC workstation VOVA 288 €
16.03.2017 10.03.2017 Fa 1110701702 Dodavka tepla LMT 932.22 €
15.03.2017 10.03.2017 2017011777 Pripojenie na net -Office Imafex 16.7 €
15.03.2017 13.03.2017 201727 Starvne SF režia Gymnázium - šk.jedáleň 56.16 €
15.03.2017 13.03.2017 201723 Stravné - SF Gymnázium - šk.jedáleň 189.54 €
15.03.2017 13.03.2017 fa 201728 Stravovanie -režia Gymnázium - šk.jedáleň 579.15 €
15.03.2017 15.03.2017 Fa 7400032277 Preddavok za elektiku Slovakia Energy 1408 €
14.03.2017 06.03.2017 Fa 201703058 Reflektrory profilovacie -LDO City Light Slovakia 609.12 €
13.03.2017 07.03.2017 Fa 201703059 Ozvučovacie štúdio -LDO City Light Slovakia 1346.44 €
13.03.2017 10.03.2017 Obj.20171301 Ruže pre absolventov Amalia , s.r.o. 176.1 €
06.03.2017 28.02.2017 Fa 170100125 Inštalácia WIN. VOVA 120 €
03.03.2017 24.02.2017 Fa 51170137 Toaletný papier Kajo 113.54 €
02.03.2017 23.02.2017 Fa 51170136 Čistiace prostr. Kajo 157.57 €
02.03.2017 23.02.2017 Fa 51170136 Čistiace prostr. Kajo 157.57 €
02.03.2017 02.03.2017 Fa 5389155970 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.67 €
02.03.2017 02.03.2017 Fa 2711031096 Nedoplatok za el. energiu Slovakia Energy 97.46 €
01.03.2017 01.03.2017 fa 260081703 Sanet Združenie SANET 150 €
28.02.2017 17.02.2017 Fa 2711031095 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 1702.49 €
28.02.2017 23.02.2017 Fa VF17020 Dodávka a montáž žalúzií -VO Cuprojekt 384.78 €
23.02.2017 23.02.2017 fa 3017000188 Dodavka tepla   1846.19 €
23.02.2017 23.02.2017 Fa 262917 Ročný členský poplatok SANET Združenie SANET 33 €
20.02.2017 20.02.2017 Fa 115140939 Služobné telefóny O2 O2Slovakia 110.35 €
20.02.2017 20.02.2017 Fa 8793028030 Telefon Slovak telekom 36.06 €
15.02.2017 15.02.2017 2017/13 Stavné -SF Gymnázium - šk.jedáleň 177.5 €
15.02.2017 15.02.2017 2017/16 Stravné-prísp.na poptraviny Gymnázium - šk.jedáleň 14.2 €
15.02.2017 15.02.2017 201719 Stravné Gymnázium LM 482.8 €
15.02.2017 15.02.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1408 €
15.02.2017 15.02.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1408 €
13.02.2017 13.02.2017 Fa 2017002 Presťahovanie klavíra Golem s.r.o. 95 €
10.02.2017   Fa 2711013535 Nedoplatok za ellektrinu-774 Slovakia Energy 94.25 €
06.02.2017   Fa 2711013535 Elektrika -nedopl.    
05.02.2017   Fa 111071702 Dodavka tepla LMT 1707.01 €
03.02.2017   Fa 170100023 Programm Office VOVA 644.4 €
02.02.2017   Fa 0417 Struny    
01.02.2017   Fa 0117 Struny, metličky    
30.01.2017   Fa 17VF0009 Suprava osvetlenia    
30.01.2017   Fa 2017002 Sťahovanie klavíra    
23.01.2017   Fa 5384758098 Orange datové prenosy    
23.01.2017   Fa 2017027 Poistenie majetku    
23.01.2017   Fa 1110701612 LMT teplo    
18.01.2017   Fa 22017 Starvne SF    
17.01.2017   Fa 1700003 Elektroinštal.mater.    
17.01.2017   Fa 20177 Stravé-režia    
17.01.2017   Fa 20175 Strav.prispevok na potr.    
17.01.2017   Fa 2700013727 Vodne,stoč.-preedav.2017    
17.01.2017   Fa 2711008488 Elektrika -nedopl.    
16.01.2017   Fa 1149043168 Sl.telef.O2    
16.01.2017   Fa 5792073955 Telefon    
16.01.2017   Fa 2711006628 Elektrika -nedopl.    
16.01.2017   Fa 2711006629 Elektrika -nedopl.    
09.01.2017   Fa 7400032277 Elektrika-preddavky 2017    

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
29.12.2016   Fa 600436503 Časopis Hudob.život    
22.12.2016   Fa 2611145587 Elektrika -nedopl.    
22.12.2016   Fa 160101130 Xerox, kalendáreobaly, inštal.    
19.12.2016   Fa 1110701611 LMT teplo    
19.12.2016   Fa 5380374500 Orange datové prenosy    
15.12.2016   Fa 5791128193 Telefon    
15.12.2016   Fa 1146579037 Sl.telef.O2    
15.12.2016   Fa 2016117 Stravé-režia    
12.12.2016   Fa 2611142314 Elektrika -nedopl.    
12.12.2016   Fa 2611142315 Elektrika -nedopl.    
12.12.2016   Fa 16108 Elektrospotr.tovar    
12.12.2016   Fa 2016359945 Internet    
08.12.2016   Fa 31116758 Funkčná skúška    
07.12.2016   Fa 51161218 Čistiace prostr.    
07.12.2016   Fa 511612219 Čistiace prostr.    
07.12.2016   Fa 20160003 Licencia CP    
06.12.2016   Fa 1516 Struny flauta    
06.12.2016   Fa 20168126 Gajos BOZP    
06.12.2016   Fa 20168172 Gajos PZS    
05.12.2016   Fa 2016113 Strav.prispevok na potr.    
05.12.2016   Fa 2016110 Starvne SF    
24.11.2016   Fa 51161105 Ochranné prac.odevy    
22.11.2016   Fa 5375998113 Orange datové prenosy    
21.11.2016   Fa 260081612 Sanet    
16.11.2016   Fa 1162209828 Bianko listy s vodotlačou    
15.11.2016   Fa 1110701610 LMT teplo    
15.11.2016   Fa 511610094 Čistiace prostr.    
15.11.2016   Fa 06 Notový materiál    
15.11.2016   Fa 2016109 Stravné, ultúrna akcia mesta    
14.11.2016   Fa 0790193753 Telefon    
14.11.2016   Fa 512016 Ladenie klavírov    
14.11.2016   Fa 2611130409 Nedpl.elektr.    
11.11.2016   Fa 1144031306 Sl.telef.O2    
10.11.2016   Fa 2016354477 Internet    
10.11.2016   Fa 2611130408 Nedoplatok elektr.    
09.11.2016   Fa 2016105 Stravé-režia    
09.11.2016   Fa 2016102 Strav.prispevok na potr.    
09.11.2016   Fa 201699 Starvne SF    
07.11.2016   Fa 512016 Ladenie klavírov    
03.11.2016   Fa 160100912 Tonery,údržba PC    
03.11.2016   Fa 60160381 PVC tabuľa LDO    
21.10.2016   Fa 16954190 Knižnica Online    
17.10.2016   Fa 5371622646 Orange datové prenosy    
14.10.2016   Fa 18 Malovanie VO    
14.10.2016   Fa 17 Nater dverí    
14.10.2016   Fa 2789259228 Telefon    
13.10.2016   Fa 1110701609 LMT teplo    
12.10.2016   Fa 1141770609 Sl.telef.O2    
12.10.2016   Fa 160100834 Počítač, inštalácia    
10.10.2016   Fa 16VF00057 Livencia Izus    
10.10.2016   Fa 160100829 Powerline, switch tonery, adapter    
10.10.2016   Fa 201692 Stravé-režia    
10.10.2016   Fa 201689 Strav.prispevok na potr.    
10.10.2016   Fa 201686 Starvne SF    
10.10.2016   Fa 2016348730 Internet    
07.10.2016   Fa 012016 Odborná kontrola elektropsotr.bleskozv.    
05.10.2016   Fa 51160993 Čistiace prostri.    
05.10.2016   Fa 20166597 Gajos PZS    
03.10.2016   Fa 160100773 Náplne do tlač., xerox    
03.10.2016   Fa 160100771 Lepidlo,duo link, Inštal, udržba    
03.10.2016   Fa 160100772 tlačiareň, inštalácia    
03.10.2016   Fa 51160993 Dosky    
03.10.2016   Fa 20166236 Gajos BOZP    
26.09.2016   Fa 5367245765 Orange datové prenosy    
16.09.2016   Fa 1110701608 LMT teplo    
16.09.2016   fA 31116569 Revízie EZS    
14.09.2016   Fa 0788328327 Telefon    
13.09.2016   Fa 16115 Archív Tatry    
12.09.2016   fA 1137457781 Sl.telef.O2    
09.09.2016   Fa 160083 Oprava kopírky    
09.09.2016   fA 2016343392 Internet    
05.09.2016   Fa 318855 Notový program    
05.09.2016   Fa 51160863 Čistiace prostri.    
25.08.2016   Fa 70942016 HN -pracovne zosšity    
25.08.2016   Fa 5362901090 Orange datové prenosy    
15.08.2016   Fa 260081609 Sanet    
15.08.2016   Fa 1134323655 Sl.telef.O2    
15.08.2016   Fa 1110701607 LMT teplo    
10.08.2016   Fa 1016013 Oprava endura    
10.08.2016   Fa 7787397833 Telefon    
10.08.2016   Fa2016337885 Internet    
02.08.2016   Fa 2016264 Vema-program    
25.07.2016   Fa 0242835254 Orange datové prenosy    
22.07.2016   Fa 1110701606 LMT teplo    
22.07.2016   Fa 2016228 Poistne    
18.07.2016   Fa 1612107113 Nedoplatok elektr.    
18.07.2016   Fa 1162207443 Ševt    
15.07.2016   Fa 20164616 Gajos PZS    
15.07.2016   Fa 160100316 Knihy    
15.07.2016   Fa 201677 Strav.prispevok na potr.    
15.07.2016   Fa 201680 Stravé-režia    
15.07.2016   Fa 201674 Starvne SF    
13.07.2016   Fa 5786469991 Telefony    
11.07.2016   Fa 16032 Archív Tatry    
11.07.2016   FA 160006812 Nedpl.vodné stočné    
11.07.2016   fa 20164158 Gajos BOZP    
11.07.2016   Fa 2016332100 Internet    
06.07.2016   Fa 0516 Struny flauta    
30.06.2016   Fa 5354210743 Orange-datove prenosy    
28.06.2016   Fa 2016030 Sklarstvo-ramovanie    
27.06.2016   Fa 1688102 Registracia domény    
22.06.2016   Fa 2016039 Prenajom DK    
20.06.2016   Fa 3216904297 Stavne listky DOXX    
20.06.2016   Fa 1110701605 LMT teplo    
20.06.2016   Fa 1129775915 Sl.telef.O2    
20.06.2016   Fa 201669 Stravé-režia    
20.06.2016   Fa 201666 Strav.prispevok na potr.    
20.06.2016   Fa 201663 Starvne SF    
20.06.2016   Fa 47855336307 Telefon    
15.06.2016   FA 201635 Prenajom DK    
15.06.2016   Fa 1612105520 Elektrika -nedopl.    
15.06.2016   Fa 2016326834 Internet    
15.06.2016   Fa 31116346 MK alarm    
10.06.2016   Fa 1600073 Linay servis sieti    
03.06.2016   Fa 0316 Hudobniny    
24.05.2016   Fa 260081606 SANET    
23.05.2016   Fa 20162999 Artforum, knihy    
23.05.2016   Fa 1127291456 Sl.telefony O2    
23.05.2016   Fa 20162999 Gajos    
18.05.2016   Fa 301601000 LMT    
17.05.2016   Fa 252016 Ladenie a opr.klavírov    
16.05.2016   Fa 0784609215 Telefon    
16.05.2016   Fa 201658 Strava réžia    
16.05.2016   Fa 201655 Stravné potr.    
16.05.2016   Fa 1612104460 Eletrika    
16.05.2016   Fa 201652 Stravovanie SF    
12.05.2016   Fa 242016 Ladenie klavírov    
10.05.2016   Fa 2016321230 Imafex    
10.05.2016   Fa 51160434 Kajo-toal.papier    
10.05.2016   Fa 51160433 Kajo-čistiace prostr.    
03.05.2016   Fa 1 Oprava violončela    
03.05.2016   Fa 2016023 Prenájom DK    
03.05.2016   Fa 201622 Prenájom DK    
03.05.2016   1620188256/2016 Komunálny odpad    
22.04.2016   Fa 5345549596 MK alarm    
20.04.2016   Fa 20162066 Gajos PZS    
15.04.2016   Fa 201640 Stava-prísp. na potrav.    
15.04.2016   Fa 201643 Stava réžia    
15.04.2016   Fa 201637 Strava SF    
15.04.2016   Fa 1124273063 Sl.telefony O2    
15.04.2016   Fa 3783680696 Telefon    
15.04.2016   Fa 2016315991 Internet    
15.04.2016   Fa 301600814 LMT    
11.04.2016   Fa 16139 Plagaty.letaky    
11.04.2016   Fa1612103310 Elektina    
04.04.2016   Fa 31116169 MK alarm    
31.03.2016   Fa 5341240348 Orange-BS    
29.03.2016   Výkaz2015 Povinné plnenie ZTP    
25.03.2016   Fa 31116144 Funkčná skúška EZS    
23.03.2016   Fa 1612102316 Eklektrika    
23.03.2016   Fa 1612102315 Elektrika    
21.03.2016   Fa 1122108707 Sl.telefony O2    
18.03.2016   Fa 4782754694 Telefony    
15.03.2016   Fa 2016310311 Internet    
10.03.2016   Fa 301600372 Teplo    
09.03.2016   fa 160100083 Oprava komba    
09.03.2016   Fa 201626 Stravné-SF    
09.03.2016   Fa 201629 Stava-prísp. na potrav.    
09.03.2016   Fa 201632 Stava réžia    
08.03.2016   Fa 14032022 Rekonštr.vnút.omietky    
08.03.2016   Fa 2700013727 Vodné,stočné    
26.02.2016   Fa 1612101097 Eletrika    
26.02.2016   Fa 1612101098 Eletrika    
26.02.2016   Fa 20160014 Bábky-LDO    
26.02.2016   Fa 5336963431 Orange-BS    
26.02.2016   Fa 1162201949 Ševt    
26.02.2016   Fa 160100117 Vova-náplne,xerox    
16.02.2016   Fa 1119115352 Sl.telefony O2    
16.02.2016   Fa 3781833830 Telefon    
16.02.2016   Fa 1601000048 Kniha    
16.02.2016   Fa 201620 Stava réžia    
16.02.2016   Fa 201614 Strava SF    
12.02.2016   fa 2016305301 Internet    
12.02.2016   Fa 19160043 VLS špec.vozidlo    
12.02.2016   Fa 2016059 IVeS    
08.02.2016   Fa 20160017 Svorky    
08.02.2016   Fa 262916 SANET    
25.01.2016   Fa 1110701512 Teplo    
25.01.2016   Fa 1215009816 Nedopl.za el.    
25.01.2016   Fa 1215009822 Nedopl.za el.    
25.01.2016   Fa 1215009826 Nedopl.za el.    
22.01.2016   Fa 201602 Strava SF    
22.01.2016   Fa 201608 Stava réžia    
22.01.2016   Fa 201605 Stava-prísp. na potrav.    
20.01.2016   Fa 1116748 460 Sl.telefony O2    
20.01.2016   Fa 2700013727 Vodné,stočné    
18.01.2016   fa 3780919566 Telefon    
15.01.2016   Fa 2016300030 Imafex    
14.01.2016   Fa 31115700 MK alarm    

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
28.12.2015   Fa 14032017 búracie a hydroizol.práce    
28.12.2015   Fa 14032018 Rekonštr.dlažby    
28.12.2015   Fa 14032019 Rekonštr.sanity    
23.12.2015   fa 150101315 Vova potreby pre VO    
23.12.2015   Fa 1615 Trubka s púzdrom    
22.12.2015   Fa 1221253 Preddavky za el. 2016    
22.12.2015   Fa 150101284 Vova.kanc. potreby, stoličky    
22.12.2015   Fa 150101271 Update ESET    
22.12.2015   Fa 150101282 Perá, lep.páska    
22.12.2015   Fa 242835254 Orange-BS    
22.12.2015   Fa 1615 Trubka s púzdrom    
22.12.2015   Fa 1515 Činel 4 kusy    
21.12.2015   Fa 150101272 Progam office    
21.12.2015   Fa 150101283 Vova výkresy    
21.12.2015   Fa 1315 Struny    
21.12.2015   Fa 166506 tanečná obuv    
21.12.2015   Fa 2780006669 Telefon    
21.12.2015   Fa 150100527 Púzdro Hanika    
21.12.2015   Fa 150100526 Púzdro Hanika    
21.12.2015   Fa 150100528 Púzdro Hanika    
18.12.2015   Fa 1215 Reprodktorový box    
18.12.2015   Fa 150100523 Gitara Hanika    
18.12.2015   Fa 150100524 Gitara Hanika    
18.12.2015   Fa 150100525 Gitara Hanika    
18.12.2015   Fa 1110701511 Teplo    
18.12.2015   FA 20157648 Gajos PZS    
18.12.2015   Fa 1113982735 Sl.telefony O2    
17.12.2015   Fa 2015120 Stava-prísp. na potrav.    
17.12.2015   Fa 2015123 Strava réžia    
17.12.2015   Fa 201517 Strava SF    
17.12.2015   fA 150004 Police    
16.12.2015   Fa 150101261 Monitor LCD    
16.12.2015   Fa 150101262 Tlačiareň    
16.12.2015   Fa 2015057 Kartové noty    
15.12.2015   Fa 150101234 Monitor LCD    
15.12.2015   Fa 150101253 Dvd prehrávač    
15.12.2015   Fa 150101281 Vova, tonery, inštalácia rozvodov    
15.12.2015   Fa 15079 Žiarovky    
14.12.2015   Fa 150101235 Monitor LCD    
14.12.2015   Fa 150101226 LCD    
14.12.2015   Fa 20157397 Cinnost BOZP    
14.12.2015   Fa 51151091 Kajo-čistiace prostr.    
14.12.2015   fA 51151092 Kajo-čistiace prostr.    
14.12.2015   Fa 5016726782 Myši genius    
11.12.2015   Fa 1500109 Tablet Omega    
11.12.2015   Fa 1500110 Tablet Omega    
11.12.2015   Fa 1500111 Tablet Omega    
11.12.2015   Fa 1500112 Tablet Omega    
11.12.2015   Fa 4 Maliarske práce    
11.12.2015   Fa 51151105 Kajo-toal.papier    
11.12.2015   Fa 2015056561 Internet    
11.12.2015   Fa 2015023 Prenájom DK    
11.12.2015   Fa 51571529 Oprava kamery    
11.12.2015   fA 51151106 Kajo-čistiace prostr.    
09.12.2015   Fa 150101285 Vova, rysov.dosky, lepidlá    
30.11.2015   Fa 150052 Sada bicích    
27.11.2015   Fa 2015017 Prenájom DK    
27.11.2015   Fa 0242835254 Orange-BS    
27.11.2015   Fa 1508001 Kniha JKS    
27.11.2015   Fa 51151018 Kajo-toal.papier    
27.11.2015   Fa 150101078 Dvd média,Toner, náplne    
27.11.2015   Fa 15101730 Lampa pre projektory    
27.11.2015   Fa 260081512 Internet    
24.11.2015   Fa 2015019 Prenájom DK    
20.11.2015   fa 1111645584 Sl.telefony O2    
20.11.2015   LMT1110701510 Teplo    
17.11.2015   Fa 2359008949 Stravné lístky    
16.11.2015   Fa 8779097638 Telefon    
16.11.2015   Fa 20032015 Licencia CP    
16.11.2015   fa 2015108 Stravné potr.    
16.11.2015   Fa 2015111 Stava réžia    
16.11.2015   Fa 2015105 Strava SF    
13.11.2015   Fa 2015051648 Imafex    
10.11.2015   Fa 515 Kovová posteľ-rekvizita LDO    
09.11.2015   Fa 51150962 Kajo-čistiace prostr.    
02.11.2015   Fa 482015 Ladenie klavíroc    
27.10.2015   Fa 462015 Ladenie klavírov    
23.10.2015   Fa 2015100 Obedy    
23.10.2015   Fa 1110701509 LMT    
21.10.2015   Fa 1109593123 Sl.telefony O2    
20.10.2015   Fa 2015037 Oprava el.bojlera    
20.10.2015   Fa 5319836398 Orange-BS    
19.10.2015   Fa 4111500042 Skolenie IZUS    
19.10.2015   Fa 411500041 Licencia IZUS    
19.10.2015   Fa Z15953795 knižnica online    
19.10.2015   Fa 7778110751 Telefon    
16.10.2015   Fa 201591 Stravné-SF    
16.10.2015   Fa 2015403 Poistné    
16.10.2015   Fa 201597 Stava réžia    
16.10.2015   Fa 201594 Stravné potr.    
15.10.2015   Fa 2015046313 Internet    
15.10.2015   Fa 31115520 MK alarm    
14.10.2015   Fa 20155907 Cinnost PSZ    
12.10.2015   Fa 1500089 Servis a operava-Linay    
12.10.2015   Fa 150100915 Vova-kanc.potreby    
08.10.2015   Fa 20155663 BOZP, TPO    
29.09.2015   Fa VF150129 Oprava kopírky    
29.09.2015   Fa 150100200 Látka    
29.09.2015   Fa 5315584193 Orange-BS    
29.09.2015   Fa 15005810 El.bojler    
28.09.2015   Fa 44150019 Koberec s podládkou    
28.09.2015   Fa 51510091 Oprava kamery    
24.09.2015   Fa 1106744372 Sl.telefony O2    
23.09.2015   Fa 012015 El.revízie    
23.09.2015   Fa 301501742 LMT    
18.09.2015   Fa 1777163554 Telefon    
18.09.2015   Fa 15047 Archív Tatry    
15.09.2015   Fa 2015041305 Internet    
07.09.2015   Fa 20852015 Pracovne zošízky z HN    
31.08.2015   Fa 260081509 SANET    
31.08.2015   Fa 5311347495 Orange-BS    
31.08.2015   Fa 1015014 Výmena bateérií    
25.08.2015   fA 150100261 Kufor na basgitaru    
24.08.2015   fA 1104539304 Sl.telefony O2    
22.08.2015   fA 150100553 Vova-náplne, tonery    
22.08.2015   fA 1110701507 LMT    
18.08.2015   fA 9776212422 Telefon    
17.08.2015   Fa 1 Maľovanie .VO    
22.07.2015   Fa 1110701506 LMT    
21.07.2015   Fa 1102608050 Sl.telefony O2    
21.07.2015   Fa 15021 Calúnenie dverí    
20.07.2015   Fa 2215 Preprava HN    
17.07.2015   Fa 5307119539 Orange-BS    
17.07.2015   Fa 3775259509 Telefony    
17.07.2015   Fa 201580 Stava-prísp. na potrav.    
17.07.2015   Fa 201583 Stava réžia    
17.07.2015   Fa 201577 Strava SF    
17.07.2015   Fa 2700013727 Vodné,stočné-neopl.    
16.07.2015   Fa 2015269 Poistné    
15.07.2015   Fa 2015030717 NET    
10.07.2015   Fa 1152203031 Ševt    
10.07.2015   Fa 8 Výučba AJ    
10.07.2015   Fa 51150465 Kajo prachovky    
10.07.2015   Fa 51150464 Kajo pap.utierky    
03.07.2015   Fa 20153646 Činnosť BOZP    
03.07.2015   Fa 51150447 Kajo-toal.papier    
03.07.2015   Fa 51150448 Kajo-čistace    
02.07.2015   Fa 20153825 Cinnost BOZP    
01.07.2015   Fa 20153645 Gajos BOZP    
01.07.2015   Fa 20153825 Gajos PZS    
24.06.2015   Fa 1152202567 Ševt    
23.06.2015   Fa 1110701505 LMT iV    
22.06.2015   Fa 2015236 Msú    
22.06.2015   Fa 1100453165 Sl.telefony O2    
22.06.2015   Fa 2015019 Reves    
18.06.2015   Fa 9774309179 Telefon    
18.06.2015   Fa 150100589 Vova-batéria    
15.06.2015   Fa 201569 Stravné potr.    
15.06.2015   Fa 201572 Strava réžia    
15.06.2015   Fa 2015025826 Imafex    
15.06.2015   Fa 201566 Stravné-SF    
28.05.2015   Fa 260081506 Sanet    
28.05.2015   Fa 332015 Kniha    
28.05.2015   Fa 0242835254 Oringe-Alarm    
28.05.2015   Fa 3259004294 DOXX    
28.05.2015   Fa 16201791922015 Komunálny odpad    
26.05.2015   Fa 1110701504 LMT iV    
25.05.2015   Fa 20152529 Gajos Opr.PHP    
22.05.2015   Fa 1097667928 Sl.telefony O2    
21.05.2015   201554 Stavane SF    
21.05.2015   Fa 201560 Strava réžia    
21.05.2015   Fa 201557 Stravné potr.    
18.05.2015   Fa 8773356667 Telefon    
15.05.2015   Fa 2015020655 Internet    
06.05.2015   Fa 51150245 Kajo-čistace    
01.05.2015   Fa 5 Vyučba AJ-SF    
30.04.2015   Fa 5294554041 Oringe-Alarm    
27.04.2015   Fa 20151922 Gajos PZS    
22.04.2015   Fa 201541 Stavane SF    
22.04.2015   Fa 15055 Žalúzie    
22.04.2015   Fa 1095696988 Sl.telefony O2    
22.04.2015   Fa 201544 Stravné potr.    
22.04.2015   Fa 201547 Strava réžia    
20.04.2015   Fa 20151625 BOZP    
20.04.2015   Fa 1110701503 LMT    
17.04.2015   Fa 7772432703 Telefon    
13.04.2015   Fa 150100274 Vova-xerox, toner    
13.04.2015   Fa 21115015781 Imafex    
13.04.2015   Fa 51150180 Kajo-čistace    
09.04.2015   Fa 132015 Ladenie klavírov    
07.04.2015   Fa 31115154 MKalarm    
02.04.2015   Fa 122015 Ladenie klavírov    
27.03.2015   Fa 150100244 Vova-kable    
26.03.2015   Fa 5290537492 Oringe-Alarm    
26.03.2015   Fa 301500627 LMT    
24.03.2015   Fa 0115 RH oprava komba, výmena reprod.    
23.03.2015   Fa 1093710660 Sl.telefony O2    
17.03.2015   Fa 8771484081 Telefon    
17.03.2015   Fa 2015/28 Stavane SF    
17.03.2015   Fa 150100243 Vova-HDD    
17.03.2015   Fa 2015/34 Stravne režia    
17.03.2015   fa 2015/31 Stravné potr.    
16.03.2015   Fa 150100242 Vova-Tonery    
15.03.2015   Fa 2015010190 Internet    
12.03.2015   Fa 262915 Sanet    
10.03.2015   Fa 1 SF-AJ    
09.03.2015   Fa 2015003 Finale EDU    
17.02.2015   Fa 260081503 Sanet    
16.02.2015   Fa 1091620253 Sl.telefony O2    
16.02.2015   Fa 301500186 LMT    
13.02.2015   fA 5286449221 Oringe-Alarm    
13.02.2015   Fa 201522 Stravne režia    
13.02.2015   Fa 201619 Stravné potr.    
13.02.2015   Fa 201516 Stavane SF    
12.02.2015   fA 6770509485 Telefon    
09.02.2015   Fa 2015005608 Imafex    
30.01.2015   Fa 3115029 MK alarm    
26.01.2015   Fa 5283380748 Oringe-Alarm    
19.01.2015   Fa 1214008548 Eletrika    
19.01.2015   Fa 1214008549 Eletrika    
19.01.2015   Fa 20155 Stravné potr.    
19.01.2015   Fa 20158 Stravne režia    
15.01.2015   Fa 1089644789 Sl.telefony O2    
15.01.2015   Fa 140018159 LVS    
15.01.2015   Fa 2015030 Poistné    
15.01.2015   Fa 1110701412 LMT    
13.01.2015   Fa 7769555466 Telefon    
08.01.2015   Fa 2015000033 Imafex    

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
29.12.2014   Fa 7350143613 Manažment školy    
29.12.2014   Fa 2814 DuoRH-služby    
29.12.2014   Fa 3249009999 DOXX    
29.12.2014   Fa 1400078 Linay    
29.12.2014   Fa FV1400519 Amadeo-noty    
29.12.2014   Fa 1142209331 Ševt    
19.12.2014   Fa 2014073 Ritornel kurz    
19.12.2014   Fa 140100517 MuzikM-povlky    
19.12.2014   Fa 140100710 Výkresy    
18.12.2014   Fa 2014306 Konvektor    
18.12.2014   Fa 140100798 Vova-VO farby    
18.12.2014   Fa 140100751 Vova-Gr.karta    
18.12.2014   Fa 140100726 Vova-Tonery    
18.12.2014   Fa 140100752 Vova-PC    
17.12.2014   Fa 400436503 Hudobný život    
17.12.2014   Fa 5278343919 Oringe-Alarm    
17.12.2014   Fa 2714 DuoRH-sláky    
17.12.2014   Fa 20112014 CP2015    
16.12.2014   Fa 20140216 Inado    
16.12.2014   Fa 20146319 BOZP    
15.12.2014   Fa 1087663015 Sl.telefony O2    
15.12.2014   Fa 4111400028 Monex-školenie    
15.12.2014   Fa 4111400027 Monex-licencia    
15.12.2014   Fa 0768607068 Telefon    
15.12.2014   Fa 2014485 MsU-PaM    
15.12.2014   Fa 2014112 Gymn.-potraviny    
15.12.2014   Fa 2014115 Gymn.-réžia    
12.12.2014   FA 2514 DuoRH-sláčiky    
10.12.2014   Fa 2414 DuoRH-Gitara    
10.12.2014   Fa 07014 Baletizol    
10.12.2014   Fa 51141006 Kajo-čistace    
09.12.2014   Fa 11107114 LMT    
08.12.2014   Fa 51141012 Kajo-čistace    
08.12.2014   Fa 14066 Elektro    
08.12.2014   Fa 2014047022 Imafex    
01.12.2014   Výzva 03/2polrok2014 Dodáv.trubky B    
01.12.2014   Výzva 04/2polrok2014 Dodáv.klasických gitár    
28.11.2014   Fa 2014/85 Strav.potraviny    
28.11.2014   Fa 2014/88 Stavané réžia    
28.11.2014   Fa 6714 Skriptá HN    
27.11.2014   Fa 260081412 Sanet    
27.11.2014   Fa 140100695 Vova-instal.PC    
25.11.2014   Fa 140100699 Vova-tlačiaren    
24.11.2014   Fa Z14619092 Knižnica OL    
24.11.2014   Fa 51140895 Kajo-čistace    
24.11.2014   Fa 51140894 Kajo-čistace    
24.11.2014   Fa 140100666 Vova-xerox    
24.11.2014   Fa 2314 RH Duo    
21.11.2014   Fa 1085727915 Sl.telefony O2    
21.11.2014   Fa 502014 Ladenie klavírov    
20.11.2014   Fa 4314 Duo RH-stojany notové    
20.11.2014   Fa 1110701410 LMT    
20.11.2014   Fa 9767657838 Telefon    
19.11.2014   Fa 2014104 Stavané réžia    
19.11.2014   Fa 2014101 Strav.potraviny    
19.11.2014   Fa 292014 Ladenie klavírov    
19.11.2014   Fa 201498 Stravné SF    
15.11.2014   Fa 24 SF-AJ    
14.11.2014   Fa 5274323488 Oringe-Alarm    
06.11.2014   Fa 140100617 Vova-CD    
31.10.2014   Fa VF141161 Cuprojekt    
31.10.2014   Fa 5270336643 Oringe    
25.10.2014   Fa 14046 Unimix    
24.10.2014   Fa 140100487 Vova    
23.10.2014   Fa 5060019148 Ministerstvo Vnútra    
23.10.2014   Fa 1083801874 Sl.telefony O2    
23.10.2014   FA 301401932 LMT    
20.10.2014   Fa 2014/88 Strav.potraviny    
20.10.2014   Fa 2014/82 Stravné SF    
17.10.2014   Fa 20144966 BOZP    
17.10.2014   Fa 1766717454 Telefon    
17.10.2014   Fa 2014390 Mudul MsU    
15.10.2014   Fa 31114479 MK alarm servis    
15.10.2014   Fa 2014037060 Imafex    
15.10.2014   Fa 2014359 Poistenie majetku    
14.10.2014   Fa 51140773 Kajo-čistiace    
09.10.2014   Fa 3249007563 Stravné lístky Doxx    
26.09.2014   Fa 2014/2 Ruže    
26.09.2014   Fa 2014015Pr Montáž a výmena.zámku    
26.09.2014   Fa 301401746 Dodávka tepla    
26.09.2014   Fa 31114461 MK alarm-výmena komunikátora    
26.09.2014   Fa 1401049 Banner    
19.09.2014   Fa 1082018615 Sl.telefony O2    
19.09.2014   Fa 1400906 Tabuľa ZUŠ    
17.09.2014   Fa 652463 Artforum-Knihy    
17.09.2014   Fa 14047 Archív Tatry    
17.09.2014   Fa VF14117 Dod.a montáž plast.okna    
17.09.2014   Fa 222014 Hudobniny, knihy    
12.09.2014   Fa VF14117 Dod.a montáž plast.okna    
12.09.2014   Fa 21032014 HN-pravovné zošity    
12.09.2014   fa 8765774099 Telefon    
12.09.2014   Fa 032014 Ročná revízia elektrospotreb.    
10.09.2014   Fa 51140675 Stojajn na odpad    
22.08.2014   Fa 8 Krajčí Slavomír    
18.08.2014   fa 108012357 Sl.telefon O2    
18.08.2014   Fa 301401561 LMT    
17.08.2014   Fa 3764798112 T-telefon    
15.08.2014   Fa 2014276 MsU-Vema    
16.07.2014   Fa 2763654887 T-telefon    
16.07.2014   Fa 1078265174 Sl.telefon O2    
16.07.2014   Fa 301401376 LMT/6    
16.07.2014   Fa 1142206087 Ševt    
16.07.2014   Fa 140100130 Vova    
16.07.2014   Fa 20143275 Bozp 2.štvrťrok    
16.07.2014   Fa 140006731 LVS -vyúčtovanie    
16.07.2014   Fa 2014243 Poistné    
16.07.2014   Fa 21469 Stravné-SF    
16.07.2014   Fa 201472 Strava Potraviny    
16.07.2014   Fa 201475 Strava réžia    
30.06.2014   Fa 17 Vyučovanie AJ-SF    
27.06.2014   Fa 2014200 MsU-PaMU    
25.06.2014   Fa 14 Vyučovanie AJ-SF    
25.06.2014   Fa 1075220686 Sl.telefony O2    
20.06.2014   Fa 201457 Stravné-SF    
20.06.2014   Fa 301401191 LMT /5    
20.06.2014   Fa 201463 Stravné-réžia    
20.06.2014   Fa 201460 Stravné-potr.    
20.06.2014   5057800693 Súťaž prehl.-spev    
20.06.2014   Fa 1142202616 Ševt    
20.06.2014   Fa 51140426 Čistiace prostriedky    
20.06.2014   Fa 51140427 Clin    
18.06.2014   Fa 20142758 Kurz 1.pomoci    
17.06.2014   Fa 4762644236 T-telefon    
17.06.2014   Fa 5254832393 Aktivácia SIM karty    
10.06.2014   Fa 0514 Miktofony    
10.06.2014   Fa 14611683 On-line knižnica    
10.06.2014   Fa 14772025 Časopis MEL    
27.05.2014   Fa 16011534 Tanečná obuv    
27.05.2014   Fa 0314 Mixovací pult    
27.05.2014   Fa 260081406 Sanet-ŠVS    
27.05.2014   Fa 140100010 Gamofon    
27.05.2014   Fa 1400465 Tonery,CD médiá    
26.05.2014   Fa 51470177 Oprava kamery    
23.05.2014   Fa 2014022 Kosačka motorová    
20.05.2014   Fa 1073085548 Sl.telefony O2    
20.05.2014   Fa 301401007 LMT    
19.05.2014   Fa 20142203 Oprava HP    
19.05.2014   Fa 201448 Stravne-potr.    
19.05.2014   Fa 201451 Stravné-režia    
16.05.2014   Fa 7761637904 T-telefon    
16.05.2014   Fa 51140315 Čistiace prostriedky    
12.05.2014   Fa 12 Vaučovanie AJ    
12.05.2014   Fa 201445 Stravné-SF    
12.05.2014   Fa 2111053 Internet    
23.04.2014   Fa 201415 Ladenie klavírov    
22.04.2014   Fa 140109 oprava kopírky    
15.04.2014   Fa 201413 Ladenie klavírov    
14.04.2014   Fa 1110701403 Teplo    
14.04.2014   Fa 1071301144 Sl.telefony O2    
14.04.2014   Fa 0760637270 T-telefon    
11.04.2014   Fa 140102 Opr.kopírky    
11.04.2014   Fa 650300 Knihy    
11.04.2014   Fa 20141458 BOZP 1.štvrťrok    
11.04.2014   Fa 201435 Stravne-potr.    
11.04.2014   Fa 201438 Stravné-režia    
11.04.2014   Fa 2014102 Poistné    
11.04.2014   Fa 2140461 Internet    
10.04.2014   Fa 1400345 Náplne do tlač.    
10.04.2014   Fa 2014004 Oprava konvektora    
09.04.2014   Fa 31114160 Servis PSN    
25.03.2014   Fa 1620157843/2014 Popl.za komunálny odpad    
25.03.2014   Fa 301400634 Dodávka tepla    
18.03.2014   Fa 201425 Stravné-režia    
18.03.2014   Fa 201422 Stravne-potr.    
18.03.2014   Fa 1069267633 Sl.telefon O2    
18.03.2014   Fa 31114124 Servis PSN    
17.03.2014   Fa 02/2014 Výmena stykačov    
14.03.2014   Fa 201419 Stravné-SF    
14.03.2014   Fa 3039037476 Strav.listky-SF    
13.03.2014   Fa 1400138 Program WIN7    
13.03.2014   Fa 1759643573 T-telefon    
13.03.2014   Fa 1400139 Karta PCI, foto akumul.    
13.03.2014   Fa 1400140 Progam Office    
12.03.2014   Fa2014009 Presklenie okna    
10.03.2014   Fa 3 Vaučovanie AJ    
21.01.2014   Fa 24 AJ-SF    
21.01.2014   Fa 1013042 Vysavač    
21.01.2014   Fa 1301274 Kanc.potreby    
21.01.2014   Fa 1300102 Kniha    
21.01.2014   Fa 51350188 Kamerový systém    
21.01.2014   Fa 2013/128 Strané-réžia    
21.01.2014   Fa 2013/127 Stravné- potr.    
21.01.2014   Fa 13006 Gitara    
21.01.2014   Fa 1535019922 Bubon,stojany,činel,stolička    
21.01.2014   Fa 153501992 Bubon,stojany,činel,stolička    
21.01.2014   Fa 130100517 Tympán    
21.01.2014   Fa 130100518 Tympán    
21.01.2014   Fa 130100519 Zvony trubicová    
21.01.2014   Fa 130100520 Stolička pre Tympán, pličky    
21.01.2014   Fa 130100521 Prergusie, paličky    
21.01.2014   Fa 311309387 Kniha-Ars Sacra    
21.01.2014   Fa 2013/126 Stravné SF    
21.01.2014   Fa 8201307 Gajos    
21.01.2014   Fa 20136493 Gajos    
21.01.2014   Fa 2013/086 Servis doch.systému    
21.01.2014   Fa 51131000 Čistiace prostriedky    
21.01.2014   Fa 51131001 Čistiace prostriedky    
21.01.2014   Fa 51130998 OOP    
21.01.2014   Fa 1300001 Program.Office 2013 pre15    
21.01.2014   Fa 1300002 Tlačiareň,monitor, HDD, tonery    
21.01.2014   Fa 1300003 Výkresy, fotoaparát, tavná pištol    
21.01.2014   Fa 1301241 PC, monitor,tlačiareň, klávesn, myš    
21.01.2014   Fa 20130477 Hlina, glazúry    
21.01.2014   Fa 3239008225 Stravné lístky Doxx    
21.01.2014   Fa 1301240 Tonery, xerox, kalendáre    
21.01.2014   Fa 311309420 Kniha -Baroko    
21.01.2014   Fa 1132211419 Vysvedčenia    
21.01.2014   Fa 2402013 Kamera Panasonic    
21.01.2014   Fa 2412013 Brašna na kameru    
21.01.2014   Fa 2013076 Program notový    
21.01.2014   Fa 130214 Prietokový el.ohrievač vody    
21.01.2014   Fa 1329006747 Vejáre , pštrosie perá    
21.01.2014   Fa 082013 Klavírne stoličky, struny    
21.01.2014   Fa 12101033 Tanečná obuv    
21.01.2014   Fa 2013/110 Stavné-SF    
21.01.2014   Fa 1110711311 Teplo XI.    
21.01.2014   Fa 1064103026 Sl.tel.O2    
21.01.2014   Fa 13120052 Skrutkovač, vrtáky    
21.01.2014   Fa 4613 Čistenie žľabov, oprava krytiny    

Strana 1 z 2

Free Joomla! templates by Engine Templates