Faktúry 2020

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
19.02.2020 19.02.2020 1020028 Noty Dolce Music,s.r.o.,Staraá Tenice 1199,Uherské Hradište,ČR 43,90 €
18.02.2020 18.02.2020 200000129 Toner HP 505 2 ks, HP 1612  2 ks Vova,s.r.o.,Borbisova 1,Lipt.Mikuláš 50,83 €
14.02.2020 06.02.2020 2020021 Stravovanie ,fond na réžiu SF, január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 89,52 €
14.02.2020 06.02.2020 2020020 Stravovanie ,fond na potraviny-SF, január 2020 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 253,64 €
14.02.2020 10.02.2020 51200090 Soľ posypová, odhŕňač snehu, Savo proti plesni Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 61,67 €
14.02.2020

10.02.2020

2700013727 Vodné,stočné ,február 2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
13.02.2020 10.02.2020 1500380585 Služobné telefóny O2, január 2020 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 119,58 €
13.02.2020 10.02.2020 302000190 Dodávka tepla za január 2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 895,97 €
13.02.2020 10.02.2020 8251709362 Telefón za január 2020 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 31,63 €
13.02.2020 06.02.2020 2020022 Stravovanie za január 2020 Gymnázium 719,89 €
13.02.2020 05.02.2020 262920

Členský poplatok SANET za rok 2020

 

Sanet, Vazovova 5, Bratislava 33 €
11.02.2020 03.02.2020 2/2019/2020 Prenájom priestorov za 2.polrok pre  VO MŠ,Ondrašovská 55, Lipt. MIkuláš 29,70 €
11.02.2020 03.02.2020 1/2019/2020 Prenájom priestorov za 2.polrok pre  TO MŠ,Ondrašovská 55, Lipt. MIkuláš 38,50 €
11.02.2020 03.02.2020 2020008918 Internet február 2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16,70 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052305 Elektrina-preddavok február 2020, OM 218 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052306 Elektrina-preddavok február 2020, OM 773 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052304 Elektrina-preddavok február 2020, OM 774 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
11.02.2020 03.02.2020 8190052303 Elektrina -preddavok február 2020 OM 219 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
07.02.2020 30.01.2020 51200016 Pracovná obuv Hombre Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 72,19 €
07.02.2020 28.01.2020 51200010 Čistiace prostriedky pre VO Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 250,45 €
07.02.2020 28.01.2020 51200011 Čistiace prostriedky pre Ho a TO Kajo,M.R.Štefánika 2267,Dolný Kubín 191,72 €
03.02.2020 03.02.2020 1051946069 Elektrina-nedoplatok, dec.2019 , OM 774 Magna energia,Nitrianska 7555/18,Piešťany 9,96 €
03.02.2020 03.02.2020 1051944270 Elektrina-nedoplatok, dec.2019, OM 219 Magna energia,Nitrianska 7555/18,Piešťany

124,82 €

03.02.2020 03.02.2020 111072002 Dodávka tepla-preddavok 02/20 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2101,96 €
23.01.2020 22.01.2020 2020011 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
22.01.2020 21.01.2020 5546825187 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.36 €
22.01.2020 20.01.2020 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 109 €
22.01.2020 20.01.2020 301902555 Dodávka tepla 12/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 997.25 €
21.01.2020 10.01.2020 2912012510 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 483.69 €
21.01.2020 10.01.2020 111072001 Preddavok za teplo, 1/2020 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2389.52 €
20.01.2020 09.01.2020 2019160 Stravovanie, -SF fond na potraviny 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 206.72 €
20.01.2020 09.01.2020 2019161 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 6.08 €
20.01.2020 09.01.2020 2019162 Stravovanie 12/2019 Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 501.6 €
20.01.2020 20.01.2020 1/2019 Prenájom priestorov 2.polrok 2020 Materská škola Čs.brigády 2, Liptovskýá Mikuláš 36 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052304 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 89 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052303 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 156 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052306 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 209 €
20.01.2020 10.01.2020 8190052305 Elektrika-preddavok 1/2020 Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 615 €
20.01.2020 13.01.2020 1330299011 Sl.telef.O2, 12/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 122.1 €
20.01.2020 09.01.2020 8249477720 Telefon 12/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
20.01.2020 10.01.2020 2020000030 Inetrnet 1/2020 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
20.01.2020 10.01.2020 1499-2003 Ochrana objektov Ministerstvo vnútra SR,Kuzmányho 26, Žilina 160.2 €

Free Joomla templates by L.THEME