• 001_.jpg
  • 003_.jpg
  • 006_.jpg
  • 004_.jpg
  • 005_.jpg
  • 002_.jpg

Školné môžete zaplatiť platbou na účet s nasledujúcimi parametrami:

Názov príjemcu: ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš

Číslo účtu IBAN: SK57 5600 0000 0081 0956 3006

Variabilný symbol: VS, ktorý bol pridelený každému žiakovi

Strana 1 z 9

© ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
Free Joomla! templates by Engine Templates