Podujatia

Koncert Magdaléna Zai


Oslovenie pre poukázanie 2 % pre našu školu

VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmov zo závislej činnosti


II. ODDIEL – údaje o prijímateľovi
IČO/SID 37906453
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Jána Levoslava Bellu
Sídlo – Ulica: Hodžova
Súpisné/orientačné číslo: 5
PSČ: 03101
Obec: Liptovský Mikuláš