Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
31.01.2023  23.01.2023 2023014 Poistenie majetku 1.-12./2023 Mesto Lipt. Mikuláš,Štúrova 1989/41, 03101 Lipt. mikuláš  608,87 €
31.01.2023  17.01.2023 530119 Podpora dochádzkového systému 1.-12./2023 Wega LH,s.r.o., ul.SNP750, 03301 Lipt. Hrádok 138,84 €
31.01.2023  13.01.2023 5713918858 Dátové prenosy Alarm, 01/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 0,07 €
31.01.2023  13.01.2023 14992003 Ochrana objektu na rok 2023 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2,812 72 Bratislava 160,20 €
31.01.2023  13.01.2023 111072301 Teplo-preddavok 01/2023 LMT,a.s.,Za traťou605/1,03104 Lipt. Mikuláš 2440,34 €
31.01.2023  13.01.2023 302202508  Dodávka tepla 12/2022 LMT,a.s.,Za traťou605/1,03104 Lipt. Mikuláš 898,64 €
31.01.2023  13.01.2023   9230362718 Elektrina-nedoplatok 12./2022, OM 3203218 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina   2491,57 €
31.01.2023  13.01.2023   9230360008 Elektrina-nedoplatok 12./2022, OM 3203219 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina   866,29 €
31.01.2023  13.01.2023 9230360006 Elektrina-nedoplatok 12./2022, OM 3202773 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina   411,35 €
31.01.2023  10.01.2023  134401695052 Elektrina -preddavok 01/2023 . OM 3202774 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina  264 €
31.01.2023  10.01.2023  130002413595 Elektrina -preddavok 01/2023 . OM 3203219 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina  561 €
31.01.2023  10.01.2023  130002413593 Elektrina -preddavok 01/2023 . OM 3202773 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina  776 €
31.01.2023  10.01.2023 130002413594 Elektrina -preddavok 01/2023 . OM 3203218 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina  1808 €
31.01.2023  06.01.2023 1461195742 Sl.telefóny O2, 12/2022 O2s.r.o., Einsteinova24, 85101 Bratislava 100,92 €
31.01.2023  06.01.2023 9230297029 Elektrina-nedoplatok 3.8.-31.12./2022 SSE,a.s.,Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina 529,06 €
31.01.2023 06.01.2023 220019808   Vodné, stočné -nedoplatok  6.-12./20222 LVS,a.s.,Revolučná 595,03105 Lipt.Mikuláš 498,43 €

 

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
30.12.2022 29.12.2022 22128 Tonery,xerox, kancelárske potreby TelCom,s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Lipt. Mikuláš 1097 €
30.12.2022 22.12.2022 51221120 Čistiace prostriedky, OOP Kajo Krupa,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín 799,69 €
30.12.2022 22.12.2022 22000119 Licencia programu iZUŠ za 1.1.2023-30.12.2023 Senzio, s.r.o., Veľké Uherce 137, 95841 Veľké Uherce 1224 €
30.12.2022 21.12.2022 5709263248 Dátové prenosy Alarm, 12/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,08 €
30.12.2022 21.12.2022 2022451 Mzdové a účtovnícke práce za 2.polrok 2022 Mesto Lipt.Mikuláš,Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš 3945,99 €
30.12.2022 16.12.2022 222141 PC servis, úprava nastavení siete Profi služby,s.r.o., Za ohradami 423/7, 03202 Závažná Poruba 293,71 €
30.12.2022 16.12.2022 202224 Zhotovenie videí na Vianočný koncert Samuel Žiaran ,SamShine-Studio, 03101 Lipt. Mikuáš222141 300 €
29.12.2022 15.12.2022 142022 Oprava dažďového zvodu Jozef kostolný, Vranov 530, 03101 Lipt. Mikuláš 80 €
29.12.2022 15.12.2022 2022083 Prenájom priestorov DK, energie,služby Dom Kultúry,Hollého 4, 03101 Lipt. Mikuláš 556 €
29.12.2022 15.12.2022 9202209197 Činnosť BOZP, TPO, za 4.Q.2022 Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022, 03101 Lipt. Mikuláš   108 €
29.12.2022 14.12.2022 290895 Časopis Hudobný život- predplatné  2/2023-12/2023 Slovenská pošta, a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 20 €
29.12.2022 12.12.2022 1351125216 Sl.telefóny O2, 11/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava   97,34 €
22.12.2022 08.12.2022 302202321 Dodávka tepla 11/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 288,23 €
22.12.2022  08.12.2022  51221072 OOP-Bunda, obuv Kajo Krupa,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín 108,30 €
22.12.2022 08.12.2022 2202944 Toaletný papier 264 ks D.H.Komplet, a.s.Lazná 101/16, 03101 Lipt. Mikuáš-Bodice 

311,52 €

20.12.2022  07.12.2022 42022 Oprava poškodenej dlažby Miroslav Španko, Nábr.A.Stodolu 1747/31, 03101 Lipt.Mikuláš 60 €
20.12.2022  06.12.2022  9227831302 Elektrina -nedoplatok , OM 320 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    406,93 €
20.12.2022  06.12.2022  9227831304 Elektrina -nedoplatok , OM 3203218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina 1521,64 €
20.12.2022  06.12.2022  9227831306 Elektrina -nedoplatok , OM 3203219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina 347,64 €
20.12.2022  06.12.2022  2700013727 Vodné, stočné, 12/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš 74 €
20.12.2022  06.12.2022  13000239340 Elektrina -preddavok 12/2022, OM 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    226 €
20.12.2022  06.12.2022  130002309807   Elektrina -preddavok 12/2022, OM 218  SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    615 €
20.12.2022  06.12.2022  130002309809 Elektrina -preddavok 12/2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    817 €
20.12.2022  06.12.2022  130002309808 Elektrina -preddavok 12/2022, OM 218  SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    2338 €
20.12.2022 02.12.2022  111072212 Teplo -preddavok,  12/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  2239,31 €
22.11.2022 15.11.2022 5704611983 Dátové prenosy - Alarm, 11/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,07
22.11.2022 15.11.2022 260082212 Sanet ŠVS LM -október-december 2022 Sanet, Vazovova 5, 81107 Bratislava 150 €
22.11.2022 15.11.2022 2352472 Odvlhčovač vzduchu  Klasrstein 2 ks. Elektronic -star- Česká Repuibloika 299,80 €
22.11.2022 15.11.2022 1551139206 Sl.telefóny O2, 10/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava   102,45 €
22.11.2022 15.11.2022 2700013727 Vodné,stočné, 11/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš  74 €
22.11.2022 15.11.2022 2200659 Gitara elektrická Total Music, S.r.o., J.Švermu 765/25,96001 Yvolen 225 €
22.11.2022 15.11.2022 9227117161 Elektrina - nedoplatok 10/2022, OM 32023219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  11,11 €
22.11.2022 15.11.2022 9227117156 Elektrina - nedoplatok 10/2022, OM 3202773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  200,24 €
22.11.2022 15.11.2022 302202134 Dodávka tepla 10/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 24,50 €
22.11.2022 14.11.2022 2212001934 Farby temperové, tuš čierny KOH-I-NOR Slovensko,a.s., Diaľničná cesta 4564/21, 90301 Senec 222,46 €
22.11.2022 14.11.2022 130002309340 Elektrina -preddavok 11/2022, OM 774 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  226 €
22.11.2022 14.11.2022 130002309807 Elektrina -preddavok 11/2022, OM 773  SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  615 €
22.11.2022 14.11.2022 130002309809 Elektrina -preddavok 11/2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  817 €
22.11.2022 14.11.2022 130002309808 Elektrina -preddavok 112022, OM 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  2338 €
04.11.2022 03.11.2022 2212001934 Farby temperové , tuš čierny Kohinor Slovensko ,a.s.,Diaľničná cesta 4564/21, 90301 Senec 222,46 €
04.11.2022 02.11.2022 111072211 Teplo -preddavok 11/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 1939,76 €
27.10.2022 27.10.2022 5699922574 Dátové prenosy- Alarm 10/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,08 €
27.10.2022 27.10.2022 20220895 Glazúra,Engoba, Oxidy Pece, s.r., Nábrežná 678/7,962 23 Očová 141,48 €
27.10.2022 27.10.2022 22107 Tlačiareň Canon TelCom,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lipt. Mikuláš 288 €
27.10.2022 24.10.2022 1620303573/22 Komunálny odpad 2022 Mesto LM, Štúrova 1989/41,03101 Lipt. Mikuláš  580,71 €
27.10.2022 24.10.2022 302201947 Dodávka tepla 9/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 374,11 €
27.10.2022 24.10.2022 220801207 Výkresy A2,A3,Fixatív Slavomír Binčík-Junior,Hlavná 266, 90062 Kostolište 402,98 €
21.10.2022 14.10.2022 9226176912 Elektrina-nedoplatok 9/2022, OM 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    84,61
21.10.2022 14.10.2022 2700013727 Vodné,stočné, 10/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš   74 €
21.10.2022 14.10.2022 1481152627 Sl.telefóny O2, 9/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava   110,16 €
21.10.2022 10.10.2022 9202206668 Činnosť BOZP a TPO, 3 Q.2022 Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022, 03101 Lipt. Mikuláš   108 €
21.10.2022 10.10.2022 2022346 Poistenie majetku od 1.10.2022 do 31.12.2022 Mesto LM, Štúrova 1989/41,03101 Lipt. Mikuláš  608,87 €
21.10.2022 10.10.2022 130002309340 Elektrina -preddavok 10/2022, OM 774 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    226 €
21.10.2022 10.10.2022 130002309807 Elektrina -preddavok 10/2022, OM 773  SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    615 €
21.10.2022 10.10.2022 130002309809 Elektrina -preddavok 10/2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    817 €
21.10.2022 10.10.2022 130002309808 Elektrina -preddavok 10/2022, OM 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    2338 €
21.10.2022 05.10.2022 22095 Tlačiareň Canon, držiak otočný malý, toner 2ks TelCom,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lipt. Mikuláš 1275 €
21.10.2022 04.10.2022 52270815 Servis a výmena akumulátora EZS Deltech, a.s.,Priemyselná 1,03101 Lipt. Mikuláš 322,56 €
21.10.2022 04.10.2022 111072210 Teplo -preddavok, 10/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš

1334,68 €

26.09.2022 14.09.2022 5695328931 Dátové prenosy Alarm, 09/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava

0,07 €

26.09.2022  12.09.2022   9225414384 Elektrina-nedoplatok 08/2022, OM 219   SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  

140,77 €

26.09.2022  12.09.2022   9225414382 Elektrina-nedoplatok 08/2022, OM 218  SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   292,42 €
26.09.2022  12.09.2022   9225414381 Elektrina-nedoplatok 08/2022, OM 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   453,49 € 
26.09.2022  12.09.2022 2200527 Struny na klasickú gitaru  Totzal Music, s.r.o., J.Švermu 765/25, 960,01 Zvolen 60 €
26.09.2022  12.09.2022 1591111025 Sl.telefóny O2, 08/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava   105,36 €
26.09.2022 05.092022 2700013727 Vodné,stočné, 09/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš   74 €
26.09.2022 05.09.2022 130002309340 Elektrina -preddavok 09/2022, OM 774 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    226 €
26.09.2022 05.09.2022 130002309807 Elektrina -preddavok 09/2022, OM 773  SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina     615 €
26.09.2022 05.09.2022 130002309809 Elektrina -preddavok 09/2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina     817 €
26.09.2022 05.09.2022 130002309807 Elektrina -preddavok 09/2022, OM 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina     2338 €
26.09.2022 05.09.2022 302201760 Dodávka tepla 8/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 227,38 €
26.09.2022 05.09.2022 62698627 Bubnová súprava, bubnová stolička, paličky Thomann GmbH, Hans Thomann štr.1, Burgebrac, Germany 353,60 €
05.09.2022 05.09.2022 1112072209 Teplo, preddavok ,09/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 631,07 €
26.08.2022 23.08.2022 5691184188 Dátové prenosy Alarm 8/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,08 €
26.08.2022 23.08.2022 9224772207 El.Nedoplatok 1.8-2.8.2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    6,80 €
26.08.2022 23.08.2022 9224772202 El.Nedoplatok 1.8-2.8.2022, OM 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    13,67 €
26.08.2022 23.08.2022 9224772198 El.Nedoplatok 1.8-2.8.2022, OM 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    43,97 €
26.08.2022 23.08.2022 260082209 Sl.počítačovej siete Sanet,ŠVS LM 6-9/2022 Sanet, Vazovova 5,81107 Bratislava 150 €
26.08.2022 23.08.2022 3222101448 Stravné lístky Doxx 731ks 5 dopl. DOXX, s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina  3510,30
17.08.2022 17.08.2022 2700013727 Vodné, stočné, 08/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš   74 €
17.08.2022 16.08.2022 1541148308 Sl.telefóny O2, 07/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava  101,50 €
17.08.2022  12.08.2022    130002309340 Elektrina -preddavok 08/2022, OM 774 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    226 €
17.08.2022  12.08.2022   130002309807 Elektrina -preddavok 08/2022, OM 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    615 €
17.08.2022  12.08.2022   130002309889 Elektrina -preddavok 08/2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    817 €
17.08.2022  12.08.2022   130002309808 Elektrina -preddavok 08/2022, OM 218  SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    2338 €
17.08.2022  12.08.2022 302201572 Dodávka tepla 1.7-31.7./2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš   227,38 €
17.08.2022 08.08.2022 2022267 Program Vema 07/2022-06/2023 Mesto LM, Štúrova 1989/41,03101 Lipt. Mikuláš 129,64 €
17.08.2022 08.08.2022 111072208 Teplo preddavok 08/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  530,56 €
27.07.2022 27.07.2022 3222400720 Stravné lístky Doxx 112 ks DOXX, s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina 504 €
27.07.2022    25.07.2022   5686512387 Dátové prenosy Alarm -07/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,07 €
27.07.2022    25.07.2022   2022250 Poistenie majetku 1.7.2022-30.9.2022 Mesto LM, Štúrova 1989/41,03101 Lipt. Mikuláš  608,87 €
27.07.2022    18.07.2022   302201385 Dodávka tepla 1.6.-30.6.2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  227,38 €
27.07.2022    18.07.2022   9224006471 Elektrina -nedoplatok od 1.6.-30.6.2022, OM 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   45,49 €
27.07.2022    18.07.2022   1571059417 Sl.telefóny O2, 06/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava  109,86 €
27.07.2022    18.07.2022 220007249 Vodné,stočné-nedoplatok 1.1.-30.6.2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš   321,19 €
27.07.2022    07.07.2022  130002309340 Elektrina -preddavok 07/2022, OM 774 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   226 €
27.07.2022    07.07.2022  130002309809 Elektrina -preddavok 07/2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   817 €
27.07.2022   07.07.2022  130002309808 Elektrina -preddavok 07/2022, OM 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   2338 €
27.07.2022    07.07.2022  130002309807 Elektrina -preddavok 07/2022, OM 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   615 €
27.07.2022    07.07.2022 9202204218 Činnosť BOZP za 2.Q.2022, samolepky  Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022, 03101 Lipt. Mikuláš   110,34 €
27.07.2022   01.07.2022   2700013727 Vodné,stočné, 07/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš   74 €
27.07.2022   01.07.2022   202201984 Kontrola  PHP a hydrantov  Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022, 03101 Lipt. Mikuláš   217,56 €
27.07.2022 01.07.2022 111072207 Teplo -preddavok 07/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  530,56 €
29.06.2022 22.06.2022 5681792117 Dátove prenosy Alarm 06/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,07 €
29.06.2022 22.06.2022 2022203 Personálne a účtovnícke práce za 1.polrok 2022 Mesto  Lipt. Mikuláš, Štúrova 1989/41, Lipt. mikuláš 2705,72 €
29.06.2022 20.06.2022 1022170561 Doména zuslm.sk Websupport , s.r.o., Karadžičova 12,82108 Bratislava 15,59 €
29.06.2022 20.06.2022 1431039273 Sl.telefóny O2 , 05/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava 101,71 €
29.06.2022   20.06.2022  3202773001 Elektrika-nedoplatok 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  705,44 €
29.06.2022  20.06.2022  3203219001 Elektrika-nedoplatok  219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina    216,19 €
29.06.2022 20.06.2022 3203218001 Elektrika-nedoplatok 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   552,41 €
27.06.2022 20.06.2022 302201199 Dodávka tepla 05/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  217,46 €
10.06.2022 10.06.2022 1431039273 Sl.telefóny O2, máj 2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava 101,74 €
07.06.2022  07.06.2022   130002309808 Elektrika -preddavok  06/2022, OM 218 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina  2 338 €
07.06.2022  07.06.2022 130002309340 Elektrika -preddavok  06/2022, OM 774 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   226 €
07.06.2022 07.06.2022   130002309809 Elektrika -preddavok  06/2022, OM 219 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina   817 €
07.06.2022 07.06.2022 130002309807 Elektrika -preddavok  06/2022, OM 773 SSE, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina 615 €
07.06.2022 07.06.2022 2700013727 Vodné, stočné jún 2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš  74 €
07.06.2022 07.06.2022

1022168307

Hosting zuslmsk 21.06.2022 -21.06.2023 Websupport , s.r.o., Karadžičova 12,82108 Bratislava 43,07 €
07.06.2022  30.05.2022 202201604 Kurz Prvej pomoci  Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022, 03101 Lipt. Mikuláš   72 €
07.06.2022  01.06.2022 2201002805 Elektrina - nedoplatok  AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin   81,41 €
07.06.2022 01.06.2022 01.06.2022 Teplo - preddavok 06/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  530,56 €
31.05.2022 25.05.2022 32229904576 Stravné lístky DOXX 792 ks DOXX, s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina  3564 €
23.05.2022 17.05.2022 5677079018 Dátové prenosy Alarm , 05/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,08 €
23.05.2022 17.05.2022 260082206 Počítačová sieť Sanet , ŠVS LM 4-6/2022 Sanet, Vazovova 5,81107 Bratislava 150 €
23.05.2022 17.05.2022 1401028045 Sl.telefóny O2, 04/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava 103,29 €
12.05.2022 12.05.2022 2201002277 Elektrina-nedoplatok 04/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin  872,34
11.05.2022 11.05.2022 16203035732022 Komunálny odpad 2022 Mestský úrad , Štúrova 1989/41, 03142 Lip.Mikulášč 580,72 €
11.05.2022 11.05.2022  2700013727 Vodné stočné , 5/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš   74 €
11.05.2022 10.05.2022 302201012 Dodávka tepla 4/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  844,83 €
11.05.2022 04.05.2022 111072205 Teplo -preddavok 5/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  631,07 €
28.04.2022 22.04.2022 5672385602 Dátové prenosy Alarm 4/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,07
28.04.2022 22.04.2022 3222903428 Doxx ,stravné lístky 801 ks DOXX, s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina 3458,96 €
28.04.2022 20.04.2022 80314438 Služobné telefóny O2, 3/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava 99,61 €
28.04.2022 20.04.2022 2022118 Poistenie majetku 1.4.-30.6.2022 Mesto LM, Štúrova 1989/41,03101 Lipt. Mikuláš 608,87 €
13.04.2022 13.04.2022 2201001741 Elektrina-nedoplatok 03/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 1779,62 €
13.04.2022 13.04.2022 2022011 Oprava snehovej frézy Hecht Hobby Profi Centrum,Komenského 18,03101 Lipt. Mikuláš 49 €
13.04.2022 13.04.2022 302200824 Dodávka tepla 03/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 642,44 €
13.04.2022 13.04.2022 2700013727 Vodné,stočné, 04/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš  74 €
13.04.2022 13.04.2022 9202201827 Činnosť BOZP, TPO ,1.štvrťrok 2022 Gajos,s.r.o.,M.Pišúta 4022, 03101 Lipt. Mikuláš  108 €
01.04.2022 01.04.2022 2211001888 Elektrina-preddavok 04/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 972 €
01.04.2022 01.04.2022 2207000104 Elektrina-preddavok 04/2022 OM 774 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 132 €
01.04.2022 01.04.2022 111072204 Teplo -preddavok 04/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 1435,19 €
31.03.2022 30.03.2022 3222902753 Stravné lístky Doxx 615 ks DOXX, s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina 2355,45 €
31.03.2022 28.03.2022 2201000949 Elektrina - nedoplatok 02/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 1795,38 €
31.03.2022 25.03.2022 5667874955 Dátové prenosy Alarm 03/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,07 €
31.03.2022 25.03.2022 22022 Členský poplatok za rok 2022 Asociácia ZUŠ Slovenskej republiky,EMU, Batkova 2, 84101 Bratislava 60 €
31.03.2022 25.03.2022 222029 Noterbooky 2 ks, Offis Profi služby, s.r.o., Za ohradami 423/7, 03102  Závažná Poruba 1517,60 €
31.03.2022 25.03.2022 222032 Elektronizácia a PC servis Profi služby, s.r.o., Za ohradami 423/7, 03102  Závažná Poruba 749,20 €
31.03.2022 25.03.2022 2200022 Svietidlo, elektroinštalačný materiál Martin Majerčík -Majken, Východná 191, 03232 Východná 75,48 €
15.03.2022 14.03.2022 302200376 Dodávka tepla, 2/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 743,58 €
15.03.2022 14.03.2022 1450964399 Sl. telefóny O2, 2/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava 92,55 €
07.03.2022 07.03.2022 2700013727 Vodné, stočné, 03/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš 74 €
07.03.2022 07.03.2022 2207000104 Elektrina-preddavok , 3/2022  OM 774 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 132 €
07.03.2022 07.03.2022 2211001442 Elektrina-preddavok , 3/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 972 €
04.03.2022 04.03.2022 111072203 Teplo-preddavok 03/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 2038,28 €
28.02.2022 28.02.2022 51220147 Dávkovače mydla , 12 ks Kajo Krupa, s.r.o.,M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín 319,20 €
25.02.2022 24.02.2022 5663349284 Dátové prenosy Alarm 02/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,06 €
25.02.2022 24.02.2022 3222901773 Stravné lístky Doxx 646 ks DOXX, s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina 2474,18 €
25.02.2022 11.02.2022 2201000425 Elektrina nedoplatok 01/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 2354,10 €
14.02.2022 14.02.2022 302200188 Dodávka tepla 1/2022-nedoplatok LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 1063,56 €
14.02.2022 14.02.2022 260082203 Sanet ŠVS LM-1-3/2022 Sanet, Vazovova 5,81107 Bratislava 150 €
14.02.2022 11.02.2022 2201000425 Nedoplatok elektriny 1/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 2354,10€
14.02.2022 11.02.2022 143584941 Náhradné duo mopy 3 ks Dunajet,s.r.o.,Groslingova 4,81109 Bratislava 23,69 €
14.02.2022 11.02.2022 1550928397 Služobné telefóny O2 1/2022 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava 92,35 €
11.02.2022 11.02.2022 262922 Členský poplatok SANET za rok 2022 Sanet, Vazovova 5,81107 Bratislava 33 €
11.02.2022 11.02.2022 2207000104 Elektrika 02/2022, OM 774 AEN Slovensko,s.r.o,Dúbravca 5,03601 Martin 132 €
11.02.2022 11.02.2022 2211000948 Elektrika 02/2022 AEN Slovensko,s.r.o, Dúbravca 5,03601 Martin 972 €
11.02.2022 11.02.2022 2700013727 Vodné stočné, 2/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš 74 €
02.02.2022 02.02.2022 3222901058 Stravné lístky Doxx, 220 ks DOXX, s.r.o.,Kálov 356,01001 Žilina 842,60 €
02.02.2022 02.02.2022 111072202 Teplo -preddavok 02/2022 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 2138,80 €
24.01.2022 24.01.2022 5658678849 Dátové prenosy, Alarm 01/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava 0,08 €
24.01.2022 24.01.2022 22000042 Mandátny certifikát-Obnova D.Trust, Certifikačná autorita,a.s.,plynárenská 7/C,82109 Bratislava 23,88 €
24.01.2022 24.01.2022 2210078651 Nedoplatok el., OM 773 Energie 2,a.s.Lazaretská 3a,81108 Bratislava 29,04 €
24.01.2022 24.01.2022 2210078649 Nedoplatok el., OM 219 Energie 2,a.s.Lazaretská 3a,81108 Bratislava 231,67 €
24.01.2022 24.01.2022 2210078650 Nedoplatok el., OM 218 Energie 2,a.s.Lazaretská 3a,81108 Bratislava 568,14 €
21.01.2022 21.01.2022 14992003 Ochrana Objektu PCO OR PZ LM-rok 2022 Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2,81272 Bratislava 160,20 €
21.01.2022 21.01.2022 30212555 Dodávka tepla, 12/2021 LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš 953,97 €
20.01.2022 15.01.2022 2022012 Poistenie majetku 1.1.-31.3.2022 Mesto LM, Štúrova 1989/41,03101 Lipt. Mikuláš 608,87
20.01.2022 15.01.2022 2700013727 Vodné, stočné-01/2022 LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš 74 €
 20.01.2022 15.01.2022 210019659 Vodné, stočné -nedoplatok LVS, a.s., Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš 173,95 €
 20.01.2022  15.01.2022 2207000104 Elektrika-preddavok 01/2022  OM 774 AEN Slovensko,s.r.o,., Dúbravca 5,03601 Martin 132 €
 20.01.2022  15.01.2022 2211000245 Elektrika-preddavok 01/2022 AEN Slovensko,s.r.o,., Dúbravca 5,03601 Martin 972 €
 20.01.2022  15.01.2022 8297238803 Telefón,12/2021 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava  20,58 €
 20.01.2022  15.01.2022 1520924411 Sl.Telefóny O2,12/2021 O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava  73,93 €
 20.01.2022 15.01.2022  111072201  Teplo preddavok 01/2022  LMT,a.s.,Za traťou 605/1,03101 Lipt. Mikuláš  2440,34 €

 

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
30.12.2021 30.12.2021 210100505 Vertikálna žalúzia Slovekon Tibior Feketík,Dúbrava 313, 03212 Dúbrava 170 €
30.12.2021 30.12.2021 2021015 Klarinet, prísl.hudobných nástrojov Hudobné nástroje, Beata Balážová,Hviezdoslavova 9,97101 Prievidza 811,60 €
30.12.2021 30.12.2021 3221403713 Stravné lístky DOXX 850 ks Doxx-Stravné lístky, a.s.,Kálov 356,01001 Žilina 3255,50 €
29.12.2021 29.12.2021 792021 Ladenie a opravy klavírov Pianoservis, D.Mrva,D.Makovického21, 03401 Ružomberok 1500 €
28.12.2021 28.12.2021 2021000020 Čistička vzduchu - ionizátor -11 ks Evomed,s.r.o.,Stará Vajnorská cesta 17,09104 Bratislava 3897 €
28.12.2021 28.12.2021 62021 Maľovanie, oprava omietok na schodisku -VO Miroslav Španko,Nábr.A.Stodolu 1747/31,03101 Lipt. Mikuláš 2243 €
28.12.2021 28.12.2021 2100522 Kolofónie TotalMusic,s.r.o.,J.Švermu 765/25,96001 Zvolen 37 €
27.12.2021 27.12.2021 20217275 Respirátory, rúška, testy, dezinf.prostriedky na ruky Pilex,s.r.o.,Sládkovičova 3287,03101 Ružomberok 1299,99 €
27.12.2021 27.12.2021 2021052 Montážne práce na oprave kanaliz.potrubia a sanity s dodaním materiálu Milan Danko, J.Janošku 2120/6,03101 Lipt. Mikuláíš 422,98 €
27.12.2021 27.12.2021 52021 Náter radiátorov a rúr kúrenia Miroslav Španko,Nábr.A.Stodolu 1747/31,03101 Lipt. Mikuláš 232 €
27.12.2021 27.12.2021 22209285 Magnetické notové osnovy s príslušenstvom Nomiland,s.r.o,Magnezitárska 11,01013 Košice 1040 €
27.12.2021 27.12.2021 2100519 Flauta, digitálne piáno Yamaha 3 ks, prísl.k hudob.nástrojom TotalMusic,s.r.o.,J.Švermu 765/25,96001 Zvolen 3308 €
27.12.2021 27.12.2021 21110 Šanóny,euroobaly,odkladacie dosky s gum.,korkové tabule TelCom,s.e.o.,Garbiarska 905,03101 Lipt.Mikuláš 465,30€
27.12.2021 27.12.2021 21441639 Kancelárska zostava ,kuchynka s drezom B2Bpartner,s.r.o.,Šulekova2,81106 Bratioslava 2480 €
27.12.2021 27.12.2021 0750421 Grafický valček, valček na textil,olejové sady Lýdia Komorová,Thurzova 431/5,03601 Martin 333,90 €
27.12.2021 27.12.2021 202125 Keramická hlina červená Likess,Makarenku 5,07101 Michalovce 580 €
27.12.2021 27.12.2021 21441313 Čistiaci prostriedok na tabule s rozprašovačom B2Bpartner,s.r.o.,Šulekova2,81106 Bratioslava 15,60 €
27.12.2021 27.12.2021 2021022551 Vývoz zmesového odpadu, pristavenie VOK VPS,Družstevná 1730/1,03101 Lipt. Mikuláíš 192,70 €
27.12.2021 27.12.2021 20210651 Kamera s príslušenstvom AQT, s.r.o.,Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava -Ružinov 1629 €
27.12.2021 27.12.2021 212437 Sochárske a modelárske stojany,palety,dosky na kreslenie Profi Metal s.r.o.350,95171 Velčice 2032 €
27.12.2021 27.12.2021 52171083 Operatívny servis a výmena pohybových detektorov EZS po svojej životnosti Deltech.a.s.,Priemyselná 1,03101 Lipt.Mikuláš 421,02 €
21.12.2021 21.12.2021 2100122 Rýchlovarné kanvice,bezdrôtový zvonček,Svietidlo LED Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 210,30€
21.12.2021 21.12.2021 42021 Maľovanie tried Miroslav Španko, Nábr.A.Stodolu 1747/31,03101 Lipt. Mikuláš 668,30€
21.12.2021 21.12.2021 122021 Maliarske práce Joref Kostolný,Vranov 530,03101 Lipt. Mikuláš 220 €
21.12.2021 21.12.2021 2100512 Hudobné nástroje-akordeón,husľové sety, prísl. k hudob.nástrojom Total Music,s.r.o.,J.Švermu 765/25,96001 Zvolen 3727,50 €
21.12.2021 21.12.2021 221167 PC servis Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažná Poruba 759,91 €
21.12.2021 21.12.2021 202102 Šitie kostýmov Jana Brezinová Marpha,Kukučínova 1274/2,03101 Lipt. Mikuláš 700 €
21.12.2021 21.12.2021 2111160890 Kancelársky nábytok Tempo Kondela,s.r.o.,Vojtaššákova 893,02744 Tvrdošín 1591 €
20.12.2021 20.12.2021 2210073449 Nedoplatok elektriny 11/2021 OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    71,31 €
20.12.2021 20.12.2021 2210073447 Nedoplatok elektriny 11/2021 OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    110,42 €
20.12.2021 20.12.2021 2210073448 Nedoplatok elektriny 11/2021 OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    412,15 €
20.12.2021 20.12.2021 51211122 Ochranné pracovné odevy Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 288,80€
20.12.2021 20.12.2021 72021 Elektroinštalačné práce Miroslav Paulíny,Budovateľská 1717/17,03101 Lipt. Mikuláš 2544,60 €
20.12.2021 20.12.2021 202104 Pokládka dlažby Hlavsa Branislav,Mincová 554/67, 03105 Lipt. mikuáš 491 €
20.12.2021 20.12.2021 2021394 Personálne, mzdové a účtovnícke práce za 2.Q.2021 Mesto Liptovský Mikuláš,Štúrova 1989/41, 03101 Lipt. Mikuláš 2316,67 €
20.12.2021 20.12.2021 221163 Notebooky HP 6 ks, program Office Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažná Poruba 4640,94 €
17.12.2021 17.12.2021 21440716 Lavičky šatníkové, stolná lampa,nástenné hodiny, tabuľa popisovacia B2Bpartner.s.r.o.,Šuklekova2,81106 Bratislava 1184,40 €
17.12.2021 17.12.2021 2111158559 Stoly kancelárske,skrinky zo zámkom Tempo Kondela,s.r.o.,Vojtaššákova 893,02744 Tvrdošín 588 €
17.12.2021 17.12.2021 2101086 Noty Hudobniny Amadeo,s.r.o.,Komenského 6 04001 Košice 140,23 €
17.12.2021 17.12.2021 2100121 Senzory,svietidlo LED,Lišty,Konektor Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 770,20 €
17.12.2021 17.12.2021 2021612002 Respirátory,rúška EuroAsset,s.r.o.,Opatovská 23,91101 Trenčín 245,67 €
17.12.2021 17.12.2021 3921120003 Cement, stierka, penetrácia, valčeky DomMaxs.r.o. Kuuzmányho 3999,03101 Lipt.Mikuláš 126,68
17.12.2021 17.12.2021 221206020 Konferenčné stoličky B2Bpartner,s.r.o.,Šulekova2,81106 Bratioslava 271,20 €
17.12.2021 17.12.2021 5654018199 Dátové prenosy- Alarm 12/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,06 €
17.12.2021 17.12.2021 8200052368 Preddavok za el. 11/21  OM 774  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    104 €
17.12.2021 17.12.2021 8200052367 Preddavok za el. 11/21  OM 219  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    132 €
17.12.2021 17.12.2021 8200052370 Preddavok za el. 11/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    229 €
17.12.2021 17.12.2021 8200052369 Preddavok za el. 11/21  OM 218   Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    538 €
16.12.2021 16.12.2021 32223076 Papier FOTO, Obojstranne natieraný Europapier Slovensko ,s.r.o., Panónska cesta 40, 85245 Bratislava 5 1171,68 €
16.12.2021 16.12.2021 6211809 Polep na okná ZUŠ Grafon, s.r.o.,Vajanského 1238/13,03101 Lipt. Mikuláš 231,79 €
16.12.2021 16.12.2021  40554 Noty Raj not 147,85 €
16.12.2021  16.12.2021 21105 Tonery,kancel.papier, kalendáre TelCom,s.e.o.,Garbiarska 905,03101 Lipt.Mikuláš  1489,70 €
16.12.2021 16.12.2021 202109341 Čelo 3/4, čelové struny Augustinus,s.r.o.,Klincová 35,82108 Btarislava 1431 €
15.12.2021 15.12.2021 2100112 Svietidlá LED, žiarivky LED Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 767,80 €
15.12.2021 15.12.2021 2100111 Svietidlá LED, žiarivky LED, senzor nástenný Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 777,20 €
15.12.2021 15.12.2021 212002 Farby na linoryt ,vodové farby VYVY,s.r.o.,Kukučinova 985/883103 Bratislava 583,22 €
15.12.2021 15.12.2021 51211109 Čistiace a dezinf. prostriedky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 430,82 €
15.12.2021 15.12.2021 51211108 Čistiace a dezinf. prostriedky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 1624,,16
15.12.2021 15.12.2021 9202108735 Činnosť BOZP, TPO 4.Q.2021 Gajos,s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikláš 108 €
14.12.2021 14.12.2021 215892705 Regál zinkovaný 5 policový Bazárove regály.sk 253,75 €
13.12.2021 13.12.2021 20211028 Engoba-prísady do hliny Pece s.r.o.,Nábrežná 678/7,96223 Očová 652,50 €
13.12.2021 13.12.2021 2021102 Šnekový lis Pece s.r.o.,Nábrežná 678/7,96223 Očová 3265 €
10.12.2021 10.12.2021 100675321 Tanečná jazzová obuv Alma Mater ,s.r.o., Hrnčiarska29, 29,04001 Košice 104,70 €
10.12.2021 10.12.2021 202112323 Divadelná osvetľovacia technika, reflektory, CityLight Slovakia, s.r.o.,Suchý Jarok 18,06601 Humenné 2124,49 €
10.12.2021 10.12.2021 210800317 Audiomix -mixážny pult LDO TM Sound,s.r.o., Bytčianska 490,/122, 01003 Žilina 209 €
10.12.2021 10.12.2021 1410899877 Sl.telefóny , 11/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava  107,26 €
10.12.2021 10.12.2021 2100110 Svietidlá LED, žiarivky LED Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 784,80 €
10.12.2021 10.12.2021 2100109 Svietidlá LED, žiarivky LED Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 793,40 €
10.12.2021 10.12.2021 621046 Výroba a montáž kancelárskeho nábytku Majster Fajka,s.r.o.,Priemyselná 4412, 03101 Lipt. Mikuláš 4771,20 €
10.12.2021 10.12.2021 20210666 Tanečná jazzová obuv Balux,s.r.o.,Pekná cesta 2/a,83154 Bratislava 121 €
10.12.2021 10.12.2021 2111154501 Nábytok do učební, stoly,policové skrine, pohovky Tempo Kondela,s.r.o.,Vojtaššáková 893,02744 Tvrdošín 987 €
09.12.2021 09.12.2021 103436503 Časopis Hudobný život 2-12/20222-predplatné Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9,97599 Banská Bystrica 20 €
09.12.2021 09.12.2021 8295389697 Telefón 11/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  20,58 €
09.12.2021 09.12.2021 11107002111 Dodávka tepla 11/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 585,51
09.12.2021 09.12.2021 221205745 Lavičky do šatní, konferenčné stoličky B2Bpartner.s.r.o.,Šuklekova2,81106 Bratislava 948 €
09.12.2021 09.12.2021 20211223 Klavírne stoličky otočné Muzikant EU, František Buraš-Frami,Niýný Hrabovec 318,09421 284,70 €
09.12.2021 09.12.2021 215436465 Violončelo, struny violončelové Muziker,a.s.,Drtieňová 1H,82101 Bratislava 2 383,42 €
09.12.2021 09.12.2021 210800211 Policová skriňa, stolička Idea nábytok, s.r.o.,Mečíková 54, 84107 Brtatislava 123,50 €
09.12.2021 09.12.2021 690630 Oceľové schodíky 4 skladacie Aldotrade s.r.o.,47,75115 Čechy 50,84 €
09.12.2021 09.12.2021 221158 Notebook Acer Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažnám Poruba  882,40 €
09.12.2021 09.12.2021 4856893625 Mopy - upratovacia sada, rukavice prac.latexové Superdiscont,Dobronická 986/35, 14200 Praha 4 94,50 €
09.12.2021 09.12.2021 51211093 Soľ posypová Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 81 €
09.12.2021 09.12.2021 51200094 Čistiace prostriedky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 357,49 €
09.12.2021 09.12.2021 2100107 Svietidlá LED, žiarivky LED Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 793,40 €
09.12.2021 09.12.2021 2100108 Svietidlá LED, žiarivky LED Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 793,40 €
09.12.2021 09.12.2021 210017 Licencia IZUŠ  12 ks Senzio s.r.o.,Veľké Uherce 137,95841 Veľké Uherce 1224 €
08.12.2021 08.12.2021 21104 Myš Genius, USB kabel,Web klamery, Inštalačné práce TelCom,s.e.o.,Garbiarska 905,03101 Lipt.Mikuláš 447 €
08.12.2021 08.12.2021 211003815 Farby temperové,past.voskové,štetce, atrament, Kohinor,a.s.,Diaľničná cesta 4564/21,90301 Senec 956,58 €
08.12.2021 08.12.2021 211003825 Kriedy,ceruzky Kohinor,a.s.,Diaľničná cesta 4564/21,90301 Senec 983,66 €
08.12.2021 08.12.2021 211017

Knihy Liptov a okolie z neba4 40 ks

CBS, s.r.o.,Kynceľovíá54,97401 Kynceľová 660 €
08.12.2021 08.12.2021 1212208813 List Bianco s potlačou SR znaku Ševt a.s.,Cementárenská 16,97472 Banský Bystrica 262,80€
07.12.2021 07.12.2021 2210073447 Elektrika nedoplatok 11/2021  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    110,42 €
07.12.2021 07.12.2021 2210073448 Elektrika nedoplatok 11/2021  OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    412,15 €
07.12.2021 07.12.2021 2210073449 Elektrika nedoplatok 11/2021  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    71,31 €
07.12.2021 07.12.2021 2700013727 Vodné,stočné LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš25.10.2021 91 €
07.12.2021 07.12.2021 2100105 Svietidlá LED, žiarivky LED Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východnáí 793,40 €
03.12.2021 03.12.2021 110213586 Stôl, kontajner mobilný 3 zásuvkový Kancelária 24 h,s.r.o.,Šulekova2,81106 Bratislava 697,92 €
03.12.2021 03.12.2021 21103 TV prijímač Samsung TelCom,s.e.o.,Garbiarska 905,03101 Lipt.Mikuláš 508 €
03.12.2021 03.12.2021 0120025 Noty Aleš Bořík,Hurbanova1305/11,14200 Praha 4 60,35 €
03.12.2021 03.12.2021 211119 Látky-úplet DušanHusár-Moment,Papierenská 3950/3, 05801 Poprad 509,40 €
03.12.2021 03.12.2021 51211087 Vysávače Karcher, vŕtačka, rebrík Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 673,93 €
03.12.2021 03.12.2021 72022434 Ferrikyanid draselný,citrónan železitý Centralchem,s.r.o.,Račianska66,83102 Bratislava 215,40 €
03.12.2021 03.12.2021 1638264659 Nábytok -kancelársky Nábytok Harmónia, s.r.o.,Vavrečkova 7029,76001 Zlín 1703,20 €
02.12.2021 02.12.2021 2100097 Konvektory nástenné Martin Majerčík Majken,Východná 191,03232 Východná 792 €
02.12.2021 02.12.2021 212556 Pracovný stol, policový regál 167,06 €  
02.12.2021 02.12.2021 21882978 Kreslá klubové biele Sconto Nábytok, s.r.o., Jeremiášova947 15500 Praha 5 158 €
02.12.2021 02.12.2021 62021 Elektroinštalačné práce Miroslav Paulíny,Budovateľská 1717/17,03101 Lipt. Mikuláš 1301,20 €
02.12.2021 02.12.2021 8058971157 Reproduktor JBL Intenet MallSlovakia,s.r.o.,Galvaniho 6,82104 Bratislava 179 €
02.12.2021 01.12.2021 111072112 Teplo - preddavok 1282021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 2189,44 €
02.12.2021 01.12.2021 3221317280 Stravné lístky Doxx 700 ks Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 2681 €
29.11.2021 29.11.2021 5649360498 Dátové prenosy -Alarm 11/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,07 €
29.11.2021 29.11.2021 8293528642

Telefón, 10/2021

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  20,58 €
29.11.2021 29.11.2021 2700013727 Vodné, stočné 11/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš25.10.2021 91 €
26.11.2021 26.11.2021 2210065863 El. nedoplatok 110/2021, OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    53,52 €
26.11.2021 26.11.2021 2210065862 El. nedoplatok 10/2021, OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    166,53 € €
23.11.2021 23.11.2021 302102176 Dodávka tepla 10/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 795,96 €
23.11.2021 23.11.2021 260082112 Služby počítačovej siete Sanet, ŠVS-LM 10-12/2021 Združenie Sanet, Vazovova 5,811 07 Bratislava 150 €
23.11.2021 23.11.2021 1570870379 Sl.telefóny O2, 10/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava  102,77 €
23.11.2021 23.11.2021 112021 Maliarske práce po výmene svietidiel , vyspravenie stropov vo VO

Jozef Kostolný , Vranov 530, 03101 lipt. Mikuláš

595 €
15.11.2021 10.11.2021 8200052368 Preddavok za el. 11/21  OM 774  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    104 €
15.11.2021 10.11.2021 8200052367 Preddavok za el. 11/21  OM 219  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    132 €
15.11.2021 10.11.2021 8200052370 Preddavok za el. 11/21  OM 773  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    229 €
15.11.2021 10.11.2021 8200052369 Preddavok za el. 11/21  OM 218   Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    538 €
09.11.2021 03.11.2021 51210880 Hmoždinky,šróby, rukavice prac. Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 46,86 €
09.11.2021 03.11.2021 51210881 Ochranné pracovné prostriedky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 69,16 €
09.11.2021 03.11.2021 111072111 Teplo -preddavok 11/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 1900,61 €
25.10.2021 25.10.2021 3221402211 Stravné lístky DOXX 714 ks Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 2734,62 €
25.10.2021 25.10.2021 2210057554 nedoplatok za el. energiu ,09/2021 OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    92,66 €
25.10.2021 25.10.2021 2100084 Žiarovky LED, žiarovky, svietidlá Martin Majerčík, Majken, Východná 191,032 32 Východná 140,80 €
25.10.2021 25.10.2021 1620278050/21 Komunálny odpad 2021 Mesto LM,Štúrova 1989/41, 03142 Lipt. Mikuláš 580,71 €
25.10.2021 21.10.2021 221127 Programové vybavenie Office 2019 4 ks. Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažná Poruba 316,80 €
25.10.2021 15.10.2021 5644700550 Dátové prenosy Alarm 10/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,12 €
25.10.2021 15.10.2021 521600533 Pravidelná kontrola a servis EZS a UTO Deltech, A.s. Priemyselná 1,03101 Lipt. Mikuláš 206,40 €
25.10.2021 15.10.2021 1590851408 Sl.telefóny O2, 09/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisnteinova 24, 851 01 Bratislava  112,08 €
25.10.2021 15.10.2021 3020101985 Dodávka tepla 09/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 504,76
25.10.2021 15.10.2021 2700013727 Vodné,stočné 10/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš25.10.2021 91 €
15.10.2021 15.10.2021 210066 Výučbové CD -hudobné nástroje Škola.sk, s.r.o.,Odborárska 21,83102 Bratislava 3 94 €
15.10.2021 15.10.2021 201039564 Tabuľa magnetická Full Servis-Ján Bureš,Muchovo námestie 12, 85101 Bratislava 37,80 €
14.10.2021 14.10.2021 1021048602 Stôl  počítačový Signal nábytok, Žabokrky63,54931 Hronov 156 €
06.10.2021 06.10.2021 2021350434 Oprava a dignostika projektoru Print Trades.r.o.,Čajkovského 8,98401 Lučenec 151,18
06.10.2021 06.10.2021 9202106356 Činnosť BOZP, TPO, 3.Q 2021 bezpečnost.značky Gajos,s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikláš 117 €
06.10.2021 06.10.2021 012021 Odborná kontrola a skúška el.zariadení , el.ručného náradia, návrhy na vyradenie nefunkčných el.prístrojov  Nemtušiak-elektro, tehliarska 253/5,03101 Lipt. Mikuláš 912,50 €
06.10.2021 06.10.2021 2021298 Poistenie majetku 1.10.2021-31.12.2021 Mesto Liptovsý Mikuláš,Štúrova 1989/41, Lipt.Mikuláš 608,87 €
06.10.2021 06.10.2021 8291676775 Telefón 09/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  20,58 €
06.10.2021 06.10.2021 8200052368 Preddavok za el. 10/21  OM 774  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    104 €
06.10.2021 06.10.2021 8200052367 Preddavok za el. 10/21  OM 219  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    132 €
06.10.2021 06.10.2021 8200052370 Preddavok za el. 10/21  OM 773  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    229 €
06.10.2021 06.10.2021 8200052369 Preddavok za el. 10/21  OM 218   Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    538 €
01.10.2021 01.10.2021 21429645 Konferenčná stolička 2 sady ( 8 kusov ) B2B Partner, s.r.o.,Šulekova 2, 811 06 Bratislava 271,20 €
01.10.2021 01.10.2021 221114 Notebbok Del Vostro 3 ks, Hard Disk, PC servis Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažná Poruba 2524,73 €
01.10.2021 01.10.2021 111072110 Teplo ,preddavok 10/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš  1322,96 €
28.09.2021 28.09.2021 3221401555 Stravné lístky Doxx 675 ks Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 2585,25 €
28.09.2021 28.09.2021 5640049926 Dátové prenosy Alarm 09/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,10 €
23.09.2021 23.09.2021 2100082 Žiarovky, svietidlá Martin Majerčík, Majken, Východná 191,032 32 Východná 1729,50 €
23.09.2021 23.09.2021 16210263 Kancelárske kreslo Calypso Black Red White Slovakia, a.s.,Južná treida 93, 04001 Košice 156 €
20.09.2021 20.21.2021 302101603 Dodávka tepla 08/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš  236,89 €
20.09.2021 20.09.2021 1500855979 Služob.telefóny O2, 08/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einšteinova 24, 851 01 Bratislava  103,83 €
17.09.2021 17.09.2021 51210771 Čistiace prostriedky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 740 €
17.09.2021 17.09.2021 62110 Stavebné práce, pokládka dlažby v sprche a wc -TO Martin Urban,Dubová 493/5,031 04 Lipt.Mikuláš 632 €
17.09.2021 17.09.2021 62109 Maliarske práce triedy Martin Urban,Dubová 493/5,031 04 Lipt.Mikuláš 337 €
15.09.2021   15.09.2021   2700013727 Vodné,stočné, 09/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš 61 €
15.09.2021   15.09.2021   8200052368 Preddavok za el. 09/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    104 €
15.09.2021   15.09.2021   8200052367 Preddavok za el. 09/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    132 €
15.09.2021   15.09.2021   8200052370 Preddavok za el. 09/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 229 €
15.09.2021    15.09.2021    8200052369 Preddavok za el. 09/21  OM 218   Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1    538 €
15.09.2021   15.09.2021  51210758 Hmoždinky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín   34,26 €
15.09.2021 15.09.2021  51210759 Čistiace prostriedky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín  304,86 €
09.09.2021 09.09.2021 3221315585 Stravné lístky Doxx 200 ks Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 766 €
09.09.2021 09.09.2021 8289831474 Telefón 08/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  20,58 €
02.09.2021 02.09.2021 111072109 Teplo -preddavok 09/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš  649,04 €
31.08.2021 31.08.2021 3221401039 Stravné lístky Doxx 520 ks Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 1991,60 €
30.08.2021 30.08.2021 3114797 Komoda Decodom, s.r.o.,Pilská 7, 95513 Topoľčany 466 €
30.08.2021 30.08.2021 3114799 Stolík konferenčný Decodom, s.r.o.,Pilská 7, 95513 Topoľčany 108,72 €
27.08.2021 27.08.2021 2021056 Vŕtačka uhlová, vibračná, laser.merač Hobby profi centrum,Komenského 18,03101 Lipt. Mikuáš 300,41 €
26.08.2021 26.08.2021 1212207224 Žiacke knižky 500 ks Ševt, a.s.,Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica 255,60 €
26.08.2021 26.08.2021 2/2021 Elektroinštalačné práce Miroslav Paulíny, Budovateľská 1417/17, 03101 Lipt. Mikuláš 198,90 €
26.08.2021 26.08.2021 2021252 Program Solieta Vema 7-2021-6/2022 Mesto LM,Šúrova 1989/41, 01301 Lipt. Mikuláš 119,48 €
26.08.2021 26.08.2021  260082109 Služby počítačovej siete Sanet ŠVS -LM 7-9/2021 Združenie Sanet, Vazovova 5,811 07 Bratislava 150 €
23.08.2021 23.08.2021 302101602 Dodávka tepla 07/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 236,89 €
23.08.2021 23.08.2021 2021021462 Vývoz a likvidácia odpadu VPS, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 295,16 €
23.08.2021 23.08.2021 8287984707 Telefón 07/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20,58 €
23.08.2021 23.08.2021 2133 Nerezová brána s montážou a demontážou Pronox plus,s.r.o.,Ivachnová 232,03483 Liptovská Teplá 3252 €
16.08.2021 16.08.2021 80314438 Služob.telefóny ,07/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  100 €
03.08.2021 03.08.2021 1691533101 Kniha -Kontrolná zložka riad.školy Forum,s.r.o.,Severíniho 1, 82103 Bratislava 208,62 €
03.08.2021 03.08.2021 2700013727 Vodné,stočné, 08/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš 91 €
03.08.2021 03.08.2021 8200052368 Preddavok za el. 08/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   104 €
03.08.2021 03.08.2021 8200052367 Preddavok za el. 08/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   132 €
03.08.2021 03.08.2021 8200052370 Preddavok za el. 08/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   229 €
03.08.2021 03.08.2021 8200052369 Preddavok za el. 08/21  OM 218  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   538 €
02.08.2021 02.08.2021 3221314771 Stravné lístky Doxx 200 ks Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 766 €
02.08.2021 02.08.2021 111072108 Teplo-preddavok 08/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 552,77 €
30.07.2021 30.07.2021 2021207 Poistenie majetku od 1.7.-30.9.2021 Mesto LM,Štúrova 1989/41, 03101 Lipt. Mikuláš 608,87 €
14.07.2021 14.07.2021 100510 Dochádzkový systém s inštaláciou WegaLH, s.r.o.,ul.SNP 750, 03301 Lipt. Hrádok 2265,08
14.07.2021 14.07.2021 1110702106 Dodávka tepla 06/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 236,89 €
14.07.2021 14.07.2021 202101883 Kontrola hydrantov a PHP Gajos,s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikláš 120,60 €
14.07.2021 14.07.2021 1500806372 SL.telefóny O2, 07/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 86,79 €
14.07.2021 14.07.2021 8286134789 Telefón 07/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20,58 €
14.07.2021 14.07.2021 21001 Ruže pre absolventov Amalia, s.r.o., Komensjého 1261/3, 031 01 Lipt. Mikuláš 56,50 €
09.07.2021 06.07.2021 111072107 Teplo -preddavok 07/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 552,77 €
09.07.2021 06.07.2021 9202104020 Činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2021 Gajos,s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikláš 108,90 €
09.07.2021 06.07.2021 2700013727 Vodne stočné 07/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš 91 €
09.07.2021 06.07.2021 8200052368 Preddavok za el. 07/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   104 €
09.07.2021 06.07.2021 8200052367 Preddavok za el. 07/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   132 €
09.07.2021 06.07.2021 8200052370 Preddavok za el. 07/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   229 €
09.07.2021 06.07.2021 8200052369 Preddavok za el. 07/21  OM 218  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   538 €
18.06.2021 18.06.2021 5626250907 Dátové prenosy Alarm 06/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,07 €
18.06.2021 18.06.2021 2210030523 Elektrina -nedoplatok 05/2021, OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   16,96 €
18.06.2021 18.06.2021 51210472 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 104,58 €
16.06.2021 16.06.2021 51210465 Batérie nabíjacie, batérie Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 31,45 €
16.06.2021 16.06.2021 2021168 Personálne, mzdové a účtovnícke práce za 1.polrok 2021 Mesto LM,Šturova 1989/41, 03101 Lipt. Mikuláš 2352,56 €
16.06.2021 16.06.2021 20210491 Modelárska hlina PECE s.r.o.,Nábrežná 678/7,962 23 Očová 1000 €
16.06.2021 16.06.2021 2100219 Flauta, husle, stojan na klarinet Total Music, J.Švermu 765/25, 96001 Zvolen 794 €
16.06.2021 16.06.2021 2100220 Akordeón Hohner Total Music, J.Švermu 765/25, 96001 Zvolen 970 €
15.06.2021 15.06.2021 51210464 Odpadkové koše 60 ks Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 660,24 €
15.06.2021 15.06.2021 1110702105 Dodávka tepla 05/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 862,78 €
15.06.2021 15.06.2021 1580750862 Sl telefóny O2, 05/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 90,03 €
15.06.2021 15.06.2021 8244287912 Telefón 05/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20.58 €
15.06.2021 15.06.2021   2100053 Žiarovky, žiarivky,Reflektor LED Martin Majerčík MAJKEN,Východná 191, 032312 Východná 354,20 €
14.06.2021 14.06.2021 2700013727 Vodné stočné 06/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš 91 €
14.06.2021 14.06.2021 8200052368 Preddavok za el. 06/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   104 €
14.06.2021 14.06.2021 8200052367 Preddavok za el. 06/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   132 €
14.06.2021 14.06.2021 8200052370 Preddavok za el. 06/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   229 €
14.06.2021 14.06.2021 8200052369 Preddavok za el. 06/21  OM 218  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   538 €
03.06.2021 03.06.2021 3221313517 Stravné lístky Doxx  250 ks Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 957,50 €
02.06.2021 02.06.2021 111072106 Teplo preddavok 06/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 552,77 €
31.05.2021 31.05.2021 221070 Elektronizácia učební Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažná Poruba 500,86
31.05.2021 31.05.2021 2021024 Výmena a dodávka vodovod.armatúr,vodovod.potrubia,výmena kanaliz. potrubia Milan Danko,kúrenie,voda. J.Janošku 2120/6, 03101 Lipt. Mikuláš 295 €
25.05.2021   17.05.2021 5621719185 Dátové prenosy Alarm 05/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,07 €
25.05.2021   24.05.2021 51210365 Mydlo antibakteriálne, dezinfekčne, utierky papierové Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 105,64
25.05.2021   11.05.2021 2210025875 Nedoplatok el. energie Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   37,84 €
25.05.2021   17.05.2021 51210359 Dávkovače mydla a utierok Krupa Kajo, s.r.o.,M.R.Štefánika2267,02601 Dolný Kubín 323 €
25.05.2021   17.05.2021 2600822106 Počítačová sieť Sanet ŠVS LM,apríl-jún 2021 Sanet , Vazovova 5, 811 07 Bratislava 150 €
25.05.2021   19.05.2021 3221313204 Stravné lístky Doxx Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 1723 €
25.05.2021   17.05.2021 221063 Notebook, DELL Vostro, 3 ks Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažnám Poruba 1908 €
25.05.2021   11.05.2021 1400736047 Služobné telefóny O2, 04/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einšteinova 24, 851 01 Bratislava 93,57 €
25.05.2021   20.05.2021 2700013727 Vodné, stočné, 05/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 91 €
25.05.2021   12.05.2021 302101026 Dodávka tepla 04/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 653,17 €
25.05.2021   28.04.2021 1620278050 Komunálny odpad 2021 Mesto LM,Štúrova 1989/41, 03142 Lipt. Mikuláš 580,72 €
25.05.2021   12.05.2021 487610959 Drezové batérie , flexi hadica Kvip, s.r.o., Vajnorská 135, 831 4 Bratislava 305,94 €
25.05.2021   06.05.2021 8282445191 Telefón 04/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20,58 €
25.05.2021   11.05.2021  8200052368 Preddavok za el. 05/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  104 €
25.05.2021 11.05.2021  8200052367 Preddavok za el. 05/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   132 €
25.05.2021   11.05.2021  8200052370 Preddavok za el. 05/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   229 €
25.05.2021 11.05.2021  8200052369 Preddavok za el. 05/21  OM 218  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  538 €
11.05.2021 11.05.2021 2210025875 Nedoplatok elektriny, 04/2021 OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  

37,84 €

05.05.2021 05.05.2021 3223874 Stravné lístky Doxx Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 1129,85 €
05.05.2021 03.05.2021 111072105 Teplo -preddavok 05/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 649,04 €
27.04.2021 27.04.2021 221049 Montážne práce , lišty, hmoždinky Profi služby s.r.o., Za ohradami  423/7, 03202 Závažnám Poruba 755,23 €
27.04.2021 27.04.2021 2210018618 Nedoplatok za el.energiu 03/2021  OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  334,84 €
27.04.2021 27.04.2021 3021921451 Stravné lístky Doxx Doxx, s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina 957,50
19.04.2021 19.04.2021 5617143837 Dátové prenosy-Alarm 04/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,07 €
19.04.2021 19.04.2021 2700013727 Vodné,stočné 04/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš 91 €
19.04.2021 19.04.2021 2021099 Poistenie majetku za škody od 1.4.-30.6./2021 Mesto Liptovsý Mikuláš,Štúrova 1989/41, Lipt.Mikuláš 608,87 €
14.04.2021 14.04.2021 302100834 Dodávka tepla 3/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 560,24 €
12.04.2021 12.01.2021 1330677853 Sl.telefóy O2 , 03/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 92,09 €
12.01.2021 12.04.2021 8280602890 Telefón 03/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20,58 €
07.04.2021 07.04.2021 9202101793 Činnosť BOZP, a TPO za 1.kvartál 2021 Gajos,s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikláš 108 €
07.04.2021 07.04.2021 8200052368 Preddavok za el. 04/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  104 €
07.04.2021 07.04.2021 8200002367 Preddavok za el. 04/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  132 €
07.04.2021 07.04.2021 8200052370 Preddavok za el. 04/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  229 €
07.04.2021 07.04.2021 8200052369 Preddavok za el. 04/21  OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  538 €
06.04.2021 06.04.2021 111072104 Teplo preddavok 04/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 1419,24 €
23.03.2021 23.03.2021 5612527855 Dátové prenosy -Alarm 03/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,07 €
23.03.2021 23.03.2021 202105577 Zverejňovanie fotografií na webovom sídle školy Raabe, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 5 €
23.03.2021 23.03.2021 202105575 Vnútorné školské predpisy vzory dokumentov Raabe, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 34 €
23.03.2021 23.03.2021 2210012127 Nedoplatok elektriny Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  279,65 €
22.03.2021 11.03.2021 31032021 Členský poplatok za rok 2021 Asociácia ZUŠ EMU Slovakia, Batkova 2, 84101 Bratslava 60 €
19.03.2021 16.03.2021 2700013727 Vodné stočné 03/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 91 €
19.03.2021 19.03.2021 2021010 Oprava snežnej frézy, výmena oleja Hobby-Profi Centrum, Komenského 18, Lipt. Mikuláš 59,04 €
16.03.2021 16.03.2021 8278761323 Telefón 02/2021 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Brtatislava 20,58 €
16.03.2021 16.03.2021 1340646069 Služob.telefóny O2, 02/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 88,64 €
16.03.2021 16.03.2021 1110702102 Dodávka tepla 02/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 755,27 €
11.03.2021 11.03.2021 8200052368 Preddavok za el. 03/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  104 €
11.03.2021 11.03.2021 8200052367 Preddavok za el. 03/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  132 €
11.03.2021 11.03.2021 8200052370 Preddavok za el. 03/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  229 €
11.03.2021 11.03.2021   8200052369  Preddavok za el. 03/21  OM 218  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1   538 €
04.03.2021 04.03.2021 111072103 Teplo preddavok 03/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš  1996,88 €
12.02.2021 12.02.2021 5607902988 Dátové prenosy Alarm  02/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,06 €
12.02.2021 12.02.2021 260082103 Sanet ŠVS -LM 01-03/2021 Združenie Sanet, Vazovova 5, 811 07 Bratislava 150 €
11.02.2021 11.02.2021 302100192 Dodávka tepla 01/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 894,85 €
11.02.2021 11.02.2021 1340620754 Sl.telefóny O2, 01/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 93,03 €
11.02.2021 11.02.2021 2210004829 Nedoplatok el. Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  264,75 €
11.02.2021 11.02.2021 111072102 Teplo -preddavok 02/2021 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 2093,16 €
11.02.2021 11.02.2021 262921 Členský poplatok SDANET za rok 2021 Sanet , Vazovova 5, 811 07 Bratislava 33 €
11.02.2021 11.02.2021 8200052368 Preddavok za el. 02/21  OM 774 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  104 €
11.02.2021 11.02.2021 8200052367 Preddavok za el. 02/21  OM 219 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  132 €
11.02.2021 11.02.2021 8200052370 Preddavok za el. 02/21  OM 773 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  229 €
11.02.2021 11.02.2021 8200052369 Preddavok za el. 02/21  OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  538 €
11.02.2021 11.02.2021 2021041 Poistenie majetku 01-03/2021 Mesto Liptovsý Mikuláš,Štúrova 1989/41, Lipt.Mikuláš 608,87 €
11.02.2021 11.02.2021 8276917178 Telefón 12/20 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 20,58 €
11.02.2021 11.02.2021 2700013727 Vodné, stočné 02/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš 91 €
 29.01.2021   25.01.2021 5603281144 Dátové prenosy, Alarm 01/21 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava 0,07 €
 29.01.2021   25.01.2021 021000080 Mandátny certifikát, čipová karta D.Trust Certifikačná Autorita,s.s., Plynárenská 7/C,821 09 Bratislava 62,88 €
 29.01.2021   20.01.2021 2700013727 Vodné, stočné 01/2021 LVS a.s., Revolučná 595. 031 05 Lipt. Mikuláš 91 €
 29.01.2021   11.01.2021  8200052368 Preddavok za el. 01/21  OM 774  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  104 €
 29.01.2021   11.01.2021  8200052367 Preddavok za el. 01/21  OM 219  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  132 €
 29.01.2021   11.01.2021  8200052370 Preddavok za el. 01/21  OM 773  Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  229 €
 29.01.2021   11.01.2021  8200052369 Preddavok za el. 01/21  OM 218 Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1  538 €
 29.01.2021   11.01.2021 14992003 Ochrana objektu rok 2021 Ministerstvo vnútra SR,Kuzmányho 26, Žilina  160,20 €
 29.01.2021   05.01.2021 111072101 Teplo -preddavok 01/21 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš  2381,98 €
 29.01.2021  20.01.2021 2200077587 Elektrina-nedoplatok 12/20

Energie 2, Lazaretská 3a,811 08 Bratislava1

215,75 €
 29.01.2021  18.01.2021 302002548 Dodávka tepla 12/20 LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Lipt. Mikuláš 662,99 €
 29.01.2021  15.01.2021 1520626648 Sl.telefóny O2, 12/20 O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 93,11 €
 29.01.2021 11.01.2021 2021000028 Internet 01/21 Imafex, s.r.o.,Belopotockého 4, 031 01, Lipt. Mikuláš 16,70 €
 29.01.2021  8.01.2021  8275053494 Telefón 12/20 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Brtatislava 20,58 €

 

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
31.12.2020 31.12.2020 3220339350 Doxx stravné lístky Doxx, stravné lístky,Kálov 356, Žilina 30,64 €
30.12.2020 30.12.2020 3220339329 Doxx stravné lístky Doxx, stravné lístky,Kálov 356, Žilina 4599,83€
28.12.2020 28.12.2020 2020050 Klarinet Beáta Balážová, Stará cesta 16, Kanianka 820 €
28.12.2020 28.12.2020 201174 Inventor Solution Lukas LM, S.r.o., Palúčanská 115, Lipt.Mikuláš 129 €
28.12.2020 28.12.2020 382020 Ladenie a opravy klavírov Damián Mrva,Pianoservis, D.Makovického 21, Ružomberok 1500 €
22.12.2020 22.12.2020 3008443020 WC kombi s príslušenstvom - TO Siko kúpeľne, a.s.,Galvaniho 16B, Bratislava 79,38 €
21.12.2020 21.12.2020 2020309 Husľový sláčik 2 ks Total Music,s.r.o.,J.Švermu 765/25,Zvolen 360 €
21.12.2020 21.12.2020 220146 Notebook Dell Vostro 4 ks Profi služby, s.r.o.m, Za ohradami 423/7,Závažní Poruba  2424 €
21.12.2020 21.12.2020 220149 Konfigurácia sieťí, montáž , kabeláž Profi služby, s.r.o.m, Za ohradami 423/7,Závažní Poruba 996 €
21.12.2020 21.12.2020 220147 Elektronizácia učební -Hodžova Profi služby, s.r.o.m, Za ohradami 423/7,Závažní Poruba 1075,09 €
21.12.2020 21.12.2020 220148 Elektronizácia učební -Pišútova Profi služby, s.r.o.m, Za ohradami 423/7,Závažní Poruba 851,54 €
21.12.2020 21.12.2020 372020 Ladenie a opravy klavírov Damián Mrva,Pianoservis, D.Makovického 21, Ružomberok 1500 €
18.12.2020 18.12.2020 52020 Oprava podhľadu balkóna Miroslav Španko,Výškové práce,Nábr.A.Stodolu 1747/31, Lipt. Mikuláíš 1519 €
17.12.2020 17.12.2020 5598609118 Dátové prenosy Alarm 12/2020 Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,45 €
17.12.2020 17.12.2020 200119044 Farby, kriedy, výkresy, potreby pre VO Slavomír Bičík-Junior,Hlavná 266,Kostolište 649,75 €
17.12.2020 17.12.2020 20132 Notebook 8 ks TelCom, s.r.o.Garbiarska 905, Litpt.Mikuláš      4880 €
17.12.2020 17.12.2020 620038 Oprava stolov, výmena dosiek, výroba tabule- VO Majster Fajka, s.r.o.,Priemyselná 4412, Lipt. Mikluláš 464 €
17.12.2020 17.12.2020 200201694 Licencia Office 2019 pre 12 PC EXE, a.s.Plynárenská 1, Bratislava 964 €
16.12.2020 16.12.2020 2200074059 Nedopaltok el. energie 11/2020, OM  218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava   286,80 €
16.12.2020 16.12.2020 314122020 Plávajúca podlaha s príslušenstvom Merkury Shop,s.r.o.,Duklianska 11, Prešov 781,04 €
16.12.2020 16.12.2020 20131 PC zostava Samsung TelCom, s.r.o.Garbiarska 905, Litpt.Mikuláš      955 €
16.12.2020 16.12.2020 20130 Tonery Canon , HP TelCom, s.r.o.Garbiarska 905, Litpt.Mikuláš                                                            303,50 €
16.12.2020 16.12.2020 2020403 Účovnícke a PAM práce za 2 polrok 2020 Mesto LM,Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2702,76 €
15.12.2020 15.12.2020 3050246 Kancelársky nábytok Decodom,Pislska 7, Topoľčany 905,40 €
15.12.2020 15.12.2020 3050252 Kancelársky nábytok Decodom,Pislska 7, Topoľčany 925 €
15.12.2020 15.12.2020 3050224 Kreslo kancelárske 2ks Decodom,Pislska 7, Topoľčany 139,80 €
15.12.2020 15.12.2020 2000157 Licencia IZUŠ 1.1.2021-31.12.2021 Senzio,s.r.o.,Veľké Uherce 137, Veľké Uherce 1296 €
15.12.2020 15.12.2020 220140 TP link Router, PC servis Profi služby, s.r.o.m, Za ohradami 423/7,Závažní Poruba 183,84 €
14.12.2020 14.12.2020 620037 Oprava umyvárky v TO Majster Fajka, s.r.o.,Priemyselná 4412, Lipt. Mikluláš 253 €
14.12.2020 14.12.2020 1560577612 Služob.telefony, O2, 11/2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava  81,42 €
14.12.2020 14.12.2020 20200008 Aktívne reproduktory s držiakmi , žiarovky BG-Light,s.r.o.,E.M.Šoltésovej 722/1, Prievidza 1211,80 €
14.12.2020 14.12.2020 9202008109 Činnosť BOZP,TPO 4 kvartál, bezp. značky Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš 115,20 €
11.12.2020 11.12.2020 52071116 Operatívny servis Alarm Deltech, a.s.,Priemyselná 1, Liopt. Mikuláš 109,08 €
11.12.2020 11.12.2020 2020263 Digitálne piáno Yamaha Total Music,s.r.o.,J.Švermu 765/25,Zvolen 766 €
11.12.2020 11.12.2020 20123 Kopírovací stroj Canon  A3 - VO TelCom, s.r.o.Garbiarska 905, Litpt.Mikuláš                                                                   1290 €
11.12.2020 11.12.2020 2020264 Digitálne piáno Yamaha, príslušenstvo k hudob.nástrojom

Total Music,s.r.o.,J.Švermu 765/25,Zvolen

1178 €
11.12.2020 11.12.2020 2000868 Noty Hudobniny Amadeo,Komenského 6,Košice 249,90 €
07.12.2020 07.12.2020  436503 Časopis Hudobný život 2021 -prtedplatné Slovenská pošta,partizánska cesta 9, banská Bystrica 17,92 €
07.12.2020  07.12.2020 20120 Kopírovací stroj Canon A4 - HO TelCom, s.r.o.Garbiarska 905, Litpt.Mikuláš                                                                     345 €
07.12.2020  07.12.2020  200001212 Kalendáre pracovné stolové, obálky, kniha objednávok, výdav.pokl.dolad,kalkulačka malá Vova,s.r.o.,Borbisova1,Lipt.Mikluláš                                  83,09 €
07.12.2020  07.12.2020  2200074059 El.nedoplatok  11/2020  OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava   286,80 €
07.12.2020  07.12.2020  302002165 Dodávka tepla 11/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  830 €
07.12.2020 07.12.2020  8273184791 Telefon 11/2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava    20,58 €
04.12.2020 03.12.2020 100033 Farby,štetce,pásky,ledidlo,valec,nádoba na farbu Acroma,Ľubomír daliman,ul.1.mája,Lipt. Mikuláš 71,70 €
04.12.2020 03.12.2020 51201063 Vrtáky,skrutkovače,kliešte,nožnice,hrable Kajo Krupa, M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 148,19 €
04.12.2020 03.12.2020 51201064 Čistiace prostriedky Kajo Krupa, M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 389,17 €
04.12.2020 03.12.2020 2020105755 Internet 12/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
04.12.2020 03.12.2020 2700013727 Vodné,stočné 12/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš  109€
04.12.2020 04.12.2020 8190052304 El.preddavok za 12/2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  89 €
04.12.2020 04.12.2020 8190052303 El.preddavok za 12/2020, OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  156 €
04.12.2020 04.12.2020 8190052306 El.preddavok za 12/2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  209 €
04.12.2020 04.12.2020 8190052305 El.preddavok za 12/2020, OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  615 €
01.12.2020 01.12.2020 2001229 Dávkovače tekut.mydla, antibakt.mydlo,zásobnuik na utierky Gastro Glas Tatry,Nábr.J.Jánošíka 1920/5, Lipt. Mikuláíš 248 €
01.12.2020 01.12.2020 2020093 Vŕtacie kladivo Bosch Hobby Profi centrum,Komenského 18, Lipt.Mikuláš 150 €
01.12.2020 01.12.2020 20116 Webkamera s mikrofonom 12 ks                                           TelCom, s.r.o.Garbiarska 905, Litpt.Mikuláš                                                                    288 €
01.12.2020 01.12.2020 111072012 Teplo preddavok 12/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš   2197,81 €
30.11.2020 30.11.2020 20114 Papier xeroxový                          TelCom.s.r.o.,Garbiarska 905, lipt. Mikuláš 409 €
30.11.2020 30.11.2020 0420 Struny gitarové Duo RH. s.r.o., Nám.oslobod.86/22, Lipt. Mikuláš 232,10 €
27.11.2020 23.11.2020 52071033 Operatívny servis ,výmena SIM karty BS Deltech, a.s.,Priemyselná 1, Lipt. Mikuláš 25,92 €
27.11.2020 23.11.2020 1202209062 Bianco list s potlačou štátneho znaku SR Ševt,a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica 184,96 €
23.11.2020 18.11.2020 5593865505 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,30 €
23.11.2020 16.11.2020 8271323143 Telefon 10/2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava   20,58 €
20.11.2020 18.11.2020 152020 Elektroinštalačné práce Miroslav Paulíny,Budovateľská 1717/17 58 €
20.11.2020 18.11.2020 260082012 SANET , ŠVS LM 10-12/2020 Združenie PS Sanet, Vazovova 5, Bratislava 150 €
19.11.2020 10.11.2020 2200067868 El.Nedoplatok 10/2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 69,34 €
18.11.2020 11.11.2020 302002164 Dodávka Tepla 10/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  661,54 €
18.11.2020 11.11.2020 1330546689 Sl.telefony O2,110/2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava  109,15 €
18.11.2020 10.11.2020 2700013727 Vodné,stočné 11.2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš  109 €
18.11.2020 10.11.2020 1010 Demontáž a montáž pokazeného čerpadla Jozef kello,Jilemnického 871/9,Lipt.Mikuláš 410,64 €
18.11.2020 05.11.2020 2020088 Stravovanie fond na réžiu - SF ,10/2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš     31 €
18.11.2020 05.11.2020 2020089 Stravovanie  10/2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš     299,15 €
16.11.2020 10.11.2020 8190052304 El.preddavok za 11/2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
16.11.2020 10.11.2020 8190052303 El.preddavok za 11/2020, OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
16.11.2020 10.11.2020 8190052306 El.preddavok za 11/2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
16.11.2020 10.11.2020 8190052305 El.preddavok za 11/2020, OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
16.11.2020 10.11.2020 51200950 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 173,40 €
16.11.2020 10.11.2020 2020096193 Internet 11/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
16.11.2020 04.11.2020 2020339 Poistenie majetku  10-12/2020 Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 608,87 €
02.11.2020 02.11.2020 111072011 Teplo preddavok 11/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  1910,24 €
26.10.2020 12.10.2020 2200061197 El.nedoplatok , 9/2020 OM773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 73,28 €
26.10.2020 26.10.2020 16202719712020 Komunálny odpad 2020 Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 486,30 €
26.10.2020 06.10.2020 1 2020 Prenájom telocvične pre TO MŠ Čs.brigády , Lipt. mikuláš 74,25 €
16.10.2020 12.10.2020 302001973 Teplo  9/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 304,97 €
16.10.2020 12.10.2020 2700013727 Vodné,stočné 10/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš  109 €
16.10.2020  12.10.2020 1490577006 Sl.telefóny O2 9/2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava  132,41 €
16.10.2020 08.10.2020 8269461723 Telefón  9/2020  Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava   20,58 €
12.10.2020 05.10.2020 2020073 Stravovanie, réžia- SF Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš    40 €
12.10.2020  05.10.2020  8190052304  El.preddavok za 10/2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  89 €
12.10.2020  05.10.2020 8190052303  El.preddavok za 10/2020, OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
12.10.2020 05.10.2020 8190052306  El.preddavok za 10/2020, OM 773  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  209 €
12.10.2020  05.10.2020 8190052305  El.preddavok za sept.2020, OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  615 €
12.10.2020  05.10.2020 9202005909 Činnosť TPO a BOZP za 3. kvartál 2020 Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš  111,60 €
12.10.2020  05.10.2020 2020074 Stravovanie , réžia, 9/2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš   386 €
12.10.2020  05.10.2020 52070817 Servisná činnosť OP a OS Deltech, a.s.,Priemyselná 1, Lipt. Mikuláš 298,80 €
12.10.2020  05.10.2020 22020 Odborná kontrola a skúška el.náradia, spotrebičov ašnúr  Nemtušiak-elektro,n Tehliarska č. 253/5 Lipt.Mikulaš 487,50 €
12.10.2020 05.10.2020 2020086027 Internet 9/2020  Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš  16,70 €
02.10.2020 02.10.2020  111072010 Teplo preddavok 10/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  1335,12 €
17.09.2020 17.09.2020 5584575408 Dátové prenosy Alarm 9/2020 Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,34 €|
17.09.2020 17.09.2020 2700013727 Vodné,stočné 9/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
17.09.2020 17.09.2020 302001783 Teplo 8/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  243,54 €
16.09.2020 15.09.2020 1450513884 Sl. telefóny O2 8/2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 113,37 €
16.09.2020 10.09.2020 8267613277 Telefón  8/2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava  20,58 €
16.09.2020 03.09.2020 51200687 Ochranné pracovné odevy Kajo Krupa, M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 190,08 €
09.09.2020 09.09.2020 8190052304 El.preddavok za sept.2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
09.09.2020 09.09.2020 8190052303 El.preddavok za sept.2020, OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
09.09.2020 09.09.2020 8190052306 El.preddavok za sept.2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
09.09.2020 09.09.2020 8190052305 El.preddavok za sept.2020, OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
02.09.2020 09.09.2020 2020076512 Internet 9/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
09.09.2020 09.09.2020 1020240230 Hosting zuslmsk WebSupport,Karadžičova 12, Bratislava 13,70 €
02.09.2020 02.09.2020 20043 Sprava registratúry ,vyraď.konanie Archív tatry,Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš 372 €
02.09.2020 04.09.2020 3220910291 Stravné lístky Doxx 300 ks DOXX,stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 1149 €
02.09.2020 04.09.2020 111072009 Dodávka tepla -preddavok 9/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  664,14 €
21.08.2020 21.08.2020 5579849144 Dátové prenosy Alarm 8/2020 Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,30 €
21.08.2020 21.08.2020 260082009 Počítačová sieť SANET, ŠvS 7-9/2020 Združenie PS Sanet, Vazovova 5, Bratislava 150 €
21.08.2020 21.08.2020 2020249 Program Vema 7/20-6/21 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 116,10
18.08.2020 18.08.2020 2700013727 Vodné stočné 8/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
18.08.2020 18.08.2020 1540548248 Sl.telefóny O2 7/2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 112,75 €
18.08.2020 18.08.2020 203001593 Dodávka tepla 7/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 243,54 €
18.08.2020 18.08.2020 012020 Kontrola bleskozvodov a ruč.el.zariadeniach Elektrotechnik D.Nemtušiak,Tehliarska 253,Lipt.Mikuláš 584€
07.08.2020 07.08.2020 8190052304  El. preddavok za jún 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89€
07.08.2020 07.08.2020 8190052303 El. preddavok za jún 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156€
07.08.2020 07.08.2020 8190052306 El. preddavok za jún 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209€
07.08.2020 07.08.2020 8190052305 El. preddavok za jún 2020 OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
07.08.2020 07.08.2020 8265765162 Telefón 7/2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 20,58 €
07.08.2020 07.08.2020 2020066731 Internet 8/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
07.08.2020 07.08.2020 1202207029 Žiacke knižky pre ZUŠ 600 ks Ševt,a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica 311,40 €
03.08.2020 03.08.2020 2200010726 Elektrina-nedoplatok Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 12,68 €
03.08.2020 03.08.2020 302001403 Dodávka tepla za 6/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  243,54 €
03.08.2020 03.08.2020 302001213 Dodávka tepla za 5/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  804,36 €
03.08.2020 03.08.2020 202001682 Kontrola Hydrantov a PhP Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 298,20 €
03.08.2020 03.08.2020 0242835254 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,38 €
03.08.2020 03.08.2020 2700013727 Vodné,stočné júl 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109
03.08.2020 03.08.2020 111072008 Teplo -preddavok za 8/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  568,28 €
10.07.2020 07.07.2020 2020061 Stravovanie -fond na potraviny jún 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 96,56 €
10.07.2020 07.07.2020 2020062 Stravovanie -fond na režiu ,jun 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 34,08 €
10.07.2020 10.07.2020 8263904743 Telefón , jún 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava  20,58 €
10.07.2020 10.07.2020 9202003792 Činnosť BOZP za 2.polrok 2020 Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
10.07.2020 10.07.2020 1550450909 Sl.telefony O2, maj 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 114,67 €
09.07.2020 07.07.2020 2020063 Stravovanie jún 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš  274,06 €
09.07.2020 09.07.2020 2020056681 Internet 07/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš  16,70 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052304 El. preddavok za jún 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052303 El. preddavok za jún 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052306 El. preddavok za jún 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
09.07.2020 09.07.2020 8190052305 El. preddavok za jún 2020 OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
01.07.2020  01.07.2020 111072007 Teplo preddavok , júl 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš  568,28 €
23.06.2020 23.06.2020 5570378871 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,49 €
23.06.2020 23.06.2020 8262019898 Telefón , máj 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 27,42 €
23.06.2020 23.06.2020 1020170917 Sk doména, zuslm.sk WebSupport, s.r.o.,Karadžičova 12, Bratislava 15 €
23.06.2020 23.06.2020 2020215 Personálne, mzdové a účtov.práce za 1.polrok 2020 Mesto Lipt.Mikuláš,Štúrova 1989/41, LM 2612,17 €
18.06.2020 18.06.2020 2020169 Poistenie majetku za 2 štvrťrok 2020 Mesto Lipt.Mikuláš,Štúrova 1989/41, LM 811,83 €
18.06.2020 18.06.2020 2700013727 Vodné,stočné jún 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
18.06.2020 18.06.2020 2020187 Aplikačné a systémové konzultácie personálneho programu 2020 Vema Mesto Lipt.Mikuláš,Štúrova 1989/41, LM 12,67 €
15.06.2020 15.06.2020 1520445738 Sl.telefony O2, maj 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 115,42 €
15.06.2020 15.06.2020 1020156474 Hosting zuslmsk WebSupport, s.r.o.,Karadžičova 12, Bratislava 20 €
10.06.2020   10.06.2020  8190052304  El. preddavok za jún 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
10.06.2020   10.06.2020   8190052303 El. preddavok za jún 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
10.06.2020   10.06.2020   8190052306  El. preddavok za jún 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
10.06.2020  10.06.2020  8190052305  El. preddavok za jún 2020 OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava  615 €
10.06.2020 10.06.2020 2020047258 Internet jún 2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš   16,70 €
09.06.2020 09.06.2020 2000536 Dezinfekčný prostriedok, papierové utierky Gastro Glass Tatry,Nábr.J.Jánošíka 1920/5, Lipt.Mikuláš 44,80 €
02.06.2020 02.06.2020 111072006 Teplo preddavok za jún 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 568,28 €
28.05.2020 28.05.2020 62020 Oprava strechy na budove ZUŠ -havarijný stav Jozef Kostolný, Vranov , Lipt. Mikuláš 310 €
25.05.2020 28.05.2020 5565705567 Dátové prenosy - Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,41
25.05.2020 28.05.2020 2200027217 Nedoplatok za el. apríl 2020  OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89,70 €
25.05.2020 28.05.2020 260082006 Sanet-ŠVS príl-jún 2020 Sanet, Vazovova 5, Bratislava 150
14.05.2020 28.05.2020 1620271971 Komunálny odpad 2020 Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 486,30 €
18.05.2020 15.05.2020 2700013727 Vodné, stočné, preddavok máj, 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €|
18.05.2020 14.05.2020 1580420258 Služob.telefóny O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 14,87€
18.05.2020 14.05.2020 8258498833 Telefón  4/2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 20,72 €
18.05.2020 14.05.2020 2000469 Dezinfekčný prostriedok , dávkovače mydla Gastro Glass Tatry SK, s.r.o Nábr.J.Jánošíka 1920/5, Lipt. Mikuláš 148,82 €
18.05.2020 14.05.2020 302001023 Dodávka tepla 4/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 268,86 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052304 El. preddavok za máj 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052303 El. preddavok za máj 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052306 El. preddavok za máj 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
11.05.2020 11.05.2020 8190052305 El. preddavok za májl 2020 OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
11.05.2020 11.05.2020 2700013727 Vodné,stočné  4/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
11.05.2020 11.05.2020 111072005 Teplo  preddavok 5/200 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 664,14 €
11.05.2020 11.05.2020 2020037226 Internet  5 /2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš  16,7 €
20.04.2020 29.04.2020 5561007725 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,32 €
20.04.2020 29.04.2020 2200020667 El.-nedoplatok, vyúčt.marec 2020 OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 228,43
20.04.2020 29.04.2020 2200020267 El.-nedoplatok, vyúčt.marec 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 119,19 €
20.04.2020 29.04.2020 2200020668 El.-nedoplatok, vyúčt.marec 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 33,71 €
15.04.2020 22.04.2020 1310366125 Sl.telefóny O2, marec 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 219,23
15.04.2020 22.04.2020 8256225676 Telefón - marec 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 20,58 €
15.04.2020 22.04.2020 9202001717 BOZP, TPO za 1 štvrťrok 2020 Gajos, s.r.o.,M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 109,80 €
15.04.2020 22.04.2020 302000828 Teplo -marec 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 675,38 €
15.04.2020 15.04.2020 2020047 Stravovanie SF fond na réžiu, marec 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 37,68 €
15.04.2020 15.04.2020 2020046 Stravovanie SF fond na potraviny, marec 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš  106,76 €
15.04.2020 05.04.2020 2020102 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.štvrťrok 2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš  174,17 €
07.04.2020 07.04.2020 2020048 Stravovanie, režia za marec 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 303,01 €
06.04.2020 06.04.2020 8190052304 El. preddavok za apríl 2020 OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
06.04.2020   06.04.2020   8190052303 El. preddavok za apríl 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
06.04.2020 06.04.2020   8190052306 El. preddavok za apríl 2020 OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
06.04.2020 06.04.2020 8190052305 El. preddavok za apríl 2020 OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
02.04.2020 02.04.2020 2020028051 Internet apríl 2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
01.04.2020 01.04.2020 2000023 Licencia za užívanie systému iZUŠ Senzio,s.r.o., Veľké Uherce 137 1296 €
01.04.2020 01.04.2020 2200013605 El.-nedoplatok za febr.  OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 100,66 €
01.04.2020 01.04.2020 2200013840 El.-nedoplatok za febr.  OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 73,35 €
01.04.2020 01.04.2020 2200013839 El.-nedoplatok za febr.  OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 485,44 €
01.04.2020 01.04.2020 111072004 Teplo- preddavok za apríl 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1430,98 €
09.03.2020 09.03.2020 2020033 Stravovanie SF , fond na potr. , febr.2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 204,68 €
09.03.2020 09.03.2020 2020034 Stravovanie -SF réžia ,ferbr.2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 72,24 €
30.03.2020 31.03.2020 5556266287 Dátové prenosy - Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,48 €
25.03.2020 31.03.2020 6200002201 Elektrina ,vyúčtovanie za január 2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 941,53 €
20.03.2020 23.03.2020 2700013727 Vodné,stočné, marec 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 106 €
13.03.2020 09.03.2020 1320344967 Služob.telefóny O2, február 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 116,06 €
13.03.2020 09.03.2020 2020035 Stravovanie február 2020 - réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 580,93 €
13.03.2020 09.03.2020 302000380 Dodávka tepla za február 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 703,15 €
13.03.2020 09.03.2020 51200181 Čistiace prostriedky Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 33,11 €
13.03.2020 09.03.2020 51200182 Čistiace prostriedky Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 206,12 €
13.03.2020 09.03.2020 8253960491 Telefón február 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 21,17 €
09.03.2020  09.03.2020   2000009 Nabíjačka Batérií,batérie do myší a ovládačov Martin Majerčík Majken,Východná 191 68,90 €
09.03.2020   09.03.2020  2020017812 Internet 3/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš  16,70 €
09.03.2020   09.03.2020  8190052304 Elektrina-preddavok február 2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
09.03.2020 09.03.2020 8190052306 Elektrina-preddavok február 2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
09.03.2020  

09.03.2020

8190052303 Elektrina-preddavok február 2020, OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
09.03.2020 09.03.2020 8190052305 Elektrina-preddavok 3/2020, OM 218  Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
09.03.2020 17.02.2020 260082003 Sanet , január-marec 2020 Združenie Sanet Vazovova 5, Bratislava 150 €
03.03.2020 09.03.2020 111072003 Teplo-preddavok, marec 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2006,10 €
24.02.2020 24.02.2020 5551542482 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0,54 €
19.02.2020 19.02.2020 1020028 Noty Dolce Music,s.r.o.,Staraá Tenice 1199,Uherské Hradište,ČR 43,90 €
18.02.2020 18.02.2020 200000129 Toner HP 505 2 ks, HP 1612  2 ks Vova,s.r.o.,Borbisova 1,Lipt.Mikuláš 50,83 €
14.02.2020 06.02.2020 2020021 Stravovanie ,fond na réžiu SF, január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 89,52 €
14.02.2020 06.02.2020 2020020 Stravovanie ,fond na potraviny-SF, január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 253,64 €
14.02.2020 10.02.2020 51200090 Soľ posypová, odhŕňač snehu, Savo proti plesni Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 61,67 €
14.02.2020

10.02.2020

2700013727 Vodné,stočné ,február 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
13.02.2020 10.02.2020 1500380585 Služobné telefóny O2, január 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 119,58 €
13.02.2020 10.02.2020 302000190 Dodávka tepla za január 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 895,97 €
13.02.2020 10.02.2020 8251709362 Telefón za január 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 31,63 €
13.02.2020 06.02.2020 2020022 Stravovanie za január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 719,89 €
13.02.2020 05.02.2020 262920

Členský poplatok SANET za rok 2020

 

Sanet, Vazovova 5, Bratislava 33 €
11.02.2020 03.02.2020 2/2019/2020 Prenájom priestorov za 2.polrok pre  VO MŠ,Ondrašovská 55, Lipt. MIkuláš 29,70 €
11.02.2020 03.02.2020 1/2019/2020 Prenájom priestorov za 2.polrok pre  TO MŠ,Ondrašovská 55, Lipt. MIkuláš 38,50 €
11.02.2020 03.02.2020 2020008918 Internet február 2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052305 Elektrina-preddavok február 2020, OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052306 Elektrina-preddavok február 2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052304 Elektrina-preddavok február 2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052303 Elektrina -preddavok február 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
07.02.2020 30.01.2020 51200016 Pracovná obuv Hombre Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 72,19 €
07.02.2020 28.01.2020 51200010 Čistiace prostriedky pre VO Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 250,45 €
07.02.2020 28.01.2020 51200011 Čistiace prostriedky pre Ho a TO Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 191,72 €
03.02.2020 03.02.2020 1051946069 Elektrina-nedoplatok, dec.2019 , OM 774 Magna energia,Nitrianska 7555/18,Piešťany 9,96 €
03.02.2020 03.02.2020 1051944270 Elektrina-nedoplatok, dec.2019, OM 219 Magna energia,Nitrianska 7555/18,Piešťany

124,82 €

03.02.2020 03.02.2020 111072002 Dodávka tepla-preddavok 02/20 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2101,96 €
23.01.2020 23.01.2020 2019108 Prenájom priestorov DK Dom kultúry, Hollého 4, liptovský Mikuláš 289,10 €
23.01.2020 22.01.2020 2020011 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
22.01.2020 21.01.2020 5546825187 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.36 €
22.01.2020 20.01.2020 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
22.01.2020 20.01.2020 301902555 Dodávka tepla 12/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 997.25 €
21.01.2020 10.01.2020 2912012510 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 483.69 €
21.01.2020 10.01.2020 111072001 Preddavok za teplo, 1/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2389.52 €
20.01.2020 20.01.2020 12019 Prenájom telocvične za za 2.polrok 19/20 MŠ Čs.brigády, Lipt. Mikuláš 36 €
20.01.2020 09.01.2020 2019160 Stravovanie, -SF fond na potraviny 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 206.72 €
20.01.2020 09.01.2020 2019161 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 6.08 €
20.01.2020 09.01.2020 2019162 Stravovanie 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 501.6 €
20.01.2020 20.01.2020 1/2019 Prenájom priestorov 2.polrok 2020 Materská škola Čs.brigády 2, Liptovskýá Mikuláš 36 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052304 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052303 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052306 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052305 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
20.01.2020 13.01.2020 1330299011 Sl.telef.O2, 12/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 122.1 €
20.01.2020 09.01.2020 8249477720 Telefon 12/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
20.01.2020 10.01.2020 2020000030 Inetrnet 1/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
20.01.2020 10.01.2020 1499-2003 Ochrana objektov Ministerstvo vnútra SR,Kuzmányho 26, Žilina 160.2 €

 

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
30.12.2019 30.12.2019 3291392156 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 605.14 €
27.12.2019 27.12.2019 190101091 Tonery to tlačiane VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 117.6 €
20.12.2019 20.12.2019 20190579 Vianočné posedenie - SF KLAR,s.r.o., 1.mája, 1741/117, Lipt. Mikuláš 190 €
19.12.2019 19.12.2019 5542134263 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.29 €
19.12.2019 19.12.2019 9201905090 Činnosť BOZP a TPO za 4. štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
19.12.2019 19.12.2019 2019081 PC servis ITcom, s.r.o., Vrbická 1948, Lipt. Mikuláš 60 €
19.12.2019 19.12.2019 3291392122 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 1149 €
18.12.2019 18.12.2019 190101074 Pracovný stolový kalendár 49 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 50.28 €
17.12.2019 17.12.2019 219201 PC servis Profi služby, s.r.o., Za ohradami, 423/7 96 €
17.12.2019 17.12.2019 1051939923 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 91.97 €
17.12.2019 17.12.2019 2019420 Refundácia za mzdové a účtovnícke práce za 2.pork 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2996.95 €
16.12.2019 16.12.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 12/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
13.12.2019 13.12.2019 2911256301 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 38.57 €
13.12.2019 13.12.2019 2911256300 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 172.16 €
13.12.2019 13.12.2019 8247258813 Telefon 11/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
13.12.2019 13.12.2019 2019097 Penájom proestorov DK Dom kultúry , Hollého 4, Lipt. Mikuláš 253.2 €
13.12.2019 13.12.2019 201966676 Antivirus ESET , na 2 roky pre 20 PC ESET, s.r.o., Einsteinova 24 , 85101 Bratislava 396 €
10.12.2019 10.12.2019 1460292543 Sl.telef.O2, 11/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 114.03 €
05.12.2019 05.12.2019 900436503 Časopis Hudobný život - predplatné na rok 2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 17.92 €
05.12.2019 05.12.2019 301902365 Dodávka tepla 11/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 391.879 €
05.12.2019 05.12.2019 1011963754 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
05.12.2019 05.12.2019 1011963755 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
04.12.2019 04.12.2019 2019148 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 664.95 €
04.12.2019 04.12.2019 2019098659 Inetrnet 12/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.12.2019 04.12.2019 259433542 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
04.12.2019 04.12.2019 259436127 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 691 €
03.12.2019 03.12.2019 111071912 Dodávka tepla preddavok 12/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2156.63 €
02.12.2019 02.12.2019 2019146 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 274.04 €
02.12.2019 02.12.2019 2019147 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.06 €
20.11.2019 20.11.2019 5537460994 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.34 €
18.11.2019 18.11.2019 2600811912 Počítačová sieť SANET , október-december 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
18.11.2019 18.11.2019 51191000 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 293.81 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
12.11.2019 12.11.2019 190100915 Tonery HP VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 46 €
12.11.2019 12.11.2019 2019131 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 287.64 €
12.11.2019 12.11.2019 2019132 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.46 €
12.11.2019 12.11.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 11/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
12.11.2019 12.11.2019 2019133 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 697.95 €
12.11.2019 12.11.2019 1340244957 Sl.telef.O2, 10/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 113.79 €
11.11.2019 11.11.2019 1192209645 Protokoly, bianco listy ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 187.84 €
11.11.2019 11.11.2019 301902174 Dodávka tepla 10/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 559.38 €
11.11.2019 11.11.2019 82450556008 Telefon 10/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
11.11.2019 11.11.2019 20190899512 Inetrnet 11/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960786 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960787 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
07.11.2019 07.11.2019 259390259 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
07.11.2019 07.11.2019 259390258 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 699 €
05.11.2019 05.11.2018 190100823 Náplne do tlačiarne Canon VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 36.6 €
05.11.2019 05.11.2019 742019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 750 €
05.11.2019 05.11.2019 111071911 Predavok za teplo, 11/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1868.47 €
29.10.2019 29.10.2019 1620234859 Komunálny odpad za rok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 484.98 €
21.10.2019 21.10.2019 1450247038 Sl.telef.O2, 9/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 124.35 €
21.10.2019 21.10.2019 55328011018 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.4 €
21.10.2019 21.10.2019 2019040 Výroba a lepenie stolových dosiek pre VO Miloš Kružliak, Hviezdoslavova 1871/2, LM 290 €
21.10.2019 21.10.2019 4515719959790706 Modelovacie stoly pre VO VidaxlSK, Adyen Client managment, Amsterdam 73.99 €
21.10.2019 21.10.2019 51971042 Kontrola a servis EZS a UTO Deltech, a.s. Priemyselná 1. 03101 Lipt. Mikuláš 206.4 €
15.10.2019 15.10.2019 19074 Žiarovky, akumulator alk. AA, AAA Unimix-Martin Ratkoš, Východná 762, prev.Ul.1 mája 79 , LM 20.83 €
15.10.2019 15.10.2019 25102019 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
10.10.2019 10.10.2019 301901983 Dodávka tepla 10/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 597.72 €
10.10.2019 10.10.2019 2911212092 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1.2 €
10.10.2019 10.10.2019 8242832285 Telefon 9/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
10.10.2019 10.10.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok109/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
08.10.2019 08.10.2019 2019115 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 273.36 €
08.10.2019 08.10.2019 2019116 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.04 €
08.10.2019 08.10.2019 2019117 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 663.3 €
08.10.2019 08.10.2019 20190797792 Inetrnet 10/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.10.2019 08.10.2019 9201903134 Činnosž BOZP a TPO za 3. štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
08.10.2019 08.10.2019 1011957376 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
08.10.2019 08.10.2019 1011957377 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
08.10.2019 08.10.2019 259351087 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
08.10.2019 08.10.2019 259351086 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
05.10.2019 05.10.2019 111071910 Dodávka tepla preddavok 10/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1292.16 €
30.09.2019 30.09.2019 252019 Opravy violončela 5 ks a sláčika 1 ks Juraj Glasnák, Nešporova 2234/1, Žilina 345 €
30.09.2019 30.09.2019 5528158208 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.35 €
18.09.2019 18.09.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 9/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
10.09.2019 10.09.2019 012019 Kontrola elektrických zariadení Nemtušiak-Elektro , tehliarska 253/5, LM 462.5 €
09.09.2019 09.09.2019 1330209404 Sl.telef.O2, 8/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 92.46 €
09.09.2019 09.09.2019 8240664855 Telefon 8/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.09.2019 09.09.2019 259312502 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.09.2019 09.09.2019 259315039 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
09.09.2019 09.09.2019 10119500219 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.09.2019 09.09.2019 1011950218 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.09.2019 09.09.2019 2019070765 Inetrnet 9/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.09.2019 05.09.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 8/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
05.09.2019 05.09.2019 111071909 Dodávka tepla 9/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 619.79 €
03.09.2019 03.09.2019 53072019 Hudobná náuka-pracovné zošity pre 1.až 7 .roč. 325 ks. Martin Vozár , Bezručova 4218/22 , 74101 Nový Jičín ČR 430.45 €
03.09.2019 03.09.2019 190100536 Xerox,náplne dotlačiarne,baterie, oprava PC VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 134.28 €
16.08.2019 16.08.2019 2019282 Program Vema od 7/2019-6/2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 112.72 €
16.08.2019 16.08.2019 5523535428 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.62 €
16.08.2019 16.08.2019 260081909 Počítačová sieť SANET , júl-sept. 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
16.08.2019 16.08.2019 301901602 Dodávka tepla 7/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
16.08.2019 16.08.2019 8238520809 Telefon 7/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.08.2019 09.08.2019 1510180326 Sl.telef.O2, 7/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 95.39 €
09.08.2019 09.08.2019 51190685 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 272.6 €
09.08.2019 09.08.2019 2019061504 Inetrnet 8/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946866 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946867 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.08.2019 09.08.2019 259271889 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.08.2019 09.08.2019 259271888 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
01.08.2019 01.08.2019 19045 Správa registratúrya vyraďovacie konanie, registratúrny poriadok Archív Tatry, s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 468 €
01.08.2019 01.08.2019 20192 Ruže pre absolventov školy Amália.s.r.o., Komenského 1261/3,031 01 LM 160.6 €
01.08.2019 01.08.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 7/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
01.08.2019 01.08.2019 5518903715 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.31 €
01.08.2019 01.08.2019 0519 Struny na gitaru, poduška na husle,stojan na noty, Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 83 €
01.08.2019 01.08.2019 1192206890 Triedna dokumentácia, žiacke knižky, prihlášky do ZUŠ ŠEVT a.s., Cemenntárenská 16, Banská Bystrica 267.29 €
01.08.2019 01.08.2019 301901412 Dodavka tepla od 1.6.-30.6.2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
01.08.2019 01.08.2019 111071908 Dodávka tepla 8/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
01.08.2019 01.08.2019 111071901 Dodavka tepla 1/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2348.72 €
12.07.2019 12.07.2019 190100517 Tablet Acer 5 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 564 €
11.07.2019 11.07.2019 2911146009 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 15.14 €
11.07.2019 11.07.2019 9201901241 Činnosť BOZP, TPO za 2.štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
09.07.2019 09.07.2019 1490181425 Sl.telef.O2, 6/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 127.57 €
09.07.2019 09.07.2019 8236394917 Telefon 6/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.07.2019 09.07.2019 2019246 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940352 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940353 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.07.2019 09.07.2019 259222382 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.07.2019 09.07.2019 259222381 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
09.07.2019 09.07.2019 2019051961 Inetrnet 7/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.07.2019 08.07.2019 2019097 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 186.3 €
08.07.2019 08.07.2019 2019103 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 55.2 €
08.07.2019 08.07.2019 2019105 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 569.25 €
04.07.2019 04.07.2019 2019211 Mzdové a personálne práce za 1.polrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2742.41 €
02.07.2019 02.07.2019 111071907 Dodávka tepla 7/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
28.06.2019 28.06.2019 19184 Batéria a žiarovky do organa, práce, diagnostika KAPA AUDIO, Mlynská 977/15, 067 81 Belá n.Cirochou 264.24 €
28.06.2019 28.06.2019 5514286405 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.35 €
20.06.2019 20.06.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 6/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
18.06.2019 18.06.2019 201903773 Kontrola PHP a hydrantov Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 187.84 €
17.06.2019 17.06.2019 1051917284 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 8.07 €
17.06.2019 17.06.2019 301901221 Dodávka tepla 5/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 907.39 €
14.06.2019 14.06.2019 482019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 900 €
11.06.2019 11.06.2019 2019077 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 199.26 €
11.06.2019 11.06.2019 2019084 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 59.04 €
11.06.2019 11.06.2019 2019086 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 608.85 €
11.06.2019 11.06.2019 1390147982 Sl.telef.O2, 5/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 133.9 €
10.06.2019 10.06.2019 259195459 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 663 €
10.06.2019 10.06.2019 259195460 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
10.06.2019 10.06.2019 1011936406 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
10.06.2019 10.06.2019 1011936405 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
10.06.2019 10.06.2019 2019043155 Inetrnet 6/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.06.2019 05.06.2019 8234284179 Telefon 5/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
05.06.2019 04.06.2019 111071906 Predavok za teplo, 6/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
24.05.2019 24.05.2019 2911114583 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 42.8 €
24.05.2019 24.05.2019 5509685274 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.32 €
22.05.2019 22.05.2019 1988075 Webhosting domény zusl.sk LIPTOV SK, s.r.o., Michajlov 51, 067 73 Michajlov 35 €
20.05.2019 20.05.2019 1051914057 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 52.79 €
20.05.2019 20.05.2019 260081906 Počítačová sieť SANET , apríl-jún 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
20.05.2019 20.05.2019 301901029 Dodávka tepla 4/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 428.45 €
14.05.2019 14.05.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 5/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
10.05.2019 10.05.2019 2019062 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 168.48 €
09.05.2019 09.05.2019 201903407 Preškolenie prvej pomoci zamestnancov ZUŠ Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 68.4 €
09.05.2019 09.05.2019 1310111104 Sl.telef.O2, 4/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 130.03 €
09.05.2019 09.05.2019 8232191302 Telefon 4/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.05.2019 09.05.2019 2019033741 Inetrnet 5/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.05.2019 09.05.2019 1011930056 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.05.2019 09.05.2019 1011930057 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.05.2019 09.05.2019 259138096 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 347 €
09.05.2019 09.05.2019 259138095 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 708 €
06.05.2019 06.05.2019 2019069 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 49.92 €
06.05.2019 06.05.2019 1900039 Vejáre profi hodvábne Tomáš Suczurek, Horní Domaslavice 276 , ČR 126.4 €
02.05.2019 02.05.2019 1051909690 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 120.02 €
02.05.2019 02.05.2019 111071905 Predavok za teplo, 5/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 619.79 €
26.04.2019 26.04.2019 51190312 Toaletný papier, Tento Maxi KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 19.96 €
24.04.2019 24.04.2019 5505092968 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.25 €
24.04.2019 24.04.2019 201902720 Činnosť BOZP, TPO za 1.štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
24.04.2019 24.04.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 4/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
16.04.2019 16.04.2019 301900837 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 639.17 €
16.04.2019 16.04.2019 2911080663 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 31.26 €
16.04.2019 16.04.2019 8230113420 Telefon 3/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 36.59 €
15.04.2019 15.04.2019 2019110 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261 €
12.04.2019 12.04.2019 0219 Struny husľové, čelové, gitarové, kolofónie Duo RH 2, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 642.06 €
11.04.2019 11.04.2019 1011926322 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
11.04.2019 11.04.2019 1011926321 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
10.04.2019 10.04.2019 2019025078 Inetrnet 4/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.04.2019 08.04.2019 420051 Komunálny odpad za rok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 484.98 €
08.04.2019 08.04.2019 2019053 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 48.32 €
08.04.2019 08.04.2019 2019046 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 163.08 €
08.04.2019 08.04.2019 2019055 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 498 €
08.04.2019 08.04.2019 1560114632 Sl.telef.O2, /3/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 137.98 €
04.04.2019 04.04.2019 51190293 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 135 €
04.04.2019 04.04.2019 51190294 Toaletný papier, Saga Gigant KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 127.94 €
02.04.2019 02.04.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 3/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
02.04.2019 01.04.2019 1192202187 Prihlášky na štúdium v ZUŠ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 57.6 €
02.04.2019 02.04.2019 111071904 Predavok za teplo, 4/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1388.21 €
28.03.2019 28.03.2019 190100109 Oprava komba AER-výmena batéríí Musicmania s.r.o.,Lúčka 40, 967 01 Kremnica 162 €
26.03.2019 26.03.2019 142019 Ladenie klavírov, opravy a údržba Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1150 €
25.03.2019 25.03.2019 1900039 Licencia IZUS IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, Veľké Uherce 1296 €
18.03.2019 18.03.2019 5500521129 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.38 €
15.03.2019 15.03.2019 190002 Sťahovanie vybavenia Golem SPOL.s.r.o., Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš 125 €
15.03.2019 15.03.2019 2911057868 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 340.27 €
14.03.2019 14.03.2019 1051906278 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 88.68 €
14.03.2019 14.03.2019 132019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1200 €
12.03.2019 12.03.2019 259091440 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 827 €
12.03.2019 12.03.2019 259090021 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 268 €
12.03.2019 12.03.2019 2019031 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 195.48 €
12.03.2019 12.03.2019 2019039 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 57.92 €
12.03.2019 12.03.2019 301900385 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 942.75 €
12.03.2019 12.03.2019 2019040 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 597.3 €
11.03.2019 11.03.2019 1350061092 Sl.telef.O2, /2/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 132.09 €
07.03.2019 07.03.2019 8228052412 Telefon 2/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
07.03.2019 07.03.2019 259040515 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 893 €
07.03.2019 07.03.2019 259040516 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 347 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920798 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.96 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920799 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.03.2019 04.03.2019 111071903 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1964.52 €
26.02.2019 26.02.2019 1051902295 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 164.1 €
26.02.2019 25.02.2019 5495942871 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.41 €
26.02.2019 25.02.2019 20191 Ruže pre absolventov Amalia s.r.o., Komensjkého 1261/3,Lipt. Mikuláš 193.5 €
26.02.2019 25.02.2019 260081903 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
15.02.2019 15.02.2019 2019022 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 51.52 €
15.02.2019 15.02.2019 2019015 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 173.88 €
15.02.2019 15.02.2019 0319 Reprodukrorové boxy, audiozmiešavač,spojov.materiál-TO Duo RH 2, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 200 €
15.02.2019 13.02.2019 2019024 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 531.3 €
15.02.2019 11.02.2019 2911030615 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 704.05 €
15.02.2019 13.02.2019 301900193 Dodávka tepla 1/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1298.43 €
15.02.2019 11.02.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
15.02.2019 11.02.2019 8226008693 Telefon 1/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
15.02.2019 11.02.2019 1390051734 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 141.3 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912325 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912326 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
11.02.2019 11.02.2019 259004744 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 835 €
11.02.2019 11.02.2019 259004745 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 365 €
11.02.2019 11.02.2019 2019007628 Interner febr.2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.02.2019 11.02.2019 262919 Počítačová sieť SANET , členský poplatok na rok 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 33 €
11.02.2019 11.02.2019 19007 Žiarovky, žiarivky, trubice, akumulátory, štartéry, elektroinš.mater. Martin Ratkoš-Unimix, 032 32 Východná 762, 140.23 €
04.02.2019 04.02.2019 111071902 Dodávka tepla 2/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2060.57 €
04.02.2019 04.02.2019 2700013727 Preddavok vodné- 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
18.01.2019 18.01.2019 5491374878 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.3 €
15.01.2019 15.01.2019 2019009 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 39.52 €
15.01.2019 15.01.2019 2019004 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 133.38 €
15.01.2019 15.01.2019 1/2018 Prenájom telovcične Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 81 €
15.01.2019 15.01.2019 Dodatok č.3 Ochrana objektov Prezídia policajného zboru na rok 2019 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 160.2 €
15.01.2019 15.01.2019 2019011 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 407.55 €
15.01.2019 15.01.2019 301802536 Dodávka tepla 12/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 922.08 €
08.01.2019 08.01.2019 180019021 Vodné, stočné- nedoplatok za 2.polrok 2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 90.44 €
08.01.2019 08.01.2019 1550023819 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 128.6 €
08.01.2019 08.01.2019 8223981857 Telefon 12/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
07.01.2019 07.01.2019 20190012 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
07.01.2019 07.01.2019 2019000032 Inetrnet 1/19 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
07.01.2019 07.01.2019 258403395 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 411 €
07.01.2019 07.01.2019 258403394 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 819 €
07.01.2019 07.01.2019 1011902849 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
07.01.2019 07.01.2019 1011902848 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 77.34 €
07.01.2019 07.01.2019 1051835974 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 212.09 €
07.01.2019 07.01.2019 2911005252 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 290.87 €

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
21.12.2018 21.12.2018 180101125 Tonery, Xerox VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 500.04 €
20.12.2018 20.12.2018 1023148 Rysovací kartón -VO Krpa Slovakia, s.r.o., Hrabová 299, Bytča 201.61 €
20.12.2018 20.12.2018 118000044 Farby, glazúra, špachtle-VO Pece,s.r.o., Nábrežná 678/7, Očová 264.72 €
20.12.2018 20.12.2018 1318 Struny Savarez Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 145.7 €
20.12.2018 20.12.2018 5486834536 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.28 €
19.12.2018 19.12.2018 1156222 Farby a tempery pre VO Boesner, Gleiwitzer Štrase 2, 58454 Witten, Deutschland 656.33 €
18.12.2018 18.12.2018 3218910841 Stravné lístky DOXX DOXX-stravné lístky, spol.s.o., Kálov 356 , 010 01 Žilina 1080 €
17.12.2018 17.12.2018 21112018 Noty pre HO, struny huslové, kolofónia Muziker, a.s.Einseinova 18, Bratislava 5 354.3 €
17.12.2018 17.12.2018 118732 Rysovacie dosky,rezacie podložya,fixirka kovová Daniel Kapusta-Rámovanie, Banícka 26, B.Bystrica 355.1 €
17.12.2018 17.12.2018 20181530 Rezačka rotačná - Dahle Renot SK,s.r.o., Cintorínska 1377/8, Žilina 178.98 €
17.12.2018 17.12.2018 1320180197 Technická vlnená plsť v rolke pre VO Refima,s.r.o., Bratislavská 205, Horná Streda 92.4 €
17.12.2018 17.12.2018 18010186 Oprava PC,myš, káble,xerox,prac.kalendáre, šachta na disky VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 538.72 €
17.12.2018 17.12.2018 2018483 PaM, účtovn. služby za 2.polrok 2018 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2762.12 €
14.12.2018 14.12.2018 187003958 Koberce Primavera s pokládkou Breno, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava 2655.85 €
14.12.2018 14.12.2018 1018 Prísl. k hudob.nástrojom, struny, Blana na bubon, kolof.rolničky..... Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 80.35 €
13.12.2018 13.12.2018 1118 Svetlá Eurolite LED, Ovládač Eurolite, spojov.sieťové káble Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 1612.7 €
13.12.2018 13.12.2018 201812260 Tlakové zariadenie na prečistenie kanalizácie Eko-Servis LM, s,r.o.Bellová 14/87, Lipt. Mikuláš 167.4 €
13.12.2018 13.12.2018 201812260 Tlakové zariadenie na prečistenie kanalizácie Eko-Servis LM, s,r.o.Bellová 14/87, Lipt. Mikuláš 167.4 €
12.12.2018 12.12.2018 180100604 Tanečné topánky Piacenza Slovakia s.r.o.,Vajnorského 2383/11, Levice 602.79 €
12.12.2018 12.12.2018 022018 Odborná kontrola a skúšky el.zariadení Nemtušiak -Elektro, tehliarska 253/5, 031 01 Lipt. Mikuláš 467 €
12.12.2018 12.12.2018 2811214694 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 73.75 €
11.12.2018 11.12.2018 1051831867 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 88.67 €
11.12.2018 11.12.2018 301802344 Dodávka tepla 11/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 459.11 €
11.12.2018 11.12.2018 8221935715 Telefon 11/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
11.12.2018 11.12.2018 201805293 Činnosť BOZP, TPO za 4.štvrťrok 2018 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
11.12.2018 11.12.2018 2018216 Programové letáky ,Magdalena Zai , Mirage, s.r.o.M.Pišúta 919, 031 01v Lipt.Mikuláš 153.6 €
10.12.2018 10.12.2018 51181188 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 157.72 €
10.12.2018 10.12.2018 51181189 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 91.26 €
10.12.2018 10.12.2018 092018 Oprava violončelových sláčikov Ing.Jozef Novák -NOVÁK, Ul.J.Kráľa1309/23, Bánovce nad Bebravoou 396 €
07.12.2018 07.12.2018 80314438 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 128.41 €
04.12.2018 04.12.2018 2018122 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 66.24 €
04.12.2018 04.12.2018 2018117 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 223.56 €
04.12.2018 04.12.2018 018222 Stavebné úpravy, výmena sklenených výplní na ul.Pišútovej Cuprojekt, s.r.o., Hurbanova 1496/24, LM 2761.9 €
04.12.2018 04.12.2018 2018124 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 683.1 €
04.12.2018 04.12.2018 258369403 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 839 €
04.12.2018 04.12.2018 258369404 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 386 €
04.12.2018 04.12.2018 1011858245 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
04.12.2018 04.12.2018 1011858244 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
04.12.2018 04.12.2018 2018073456 Inetrnet 12/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.12.2018 04.12.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 12/2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
03.12.2018 03.12.2018 800436503 Hudobný život -časopis predplatné na rok 2019 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 17.92 €
03.12.2018 03.12.2018 20180001 Licencia na CP na 1 PC do 14.12.2019 Inprop, s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina 15 €
03.12.2018 03.12.2018 162018 Noty, Husľová škola 1-2 Jana Vencelová, Hviezdoslavova 6/32, žiar na d Hronom 135.2 €
03.12.2018 03.12.2018 111071812 Teplo-preddavok 12/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2060.95 €
29.11.2018 29.11.2018 51181084 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 139.48 €
29.11.2018 29.11.2018 51181083 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 159.84 €
28.11.2018 28.11.2018 3218909850 Stravné lístky DOXX DOXX-stravné lístky, spol.s.o., Kálov 356 , 010 01 Žilina 720 €
28.11.2018 28.11.2018 5082018 Licencia na finale music -Update Disk Multimedia, s.r.o., Sokolská 221/13,Boskovice -ČR 155 €
28.11.2018 28.11.2018 180100972 CD obálky, náplne do tlačiarne VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 136.81 €
28.11.2018 28.11.2018 180100965 Počítač HP Pavilion VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 773.6 €
28.11.2018 28.11.2018 180100953 Euroobaly, šanony, obal PVC,spony, objednávky,etikety.... VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 38.78 €
20.11.2018 20.11.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 11/2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
20.11.2018 20.11.2018 260081812 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
20.11.2018 20.11.2018 5482304821 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.58 €
14.11.2018 14.11.2018 301802153 Dodávka tepla 10/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 411.05 €
14.11.2018 14.11.2018 2018021685 Vývoz odpadu s pristavením kontajnera Verejnooprospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš 79.56 €
12.11.2018 12.11.2018 1/2018 Nájomné za prenájom telocvične Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 78.75 €
12.11.2018 12.11.2018 1207021379 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 148.4 €
09.11.2018 09.11.2018 2018066579 Inetrnet 11/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.11.2018 09.11.2018 258333234 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 366 €
09.11.2018 09.11.2018 258333233 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 822 €
09.11.2018 09.11.2018 1011853962 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.11.2018 09.11.2018 1011853963 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
09.11.2018 09.11.2018 1051828813 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 6.6 €
09.11.2018 09.11.2018 5918034620 Verejná správa -ročný prístup do 12.11.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 117 €
07.11.2018 07.11.2018 8219925262 Telefon 10/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.7 €
07.11.2018 07.11.2018 2018387 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
06.11.2018 06.11.2018 181BA01403 Lampy pre projektory Epson Sofos, a.s., Dúbravská cesta 3, Bratislava 45 581.45 €
06.11.2018 06.11.2018 2018111 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 674.85 €
06.11.2018 06.11.2018 1182210101 List bianco s vodotlačov štátneho znaku SR ŠEVT a.s., Ce,entárenská 16, Banská Bystrica 190.8 €
06.11.2018 06.11.2018 2018109 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 65.44 €
06.11.2018 06.11.2018 2018104 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 220.86 €
05.11.2018 05.11.2018 111071811 Teplo-preddavok 11/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1787.95 €
26.10.2018 26.10.2018 51871083 Doplnenie užívateľského kódu Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 26.88 €
19.10.2018 19.10.2018 5477795672 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.28 €
17.10.2018 17.10.2018 642018 Ladenie klavírov, opravy a údržba Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 844 €
17.10.2018 17.10.2018 632018 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1150 €
17.10.2018 17.10.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 10/2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
17.10.2018 17.10.2018 301801960 Dodávka tepla 9/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 405.6 €
15.10.2018 15.10.2018 218149 PC servis , TP Link Profi služby, s.r.o., Za ohradami 423/7, 03202 Závažná Poruba 62.9 €
11.10.2018 11.10.2018 1204299664 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 185.03 €
11.10.2018 11.10.2018 258298841 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 340 €
11.10.2018 11.10.2018 258298840 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 681 €
10.10.2018 10.10.2018 201803716 Spracovanie dokumentácie OOÚ v súlade s Nariadením GDPR a Zákona 18/2018 Z.z. Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 1080 €
09.10.2018 09.10.2018 8217932120 Telefon 9/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 36.08 €
09.10.2018 09.10.2018 201803504 Činnosť BOZP, TPO, bezpečnostné značky Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 77.99 €
09.10.2018 09.10.2018 2018059520 Inetrnet 10/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.10.2018 01.10.2018 18052 Správa regostratúry a vyraďovanie spisov Archív Tatry, , s.r.o. Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš 421.2 €
08.10.2018 08.10.2018 2018114102 Odborný seminár rozpočtové hospod.školy, cestovné , SF - Žilina Inštitút celoživotného vzdelávania Košice. n.o. Drušstevná 232/2, 040 01 Košice 30 €
04.10.2018 04.10.2018 201895 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 59.04 €
04.10.2018 04.10.2018 201892 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 199.26 €
04.10.2018 04.10.2018 201898 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 608.85 €
04.10.2018 04.10.2018 180100771 Tlačiareň atramentová Canon VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 102 €
04.10.2018 04.10.2018 180100770 Xerox,CD médium, Hard klúč, oprava PC, ventilátro s chladičom VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 546.02 €
04.10.2018 04.10.2018 180100737 Tonery, pošt.obálky, adaptér sieťový, obaly PVC VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 302.77 €
03.10.2018 03.10.2018 111071810 Teplo-preddavok 10/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1241.96 €
02.10.2018 02.10.2018 1011849590 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
02.10.2018 02.10.2018 1011849589 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
02.10.2018 02.10.2018 30180588 Tonery SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 132.48 €
02.10.2018 02.10.2018 2018173 Transparentná fólia na okná a dvere- VO Mirage, s.r.o.M.Pišúta 919, 031 01v Lipt.Mikuláš 150 €
01.10.2018 01.10.2018 012018 Revízia elektrického náradia a prístrojov Nemtušiak -Elektro, tehliarska 253/5, 031 01 Lipt. Mikuláš 550.5 €
28.09.2018 28.09.2018 51180854 Toaletný papier, Saga Gigant, Cif, Real KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 143.24 €
28.09.2018 28.09.2018 51180853 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 118.88 €
26.09.2018 26.09.2018 51870967 Odborná prehliadka a servis EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 298.8 €
25.09.2018 18.09.2018 5473314092 Dátové prenosy Alarm O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 0.5 €
20.09.2018 20.09.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
17.09.2018 17.09.2018 301801769 Dodávka tepla 8/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 220.28 €
17.09.2018 17.09.2018 2018005 Rekonštrukcia dlažby pavlač - prízemie MORINEX- Ing.Vladimír Moravčík, Bobrovec 634 2000 €
17.09.2018 17.09.2018 51870894 Preloženie magnet. kontaktu na vchodových dverách Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 52.56 €
17.09.2018 17.09.2018 2018004 Materiál na rekonštrukciu dlažby MORINEX- Ing.Vladimír Moravčík, Bobrovec 634 800 €
07.09.2018 07.09.2018 1201886470 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 125.25 €
07.09.2018 07.09.2018 8215951630 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.51 €
07.09.2018 07.09.2018 1011844478 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
07.09.2018 07.09.2018 1011844477 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
07.09.2018 07.09.2018 2582688074 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 507 €
07.09.2018 07.09.2018 258268075 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 298 €
05.09.2018 05.09.2018 41752018 Hudobná náuka-pracovnýé zošity Martin Vozár, Bezručova 421/22, 74101 Nový Jičín 371.75 €
05.09.2018 05.09.2018 42712018 Hudobná náuka-pracovnýé zošity Martin Vozár, Bezručova 421/22, 74101 Nový Jičín 47.25 €
05.09.2018 05.09.2018 2018053038 Inetrnet 9/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.09.2018 05.09.2018 111071809 Teplo-preddavok 9/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 604.98 €
30.08.2018 30.08.2018 1805 Šitie kostýmov Jana Brezinová MARPHA, Kukučínova 1274/2, Lipt, Mikuláš 215 €
30.08.2018 30.08.2018 260081809 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
28.08.2018 28.08.2018 51870871 Demontáž a montáž magnet.kontaktov na vchod.dvere-výmena dverí Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 180 €
28.08.2018 28.08.2018 3218907379 Stravné lístky DOXX DOXX-stravné lístky, spol.s.o., Kálov 356 , 010 01 Žilina 540 €
22.08.2018 22.08.2018 546879212 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.3 €
22.08.2018 22.08.2018 301801578 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 220.28 €
22.08.2018 22.08.2018 51870819 Montáž GSM volača pre EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 222.67 €
22.08.2018 22.08.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
16.08.2018 16.08.2018 8213987224 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
16.08.2018 16.08.2018 1199297782 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 115.36 €
03.08.2018 03.08.2018 2018046359 Inetrnet 8/18 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
03.08.2018 03.08.2018 1011840583 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
03.08.2018 03.08.2018 1011840582 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
03.08.2018 03.08.2018 258231352 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 328 €
03.08.2018 03.08.2018 258231351 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 536 €
03.08.2018 03.08.2018 51870715 Výmena batérií v EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 47.76 €
03.08.2018 03.08.2018 2018298 Licenica programu VEMA Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 96.48 €
02.08.2018 02.08.2018 1051816843 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 38.36 €
02.08.2018 02.08.2018 111071808 Teplo-preddavok 8/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 513.98 €
31.07.2018 30.07.2018 5464332401 Dátové prenosy Alarm O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 0.59 €
12.07.2018 12.07.2018 20189 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
12.07.2018 12.07.2018 301801389 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 220.28 €
12.07.2018 06.07.2018 8212054486 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
12.07.2018 09.07.2018 1196668506 Telefon O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 123.48 €
12.07.2018 10.07.2018 180007033 Vodné, stočné-vyúčt.za 1.polropk 2018 -nedoplatok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 385.82 €
12.07.2018 06.07.2018 1182205675 Žiacke znižky, triedne hnihy ŠEVT a.s., Ce,entárenská 16, Banská Bystrica 244.9 €
10.07.2018 03.07.2018 201876 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 709.5 €
09.07.2018 03.07.2018 258196311 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 588 €
09.07.2018 03.07.2018 258196312 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 323 €
09.07.2018 03.07.2018 1011835954 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.07.2018 03.07.2018 1011835955 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
09.07.2018 03.07.2018 2018039352 Inetrnet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.07.2018 03.07.2018 201800664 Činnosť BOZP, TPO za 2.štvrťrok 2018 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 60 €
09.07.2018 06.07.2018 1150154521 knihy Martinus s.r.o., Gorkého 4, Martin 47.22 €
09.07.2018 02.07.2018 1051813311 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 58.13 €
03.07.2018 03.07.2018 201872 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 232.2 €
03.07.2018 03.07.2018 201875 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 68.8 €
02.07.2018 02.07.2018 111071807 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 513.98 €
29.06.2018 25.06.2018 201800103 Bezpečnostné značky Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 19.2 €
29.06.2018 19.06.2018 5459890674 Dátové prenosy Alarm O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 0.3 €
29.06.2018 20.06.2018 2018020790 Spätná motáž zo zváraním záábradlia Verejnooprospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš 49.58 €
28.06.2018 28.06.2018 201800322 Kontrola Hydrantov a PHP Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 96.5 €
28.06.2018 19.06.2018 18020199 Ručný rekordér Muzikus, s.r.o., Nobelova 32, Bratislava 88 €
28.06.2018 19.06.2018 2018230 Podiel výdavkov za PaM a účtov.práce za 1.polr.2018 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2492.57 €
25.06.2018 11.06.2018 1888095 Webhosting domény zuslm.sk Liptov SK, s.r.o., Michajlov 51, Michajlov 35 €
25.06.2018 11.06.2018 258163102 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 307 €
25.06.2018 11.06.2018 258163101 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 595 €
25.06.2018 11.06.2018 1011831570 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
25.06.2018 11.06.2018 1011831571 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
20.06.2018 15.06.2018 51180523 Ochranné pracovné odevy KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 174.6 €
20.06.2018 15.06.2018 51180524 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 55.82 €
20.06.2018 11.06.2018 2811104676 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 120.36 €
20.06.2018 07.06.2018 201864 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 747.45 €
20.06.2018 07.06.2018 8209926442 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
19.06.2018 19.06.2018 30180386 Toner Canon SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 17.16 €
18.06.2018 11.06.2018 2018032958 Inetrnet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
15.06.2018 13.06.2018 301801200 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 129.28 €
14.06.2018 11.06.2018 11941191608 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 116.56 €
13.06.2018 13.06.2018 2018202 Licenica programu VEMA Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 48.8 €
13.06.2018 08.06.2018 21180003 Kniha Rehoľné mníšske rúcha Vydavateľstvo Dobrá kniha BA,Hviezdoslavovo nám.11, Bratislava 15.3 €
13.06.2018 05.06.2018 1888092 Úprava Web stránky pre GDPR Liptov SK, s.r.o., Michajlov 51, Michajlov 50 €
13.06.2018 01.06.2018 2018020700 Náhradná ýsadba krovín Verejnooprospešné služby, Družstevná 1730/1 Liptovský Mikuláš 211.2 €
07.06.2018 29.05.2018 0318 Struny Thomastikové na cello, violu, husle, gitaru Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 673.5 €
07.06.2018 07.06.2018 111071806 Teplo-preddavok 6/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 513.98 €
05.06.2018 05.06.2018 201820541 Montáž a demonáž zábradlia Verejnooprospešné služby Liptovský Mikuláš 28.07 €
04.06.2018 28.05.2018 392018 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 900 €
01.06.2018 25.05.2018 51180415 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 108.47 €
01.06.2018 25.05.2018 51180414 Toaletný papier, Saga Gigant KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 118 €
23.05.2018 23.05.2018 5455430043 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.28 €
23.05.2018 23.05.2018 260081806 Služby počítačovej siete SANET ŠvS LM Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
21.05.2018 07.05.2018 8207917768 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
18.05.2018 18.05.2018 2811090693 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 24.09 €
15.05.2018 11.05.2018 VF018063 Žalúzie vertikálne Cuprojekt, s.r.o. Hurbanova 1496/24, Liptovský Mikluláš 267.05 €
14.05.2018 14.05.2018 1051810901 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 75.54 €
11.05.2018 11.05.2018 1191573165 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 116.55 €
09.05.2018 07.05.2018 2018026151 Internet 05/2018 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.05.2018 07.05.2018 1011827243 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
09.05.2018 07.05.2018 1011827242 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.05.2018 07.05.2018 258120833 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 622 €
09.05.2018 07.05.2018 258120834 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 288 €
09.05.2018 03.05.2018 201851 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 628.65 €
09.05.2018 03.05.2018 201847 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 205.74 €
09.05.2018 03.05.2018 201850 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 60.96 €
07.05.2018 26.04.2018 180100345 Ceurzky,lamino fólie,objednávky,batérie, DVDprehr.,DVDmédium, Oprava PC VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 171.76 €
07.05.2018 07.05.2018 1051807758 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 123.17 €
07.05.2018 07.05.2018 111071805 Teplo LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 604.98 €
27.04.2018 11.04.2018 1051807758 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 123.17 €
24.04.2018 20.04.2018 5450975617 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.61 €
24.04.2018 17.04.2018 30180142 Náplne atramentové Canon SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 21.601 €
23.04.2018 11.04.2018 51180301 Čiastiace prosstriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 136.61 €
23.04.2018 16.04.2018 301800822 Dodávka tepla 3/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 909.48 €
23.04.2018 13.04.2018 1182203043 Listy bianco s potlačou št.znaku SR ŠEVT a.s., Ce,entárenská 16, Banská Bystrica 169.2 €
19.04.2018 11.04.2018 2811068720 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 37.6 €
19.04.2018 11.04.2018 2811068719 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 436.21 €
13.04.2018 10.04.2018 1188974627 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 112.7 €
13.04.2018 10.04.2018 8205920650 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.78 €
13.04.2018 04.04.2018 30180210 Tonery HP, náplne atrament Canon SOVA SK spol. s.r.o., Exnárova17, Bratislava 142.08 €
13.04.2018 04.04.2018 201839 stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 668.25 €
13.04.2018 04.04.2018 201835 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 218.7 €
13.04.2018 04.04.2018 201838 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 64.8 €
09.04.2018 04.04.2018 2018019761 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.04.2018 20.03.2018 258079568 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 687 €
09.04.2018 20.03.2018 258079569 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 259 €
09.04.2018 04.04.2018 1011822597 Elektrika-preddavok Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
09.04.2018 04.04.2018 1011822598 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
05.04.2018 20.03.2018 180100238 Kalkulačka, spisové spony, xerox, rozbočovač USB VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 98.39 €
05.04.2018 29.03.2018 21801861 Činnosť BOZP, TPO Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 60 €
05.04.2018 27.04.2018 1051804707 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 97.85 €
29.03.2018 23.03.2018 218035 Prepínač ATEN USB Profi , s.r.o., Za ohradami 423/7, Závaýná Poruba 96 €
29.03.2018 22.03.2018 2018045 Plagáty, letáky Mirage,s.r.o., M.Pišúta919, Lipt. Mikuláš 103.2 €
29.03.2018 20.03.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
29.03.2018 23.03.2018 1800066 Licencia na užívanie IS IZUŠ IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, veľké Uherce 1296 €
22.03.2018 20.03.2018 180100145 Farby, fixy,pastelky,nože oreávacie,rydlá... VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 872.45 €
22.03.2018 15.03.2018 301800633 Dodávka tepla 2/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1005.01 €
22.03.2018 15.03.2018 301800444 Dodávka tepla -nedoplatok , vyúčtovanie 2017 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 464.32 €
22.03.2018 12.03.2018 201823 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 141.48 €
22.03.2018 12.03.2018 201827 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 41.92 €
22.03.2018 12.03.2018 51870142 Servis a výmena vonkajšej kamery Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 64 €
22.03.2018 12.03.2018 201828 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 432.3 €
22.03.2018 12.03.2018 2811048151 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 519.95 €
22.03.2018 12.03.2018 1186379953 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 115.13 €
22.03.2018 12.03.2018 8203936628 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.24 €
22.03.2018 12.03.2018 1011818154 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
22.03.2018 12.03.2018 1011818155 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
22.03.2018 15.03.2018 258036039 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 931 €
22.03.2018 13.03.2018 2580360040 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
22.03.2018 12.03.2018 2018012506 Internet 03/2018 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
22.03.2018 13.03.2018 180100163 Klávesnica, myš, lep.páska vodeodolná -TO VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 375.6 €
22.03.2018 13.03.2018 180100158 Výkresy VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 232.32 €
22.03.2018 12.03.2018 0218 Príslušenstvo k hudob.nástrojom( struny, mechanika, pás, zámok....) Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 111 €
15.03.2018 15.03.2018 420051 Komunálny odpad 2018 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 969.95 €
28.02.2018 28.02.2018 2700013727 Vodné, stočné, preddavok Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
26.02.2018 26.02.2018 5442071008 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.83 €
26.02.2018 26.02.2018 260081803 ŠVS LM , január-marec 2018 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
26.02.2018 26.02.2018 18201350 Knihy Artforum, s.r.o., Kozia 20, Bratislava 146.84 €
22.02.2018 22.02.2018 1051801416 Vyúčtovanie elektriny január OM-219 Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 105.84 €
22.02.2018 22.02.2018 180100141 Náplne do tlačiarne, tonery, stolové prac. kalendáre, adaptér VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 412.01 €
22.02.2018 22.02.2018 201802080 Návrh a realizácia plagátu na predstavenie Dance Mania REPROservis Kováč, s.r.o. SNP 200, Lipt. Hrádok 20 €
19.02.2018 19.02.2018 1184023783 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 124.68 €
19.02.2018 19.02.2018 301800189 Dodávka tepla 1/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 797.62 €
19.02.2018 19.02.2018 1614103766 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 324.5 €
19.02.2018 19.02.2018 1614103764 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 972 €
19.02.2018 19.02.2018 2018006435 Internet 02/2018 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
19.02.2018 19.02.2018 262918 Ročný členský poplatok SANET za rok 2018 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 33 €
19.02.2018 19.02.2018 51180080 Ochranné pracovné pomôcky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 83.96 €
19.02.2018 19.02.2018 51180079 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 230.51 €
06.02.2018 06.02.2018 0117 Remene na akordeony, Ladiaca mechanika, nástrojový kábel Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 186.1 €
24.01.2018 24.01.2018 5437616055 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.77 €
24.01.2018 24.01.2018 2018028 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
24.01.2018 24.01.2018 2811008005 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 457.73 €
17.01.2018 17.01.2018 Dodatok č.3 Ochrana objektu na rok 2018 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2 Bratislava 160.2 €
17.01.2018 17.01.2018 1011804124 Elektrika-preddavok Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 78.38 €
17.01.2018 17.01.2018 1011804125 Elektrika-preddavok Magna Eneggia, a.s., Nitrianksa 755/18, Piešťany 96.79 €
15.01.2018 15.01.2018 1182200014 Protokoly o výsledku skúšok žiakov pre ZUŠ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 21 €
15.01.2018 15.01.2018 301702516 Dodávka tepla 12/17 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 937.08 €
15.01.2018 15.01.2018 2811010608 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 77.48 €
12.01.2018 12.01.2018 1614103764 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1399 €
12.01.2018 12.01.2018 1181489191 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 119.3 €
12.01.2018 12.01.2018 2018000034 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
12.01.2018 12.01.2018 8200011651 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
12.01.2018 12.01.2018 2018/6 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 499.95 €
12.01.2018 12.01.2018 2018/5 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 48.48 €
12.01.2018 12.01.2018 2018/1 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 163.62 €
08.01.2018 08.01.2018 2700013727 Vodné, stočné, mesačné preddavky na rok 2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 98 €
08.01.2018 08.01.2018 170018811 Vodné, stočné-nedoplatok za 2.polrok 2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 572.8 €
05.01.2018 05.01.2018 2018000034 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.01.2018 05.01.2018 8200011651 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
27.12.2017 27.12.2017 700436503 Časopis Hudobný život 2-12 2018 Slovenska pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 17.92 €
22.12.2017 22.12.2017 170100982 Tonery, dátumovka, etikety VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 60.8 €
22.12.2017 22.12.2017 0817 Stojany na noty, činel, Soundking Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 324.5 €
15.12.2017 15.12.2017 171257307 Stoličky rokovacie - LDO Daffer, s.r.o., Včelárska1, Prievidza 1100 €
14.12.2017 14.12.2017 1178978596 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 110.98 €
11.12.2017 11.12.2017 3104649821 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
11.12.2017 11.12.2017 2017110 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 714.45 €
08.12.2017 08.12.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1473 €
08.12.2017 08.12.2017 201761325 Antivir.program ESET ESET 396 €
07.12.2017 07.12.2017 20170766 Hlina -šamot- VO PECE s.r.o., Nábrežná 678/7, očová 387.36 €
06.12.2017 06.12.2017 17096 Žiarovky, batérie Unimix -Martin Ratkoš, Východná 762 163.06 €
06.12.2017 06.12.2017 170302 Vlajka EU, zástava SR Prezent 40.9 €
29.11.2017 29.11.2017 3217909458 Stzravné lístky Doxx DOXX-stravné lístky, s.r.o., Kálov 356 , Žilina 1014 €
29.11.2017 29.11.2017 51171130 Čiastiace prosstriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 149.27 €
31.10.2017 31.10.2017 5424363882 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.61 €
23.10.2017 23.10.2017 301701949 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 477.77 €
23.10.2017 23.10.2017 511709999 Čiastiace prosstriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 126.9 €
23.10.2017 23.10.2017 51171000 Toaletný papier KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 113.76 €
20.10.2017 20.10.2017 17954087 Online knižnica Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o.železničiarska 13, Bratislava 197.38 €
16.10.2017 16.10.2017 1174124989 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 197.71 €
16.10.2017 16.10.2017 2711159548 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 28.92 €
13.10.2017 13.10.2017 201787 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 618.75 €
13.10.2017 13.10.2017 20177041 Činnosť PZS Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 120 €
13.10.2017 13.10.2017 5100902058 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.53 €
12.10.2017 12.10.2017 2017343 Poistné -poistenie majetku Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
11.10.2017 11.10.2017 20176638 Činnosť BOZP, TPO Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 60 €
02.10.2017 02.10.2017 170100736 Náplne do tlačiarne, Nabíjačka, toner VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 108.66 €
02.10.2017 02.10.2017 170100737 DVD médium VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 8.5 €
28.09.2017 28.09.2017 0417 Gitary, plaičky, struny Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 237.2 €
25.09.2017 25.09.2017 17054 Správa registratúry Archív Tatry, s.r.o., Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš 468 €
25.09.2017 25.09.2017 5419922140 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.64 €
21.09.2017 21.09.2017 301701761 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 197.13 €
18.09.2017 18.09.2017 1171719471 Sl.telef.O2 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 109.89 €
13.09.2017 13.09.2017 1799867704 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.6 €
13.09.2017 13.09.2017 012017 Odborná kontrola a skúšky el. náradia a spotrebičov Dušan Nemtušiak -Elekto, Tehliarska 253/5, lipt. Mikuláš 526.5 €
04.09.2017 04.09.2017 111071709 Teplo preddavok LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 537.91 €
04.09.2017 04.09.2017 61122017 Pracovné zošity pre hudobnú náuku Martin Vozár 424.9 €
28.08.2017 28.08.2017 5415492604 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.62 €
28.08.2017 28.08.2017 260081709 ŠVS LM Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
28.08.2017 28.08.2017 2017024 Motáž a výroba konrol na osvetlenie v LDO Martin Dyrčík, Hor-Tech, Bovbrovec 302, Bobrovec 628.46 €
25.08.2017 20.08.2017 Fa 1110701707 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 197.13 €
21.08.2017 21.08.2017 1169165678 Telefon O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 107.97 €
18.08.2017 18.08.2017 8798881368 Telefon Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
15.08.2017 15.08.2017 2017043447 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
14.08.2017 07.08.2017 1614103765 Elektrika Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1189 €
11.08.2017 11.08.2017 51770892 Kontrola EZS Deltech, a.s., Priemyselná 1, Lipt.Mikuláš 222.72 €
08.08.2017 08.08.2017 1790076871 Union poisťovňa Union poisťovňa 126.43 €
27.07.2017 24.07.2017 1172208048 Triedna dokumentácia SEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 106.5 €
24.07.2017 24.07.2017 2017024 Konzoly s ukotviacimi prvkami Martin Dyrčík, Hor-Tech, Bovbrovec 302, Bobrovec 628.46 €
20.07.2017 17.07.2017 201770 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň 239.22 €
20.07.2017 17.07.2017 201774 Stravov. - SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň 70.88 €
19.07.2017 19.07.2017 1172204481 Žiacke knižky Ševt 465.96 €
19.07.2017 19.07.2017 2317 Violončelové struny R.Hoffmann -RH 203.15 €
17.07.2017 17.07.2017 0317 Husľové struny Duo RH, s.r.o., Nám.Osloboditeľov 86/22, Lipt. Mikuláš 239.5 €
17.07.2017 11.07.2017 1165689415 Služo. telef. O2Slovakia 112.75 €
17.07.2017 14.07.2017 201775 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň 730.95 €
17.07.2017 13.07.2017 170006934 Nedoplatok za vodne stočné k 30.6.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 299.71 €
17.07.2017 13.07.2017 1110701706 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 197.13 €
17.07.2017 13.07.2017 31117373 Zmena nastavenia servisného kódu MK alarm, s.r.o., Garbiarska 905, Lipt. Mikuláš 11.1 €
17.07.2017 13.07.2017 Fa 2797895911 Telefon Slovak Telekom 35.82 €
14.07.2017 10.07.2017 2017036878 Internet Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
12.07.2017 12.07.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1224 €
10.07.2017 06.07.2017 20174103 Činnosť BOZP, TPO Gajos 60 €
10.07.2017 05.07.2017 11107707 Preddavok za dod.tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 459.97 €
03.07.2017 30.06.2017 2017034 Oprava potrubia Milan Danko -kúrenie voda 50 €
03.07.2017 30.06.2017 5406719532 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.61 €
23.06.2017 20.06.2017 Fa 2711097754 Nedoplatok za ellektrinu -219 Slovakia Energy 28.97 €
23.06.2017 20.06.2017 Fa 1110701705 Dodavka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 410.57 €
23.06.2017 20.06.2017 Fa 20173652 Kontrola hydrantov, oprava HP Gajos 191.17 €
21.06.2017 15.06.2017 1163280708 Sl.telef.O2 O2Slovakia 184.48 €
20.06.2017 16.06.2017 170100436 Oprava a montaž UPS, bateria VOVA 53.6 €
20.06.2017 15.06.2017 Fa 2711097755 Nedoplatok za ellektrinu -773 Slovakia Energy 20.69 €
19.06.2017 15.06.2017 201764 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň 721.05 €
19.06.2017 15.06.2017 201763 Stravov. - SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň 69.92 €
19.06.2017 15.06.2017 201759 Stravné - SF Gymnázium - šk.jedáleň 235.98 €
19.06.2017 15.06.2017 Fa 97969113725 Telefon Slovak Telekom 36.43 €
15.06.2017 12.06.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1262 €
15.06.2017 12.06.2017 Fa 2017030892 Internet Imafex 16.7 €
14.06.2017 09.06.2017 51170534 Čistiace prostr. KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 128.95 €
06.06.2017 30.05.2017 412017 Ladenie Klavírov Pianoservis Damian Mrva, Makovického 21, Ružomberok 750 €
04.06.2017 08.06.2017 51170535 Toaletný papier Kajo 133.85 €
02.06.2017 02.06.2017 111071706 Preddavok za dod.tepla LMT 459.97 €
02.06.2017 01.06.2017 1788120 Webhosting domény suslm Liptov SK Michajlov 35 €
29.05.2017 23.05.2017 0242835254 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.58 €
29.05.2017 22.05.2017 16202035552017 Komunalny odpad 2017 Mesto Liptovský Mikuláš 969.95 €
27.05.2017 22.05.2017 2710026918 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 22.21 €
23.05.2017 22.05.2017 1907421211125 Nedoplatok na poistnom Sociálna poisťovňa 20.78 €
22.05.2017 17.05.2017 1110701704 Dodávka tepla LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 796.66 €
22.05.2017 23.05.2017 260081706 Počítačová sieť ŠVS Združenie SANET 150 €
22.05.2017 17.05.2017 115897 Služo. telef. O2Slovakia 113.42 €
22.05.2017 22.05.2017 19017000046813 Nedoplatok na poistom Socíálna poisťovňa 20.78 €
19.05.2017 12.05.2017 2711082049 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 42.77 €
18.05.2017 12.05.2017 9795937128 Telefon Slovak Telekom 35.17 €
16.05.2017 10.05.2017 201752 Stravov. potrav.- SF Gymnázium - šk.jedáleň 54.56 €
16.05.2017 10.05.2017 201748 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň 184.14 €
16.05.2017 10.05.2017 201753 Stravné réžia Gymnázium - šk.jedáleň 562.65 €
15.05.2017 10.05.2017 2017024518 Internet Imafex 16.7 €
12.05.2017 12.05.2017 1614103765 Preddavok za elektiku Slovakia Energy 1408 €
12.05.2017 05.05.2017 111071705 Dodavka tepla LMT 537.91 €
05.05.2017 28.04.2017 252017 Ladenie Klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1250 €
05.05.2017 29.04.2017 17202431 Knihy Artforum 60.57 €
04.05.2017 27.04.2017 170100314 Xerox VOVA 70.5 €
02.05.2017 28.04.2017 1700036 Licencia IZUŠ Senzio -IZUŠ 1140 €
28.04.2017 24.04.2017 539759931 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.88 €
24.04.2017 18.04.2017 1110701703 Dodavka tepla LMT 614.49 €
24.04.2017 20.04.2017 170100295 Jamo S 626 trojpásmové VOVA 399.6 €
24.04.2017 20.04.2017 170100288 Switch, inštalácia VOVA 69.08 €
20.04.2017 20.04.2017 Fa 2700013727 Vodne,stoč.-preedav.2017 LVS 91 €
18.04.2017 12.04.2017 201740 Stravé-režia Gymnázium - šk.jedáleň 707.85 €
18.04.2017 12.04.2017 201739 Stravovanie-SF-réžia Gymnázium - šk.jedáleň 68.64 €
18.04.2017 12.04.2017 6794961538 Telefon Slovak Telekom 35.68 €
18.04.2017 12.04.2017 1156406094 Služobné telefóny O2 O2Slovakia 125.66 €
18.04.2017 10.04.2017 271106607 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 55.71 €
18.04.2017 11.04.2017 2711062606 Nedoplatok za ellektrinu Slovakia Energy 110.17 €
18.04.2017 10.04.2017 201745 Obedy -kultúrna akcia Gymnázium - šk.jedáleň 14.88 €
17.04.2017 10.04.2017 2017014 Prenájom DK Dom Kultúry 202.75 €
17.04.2017 12.04.2017 201735 Stravovanie-SF Gymnázium - šk.jedáleň 231.66 €
12.04.2017 07.04.2017 20171974 Činnosť PZS Gajos 120 €
10.04.2017 04.04.2017 20171723 Činnosť BOZP, TPO Gajos 60 €
10.04.2017 04.04.2017 3017913456 Stravné lístky DOXX-stravné lístky, s.r.o., Kálov 356 , Žilina 1014 €
07.04.2017 07.04.2017 17202171 Knihy Artforum, s.r.o., Kozia 20, Bratislava 168.48 €
06.04.2017 30.03.2017 170100287 Tonery, HP, náplne, optická myš VOVA, s.r.o. , Borbisova 1, Lipt. Mikuláš 112.39 €
28.03.2017 28.03.2017 Fa 1017 Operava strechy -VO R.Hoffmann -RH 132.2 €
22.03.2017 17.03.2017 Fa 2711044087 Elektrika -nedopl. Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 35.84 €
22.03.2017 17.03.2017 Fa 2711044086 Nedoplatok za el. energiu Slovakia Energy 532.03 €
21.03.2017 15.03.2017 Fa 5393552282 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.56 €
21.03.2017 16.03.2017 Fa 1788054 Modernizácia web stránky Liptov SK Michajlov 200 €
20.03.2017 15.03.2017 Fa 1153800056 Služobné telefóny O2 O2Slovakia 117.1 €
20.03.2017 15.03.2017 Fa 7793992057 Telefon Slovak Telekom 35.17 €
20.03.2017 13.03.2017 20172 Ruže pre absolventov Amalia , s.r.o. 81.2 €
17.03.2017 10.03.2017 Fa 170100137 Monitor LCD VOVA 196.06 €
17.03.2017 10.03.2017 Fa 170100051 PC workstation VOVA 288 €
16.03.2017 10.03.2017 Fa 1110701702 Dodavka tepla LMT 932.22 €
15.03.2017 10.03.2017 2017011777 Pripojenie na net -Office Imafex 16.7 €
15.03.2017 13.03.2017 201727 Starvne SF režia Gymnázium - šk.jedáleň 56.16 €
15.03.2017 13.03.2017 201723 Stravné - SF Gymnázium - šk.jedáleň 189.54 €
15.03.2017 13.03.2017 fa 201728 Stravovanie -režia Gymnázium - šk.jedáleň 579.15 €
15.03.2017 15.03.2017 Fa 7400032277 Preddavok za elektiku Slovakia Energy 1408 €
14.03.2017 06.03.2017 Fa 201703058 Reflektrory profilovacie -LDO City Light Slovakia 609.12 €
13.03.2017 07.03.2017 Fa 201703059 Ozvučovacie štúdio -LDO City Light Slovakia 1346.44 €
13.03.2017 10.03.2017 Obj.20171301 Ruže pre absolventov Amalia , s.r.o. 176.1 €
06.03.2017 28.02.2017 Fa 170100125 Inštalácia WIN. VOVA 120 €
03.03.2017 24.02.2017 Fa 51170137 Toaletný papier Kajo 113.54 €
02.03.2017 23.02.2017 Fa 51170136 Čistiace prostr. Kajo 157.57 €
02.03.2017 23.02.2017 Fa 51170136 Čistiace prostr. Kajo 157.57 €
02.03.2017 02.03.2017 Fa 5389155970 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia 0.67 €
02.03.2017 02.03.2017 Fa 2711031096 Nedoplatok za el. energiu Slovakia Energy 97.46 €
01.03.2017 01.03.2017 fa 260081703 Sanet Združenie SANET 150 €
28.02.2017 17.02.2017 Fa 2711031095 Nedoplatok elektr. Slovakia Energy 1702.49 €
28.02.2017 23.02.2017 Fa VF17020 Dodávka a montáž žalúzií -VO Cuprojekt 384.78 €
23.02.2017 23.02.2017 fa 3017000188 Dodavka tepla   1846.19 €
23.02.2017 23.02.2017 Fa 262917 Ročný členský poplatok SANET Združenie SANET 33 €
20.02.2017 20.02.2017 Fa 115140939 Služobné telefóny O2 O2Slovakia 110.35 €
20.02.2017 20.02.2017 Fa 8793028030 Telefon Slovak telekom 36.06 €
15.02.2017 15.02.2017 2017/13 Stavné -SF Gymnázium - šk.jedáleň 177.5 €
15.02.2017 15.02.2017 2017/16 Stravné-prísp.na poptraviny Gymnázium - šk.jedáleň 14.2 €
15.02.2017 15.02.2017 201719 Stravné Gymnázium LM 482.8 €
15.02.2017 15.02.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1408 €
15.02.2017 15.02.2017 Fa 7400032277 Elektrika Slovakia Energy 1408 €
13.02.2017 13.02.2017 Fa 2017002 Presťahovanie klavíra Golem s.r.o. 95 €
10.02.2017   Fa 2711013535 Nedoplatok za ellektrinu-774 Slovakia Energy 94.25 €
06.02.2017   Fa 2711013535 Elektrika -nedopl.    
05.02.2017   Fa 111071702 Dodavka tepla LMT 1707.01 €
03.02.2017   Fa 170100023 Programm Office VOVA 644.4 €
02.02.2017   Fa 0417 Struny    
01.02.2017   Fa 0117 Struny, metličky    
30.01.2017   Fa 17VF0009 Suprava osvetlenia    
30.01.2017   Fa 2017002 Sťahovanie klavíra    
23.01.2017   Fa 5384758098 Orange datové prenosy    
23.01.2017   Fa 2017027 Poistenie majetku    
23.01.2017   Fa 1110701612 LMT teplo    
18.01.2017   Fa 22017 Starvne SF    
17.01.2017   Fa 1700003 Elektroinštal.mater.    
17.01.2017   Fa 20177 Stravé-režia    
17.01.2017   Fa 20175 Strav.prispevok na potr.    
17.01.2017   Fa 2700013727 Vodne,stoč.-preedav.2017    
17.01.2017   Fa 2711008488 Elektrika -nedopl.    
16.01.2017   Fa 1149043168 Sl.telef.O2    
16.01.2017   Fa 5792073955 Telefon    
16.01.2017   Fa 2711006628 Elektrika -nedopl.    
16.01.2017   Fa 2711006629 Elektrika -nedopl.    
09.01.2017   Fa 7400032277 Elektrika-preddavky 2017    

Strana 1 z 2

© ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
Free Joomla! templates by Engine Templates