Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
30.12.2019 30.12.2019 3291392156 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 605.14 €
27.12.2019 27.12.2019 190101091 Tonery to tlačiane VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 117.6 €
20.12.2019 20.12.2019 20190579 Vianočné posedenie - SF KLAR,s.r.o., 1.mája, 1741/117, Lipt. Mikuláš 190 €
19.12.2019 19.12.2019 5542134263 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.29 €
19.12.2019 19.12.2019 9201905090 Činnosť BOZP a TPO za 4. štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
19.12.2019 19.12.2019 2019081 PC servis ITcom, s.r.o., Vrbická 1948, Lipt. Mikuláš 60 €
19.12.2019 19.12.2019 3291392122 Stravné lístky DOXX DOXX, stravné lísky, Kálov 356, 010 01 Žilina 1149 €
18.12.2019 18.12.2019 190101074 Pracovný stolový kalendár 49 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 50.28 €
17.12.2019 17.12.2019 219201 PC servis Profi služby, s.r.o., Za ohradami, 423/7 96 €
17.12.2019 17.12.2019 1051939923 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 91.97 €
17.12.2019 17.12.2019 2019420 Refundácia za mzdové a účtovnícke práce za 2.pork 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2996.95 €
16.12.2019 16.12.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 12/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
13.12.2019 13.12.2019 2911256301 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 38.57 €
13.12.2019 13.12.2019 2911256300 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 172.16 €
13.12.2019 13.12.2019 8247258813 Telefon 11/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
13.12.2019 13.12.2019 2019097 Penájom proestorov DK Dom kultúry , Hollého 4, Lipt. Mikuláš 253.2 €
13.12.2019 13.12.2019 201966676 Antivirus ESET , na 2 roky pre 20 PC ESET, s.r.o., Einsteinova 24 , 85101 Bratislava 396 €
10.12.2019 10.12.2019 1460292543 Sl.telef.O2, 11/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 114.03 €
05.12.2019 05.12.2019 900436503 Časopis Hudobný život - predplatné na rok 2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 17.92 €
05.12.2019 05.12.2019 301902365 Dodávka tepla 11/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 391.879 €
05.12.2019 05.12.2019 1011963754 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
05.12.2019 05.12.2019 1011963755 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
04.12.2019 04.12.2019 2019148 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 664.95 €
04.12.2019 04.12.2019 2019098659 Inetrnet 12/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.12.2019 04.12.2019 259433542 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
04.12.2019 04.12.2019 259436127 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 691 €
03.12.2019 03.12.2019 111071912 Dodávka tepla preddavok 12/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2156.63 €
02.12.2019 02.12.2019 2019146 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 274.04 €
02.12.2019 02.12.2019 2019147 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.06 €
20.11.2019 20.11.2019 5537460994 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.34 €
18.11.2019 18.11.2019 2600811912 Počítačová sieť SANET , október-december 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
18.11.2019 18.11.2019 51191000 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 293.81 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
12.11.2019 12.11.2019 190100915 Tonery HP VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 46 €
12.11.2019 12.11.2019 2019131 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 287.64 €
12.11.2019 12.11.2019 2019132 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.46 €
12.11.2019 12.11.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 11/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
12.11.2019 12.11.2019 2019133 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 697.95 €
12.11.2019 12.11.2019 1340244957 Sl.telef.O2, 10/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 113.79 €
11.11.2019 11.11.2019 1192209645 Protokoly, bianco listy ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 187.84 €
11.11.2019 11.11.2019 301902174 Dodávka tepla 10/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 559.38 €
11.11.2019 11.11.2019 82450556008 Telefon 10/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
11.11.2019 11.11.2019 20190899512 Inetrnet 11/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960786 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960787 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
07.11.2019 07.11.2019 259390259 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
07.11.2019 07.11.2019 259390258 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 699 €
05.11.2019 05.11.2018 190100823 Náplne do tlačiarne Canon VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 36.6 €
05.11.2019 05.11.2019 742019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 750 €
05.11.2019 05.11.2019 111071911 Predavok za teplo, 11/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1868.47 €
29.10.2019 29.10.2019 1620234859 Komunálny odpad za rok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 484.98 €
21.10.2019 21.10.2019 1450247038 Sl.telef.O2, 9/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 124.35 €
21.10.2019 21.10.2019 55328011018 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.4 €
21.10.2019 21.10.2019 2019040 Výroba a lepenie stolových dosiek pre VO Miloš Kružliak, Hviezdoslavova 1871/2, LM 290 €
21.10.2019 21.10.2019 4515719959790706 Modelovacie stoly pre VO VidaxlSK, Adyen Client managment, Amsterdam 73.99 €
21.10.2019 21.10.2019 51971042 Kontrola a servis EZS a UTO Deltech, a.s. Priemyselná 1. 03101 Lipt. Mikuláš 206.4 €
15.10.2019 15.10.2019 19074 Žiarovky, akumulator alk. AA, AAA Unimix-Martin Ratkoš, Východná 762, prev.Ul.1 mája 79 , LM 20.83 €
15.10.2019 15.10.2019 25102019 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
10.10.2019 10.10.2019 301901983 Dodávka tepla 10/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 597.72 €
10.10.2019 10.10.2019 2911212092 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 1.2 €
10.10.2019 10.10.2019 8242832285 Telefon 9/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
10.10.2019 10.10.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok109/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
08.10.2019 08.10.2019 2019115 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 273.36 €
08.10.2019 08.10.2019 2019116 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.04 €
08.10.2019 08.10.2019 2019117 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 663.3 €
08.10.2019 08.10.2019 20190797792 Inetrnet 10/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.10.2019 08.10.2019 9201903134 Činnosž BOZP a TPO za 3. štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
08.10.2019 08.10.2019 1011957376 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
08.10.2019 08.10.2019 1011957377 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
08.10.2019 08.10.2019 259351087 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
08.10.2019 08.10.2019 259351086 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
05.10.2019 05.10.2019 111071910 Dodávka tepla preddavok 10/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1292.16 €
30.09.2019 30.09.2019 252019 Opravy violončela 5 ks a sláčika 1 ks Juraj Glasnák, Nešporova 2234/1, Žilina 345 €
30.09.2019 30.09.2019 5528158208 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.35 €
18.09.2019 18.09.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 9/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
10.09.2019 10.09.2019 012019 Kontrola elektrických zariadení Nemtušiak-Elektro , tehliarska 253/5, LM 462.5 €
09.09.2019 09.09.2019 1330209404 Sl.telef.O2, 8/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 92.46 €
09.09.2019 09.09.2019 8240664855 Telefon 8/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.09.2019 09.09.2019 259312502 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.09.2019 09.09.2019 259315039 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
09.09.2019 09.09.2019 10119500219 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.09.2019 09.09.2019 1011950218 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.09.2019 09.09.2019 2019070765 Inetrnet 9/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.09.2019 05.09.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 8/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
05.09.2019 05.09.2019 111071909 Dodávka tepla 9/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 619.79 €
03.09.2019 03.09.2019 53072019 Hudobná náuka-pracovné zošity pre 1.až 7 .roč. 325 ks. Martin Vozár , Bezručova 4218/22 , 74101 Nový Jičín ČR 430.45 €
03.09.2019 03.09.2019 190100536 Xerox,náplne dotlačiarne,baterie, oprava PC VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 134.28 €
16.08.2019 16.08.2019 2019282 Program Vema od 7/2019-6/2020 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 112.72 €
16.08.2019 16.08.2019 5523535428 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.62 €
16.08.2019 16.08.2019 260081909 Počítačová sieť SANET , júl-sept. 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
16.08.2019 16.08.2019 301901602 Dodávka tepla 7/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
16.08.2019 16.08.2019 8238520809 Telefon 7/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.08.2019 09.08.2019 1510180326 Sl.telef.O2, 7/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 95.39 €
09.08.2019 09.08.2019 51190685 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 272.6 €
09.08.2019 09.08.2019 2019061504 Inetrnet 8/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946866 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946867 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.08.2019 09.08.2019 259271889 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.08.2019 09.08.2019 259271888 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
01.08.2019 01.08.2019 19045 Správa registratúrya vyraďovacie konanie, registratúrny poriadok Archív Tatry, s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 468 €
01.08.2019 01.08.2019 20192 Ruže pre absolventov školy Amália.s.r.o., Komenského 1261/3,031 01 LM 160.6 €
01.08.2019 01.08.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 7/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
01.08.2019 01.08.2019 5518903715 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.31 €
01.08.2019 01.08.2019 0519 Struny na gitaru, poduška na husle,stojan na noty, Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 83 €
01.08.2019 01.08.2019 1192206890 Triedna dokumentácia, žiacke knižky, prihlášky do ZUŠ ŠEVT a.s., Cemenntárenská 16, Banská Bystrica 267.29 €
01.08.2019 01.08.2019 301901412 Dodavka tepla od 1.6.-30.6.2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
01.08.2019 01.08.2019 111071908 Dodávka tepla 8/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
01.08.2019 01.08.2019 111071901 Dodavka tepla 1/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2348.72 €
12.07.2019 12.07.2019 190100517 Tablet Acer 5 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 564 €
11.07.2019 11.07.2019 2911146009 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 15.14 €
11.07.2019 11.07.2019 9201901241 Činnosť BOZP, TPO za 2.štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
09.07.2019 09.07.2019 1490181425 Sl.telef.O2, 6/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 127.57 €
09.07.2019 09.07.2019 8236394917 Telefon 6/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.07.2019 09.07.2019 2019246 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940352 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940353 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.07.2019 09.07.2019 259222382 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.07.2019 09.07.2019 259222381 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
09.07.2019 09.07.2019 2019051961 Inetrnet 7/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.07.2019 08.07.2019 2019097 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 186.3 €
08.07.2019 08.07.2019 2019103 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 55.2 €
08.07.2019 08.07.2019 2019105 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 569.25 €
04.07.2019 04.07.2019 2019211 Mzdové a personálne práce za 1.polrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 2742.41 €
02.07.2019 02.07.2019 111071907 Dodávka tepla 7/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
28.06.2019 28.06.2019 19184 Batéria a žiarovky do organa, práce, diagnostika KAPA AUDIO, Mlynská 977/15, 067 81 Belá n.Cirochou 264.24 €
28.06.2019 28.06.2019 5514286405 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.35 €
20.06.2019 20.06.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 6/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
18.06.2019 18.06.2019 201903773 Kontrola PHP a hydrantov Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 187.84 €
17.06.2019 17.06.2019 1051917284 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 8.07 €
17.06.2019 17.06.2019 301901221 Dodávka tepla 5/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 907.39 €
14.06.2019 14.06.2019 482019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 900 €
11.06.2019 11.06.2019 2019077 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 199.26 €
11.06.2019 11.06.2019 2019084 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 59.04 €
11.06.2019 11.06.2019 2019086 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 608.85 €
11.06.2019 11.06.2019 1390147982 Sl.telef.O2, 5/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 133.9 €
10.06.2019 10.06.2019 259195459 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 663 €
10.06.2019 10.06.2019 259195460 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
10.06.2019 10.06.2019 1011936406 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
10.06.2019 10.06.2019 1011936405 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
10.06.2019 10.06.2019 2019043155 Inetrnet 6/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.06.2019 05.06.2019 8234284179 Telefon 5/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
05.06.2019 04.06.2019 111071906 Predavok za teplo, 6/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
24.05.2019 24.05.2019 2911114583 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 42.8 €
24.05.2019 24.05.2019 5509685274 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.32 €
22.05.2019 22.05.2019 1988075 Webhosting domény zusl.sk LIPTOV SK, s.r.o., Michajlov 51, 067 73 Michajlov 35 €
20.05.2019 20.05.2019 1051914057 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 52.79 €
20.05.2019 20.05.2019 260081906 Počítačová sieť SANET , apríl-jún 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
20.05.2019 20.05.2019 301901029 Dodávka tepla 4/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 428.45 €
14.05.2019 14.05.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 5/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
10.05.2019 10.05.2019 2019062 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 168.48 €
09.05.2019 09.05.2019 201903407 Preškolenie prvej pomoci zamestnancov ZUŠ Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 68.4 €
09.05.2019 09.05.2019 1310111104 Sl.telef.O2, 4/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 130.03 €
09.05.2019 09.05.2019 8232191302 Telefon 4/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.05.2019 09.05.2019 2019033741 Inetrnet 5/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.05.2019 09.05.2019 1011930056 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.05.2019 09.05.2019 1011930057 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.05.2019 09.05.2019 259138096 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 347 €
09.05.2019 09.05.2019 259138095 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 708 €
06.05.2019 06.05.2019 2019069 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 49.92 €
06.05.2019 06.05.2019 1900039 Vejáre profi hodvábne Tomáš Suczurek, Horní Domaslavice 276 , ČR 126.4 €
02.05.2019 02.05.2019 1051909690 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 120.02 €
02.05.2019 02.05.2019 111071905 Predavok za teplo, 5/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 619.79 €
26.04.2019 26.04.2019 51190312 Toaletný papier, Tento Maxi KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 19.96 €
24.04.2019 24.04.2019 5505092968 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.25 €
24.04.2019 24.04.2019 201902720 Činnosť BOZP, TPO za 1.štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
24.04.2019 24.04.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 4/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
16.04.2019 16.04.2019 301900837 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 639.17 €
16.04.2019 16.04.2019 2911080663 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 31.26 €
16.04.2019 16.04.2019 8230113420 Telefon 3/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 36.59 €
15.04.2019 15.04.2019 2019110 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261 €
12.04.2019 12.04.2019 0219 Struny husľové, čelové, gitarové, kolofónie Duo RH 2, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 642.06 €
11.04.2019 11.04.2019 1011926322 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
11.04.2019 11.04.2019 1011926321 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
10.04.2019 10.04.2019 2019025078 Inetrnet 4/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
08.04.2019 08.04.2019 420051 Komunálny odpad za rok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 484.98 €
08.04.2019 08.04.2019 2019053 Stravovanie, -SF na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 48.32 €
08.04.2019 08.04.2019 2019046 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 163.08 €
08.04.2019 08.04.2019 2019055 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 498 €
08.04.2019 08.04.2019 1560114632 Sl.telef.O2, /3/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 137.98 €
04.04.2019 04.04.2019 51190293 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 135 €
04.04.2019 04.04.2019 51190294 Toaletný papier, Saga Gigant KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 127.94 €
02.04.2019 02.04.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 3/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
02.04.2019 01.04.2019 1192202187 Prihlášky na štúdium v ZUŠ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 57.6 €
02.04.2019 02.04.2019 111071904 Predavok za teplo, 4/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1388.21 €
28.03.2019 28.03.2019 190100109 Oprava komba AER-výmena batéríí Musicmania s.r.o.,Lúčka 40, 967 01 Kremnica 162 €
26.03.2019 26.03.2019 142019 Ladenie klavírov, opravy a údržba Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1150 €
25.03.2019 25.03.2019 1900039 Licencia IZUS IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, Veľké Uherce 1296 €
18.03.2019 18.03.2019 5500521129 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.38 €
15.03.2019 15.03.2019 190002 Sťahovanie vybavenia Golem SPOL.s.r.o., Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš 125 €
15.03.2019 15.03.2019 2911057868 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 340.27 €
14.03.2019 14.03.2019 1051906278 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 88.68 €
14.03.2019 14.03.2019 132019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1200 €
12.03.2019 12.03.2019 259091440 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 827 €
12.03.2019 12.03.2019 259090021 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 268 €
12.03.2019 12.03.2019 2019031 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 195.48 €
12.03.2019 12.03.2019 2019039 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 57.92 €
12.03.2019 12.03.2019 301900385 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 942.75 €
12.03.2019 12.03.2019 2019040 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 597.3 €
11.03.2019 11.03.2019 1350061092 Sl.telef.O2, /2/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 132.09 €
07.03.2019 07.03.2019 8228052412 Telefon 2/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
07.03.2019 07.03.2019 259040515 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 893 €
07.03.2019 07.03.2019 259040516 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 347 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920798 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.96 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920799 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.03.2019 04.03.2019 111071903 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1964.52 €
26.02.2019 26.02.2019 1051902295 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 164.1 €
26.02.2019 25.02.2019 5495942871 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.41 €
26.02.2019 25.02.2019 20191 Ruže pre absolventov Amalia s.r.o., Komensjkého 1261/3,Lipt. Mikuláš 193.5 €
26.02.2019 25.02.2019 260081903 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
15.02.2019 15.02.2019 2019022 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 51.52 €
15.02.2019 15.02.2019 2019015 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 173.88 €
15.02.2019 15.02.2019 0319 Reprodukrorové boxy, audiozmiešavač,spojov.materiál-TO Duo RH 2, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 200 €
15.02.2019 13.02.2019 2019024 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 531.3 €
15.02.2019 11.02.2019 2911030615 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 704.05 €
15.02.2019 13.02.2019 301900193 Dodávka tepla 1/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1298.43 €
15.02.2019 11.02.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
15.02.2019 11.02.2019 8226008693 Telefon 1/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
15.02.2019 11.02.2019 1390051734 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 141.3 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912325 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912326 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
11.02.2019 11.02.2019 259004744 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 835 €
11.02.2019 11.02.2019 259004745 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 365 €
11.02.2019 11.02.2019 2019007628 Interner febr.2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.02.2019 11.02.2019 262919 Počítačová sieť SANET , členský poplatok na rok 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 33 €
11.02.2019 11.02.2019 19007 Žiarovky, žiarivky, trubice, akumulátory, štartéry, elektroinš.mater. Martin Ratkoš-Unimix, 032 32 Východná 762, 140.23 €
04.02.2019 04.02.2019 111071902 Dodávka tepla 2/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2060.57 €
04.02.2019 04.02.2019 2700013727 Preddavok vodné- 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
18.01.2019 18.01.2019 5491374878 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.3 €
15.01.2019 15.01.2019 2019009 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 39.52 €
15.01.2019 15.01.2019 2019004 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 133.38 €
15.01.2019 15.01.2019 1/2018 Prenájom telovcične Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 81 €
15.01.2019 15.01.2019 Dodatok č.3 Ochrana objektov Prezídia policajného zboru na rok 2019 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 160.2 €
15.01.2019 15.01.2019 2019011 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 407.55 €
15.01.2019 15.01.2019 301802536 Dodávka tepla 12/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 922.08 €
08.01.2019 08.01.2019 180019021 Vodné, stočné- nedoplatok za 2.polrok 2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 90.44 €
08.01.2019 08.01.2019 1550023819 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 128.6 €
08.01.2019 08.01.2019 8223981857 Telefon 12/2018 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
07.01.2019 07.01.2019 20190012 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
07.01.2019 07.01.2019 2019000032 Inetrnet 1/19 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
07.01.2019 07.01.2019 258403395 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 411 €
07.01.2019 07.01.2019 258403394 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 819 €
07.01.2019 07.01.2019 1011902849 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 96.79 €
07.01.2019 07.01.2019 1011902848 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 77.34 €
07.01.2019 07.01.2019 1051835974 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 212.09 €
07.01.2019 07.01.2019 2911005252 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 290.87 €
© ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
Free Joomla! templates by Engine Templates