Zmluvy

Zverejnené Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Celková cena
30.01.2013 LVS 2700013727 Preddavky za vodné -- unknown -- -- empty --
29.01.2013 Predpis č.11107/2013 Dodávka tepla -- unknown -- -- empty --
29.01.2013 Dohoda č.3202774 Dohoda o plat.za el. energiu -- unknown -- -- empty --
29.01.2013 ZML.44742479 Dodávka elektriny,2 -- unknown -- -- empty --
29.01.2013 ZML.44742479 Dodávka elektriny,1 -- unknown -- -- empty --
29.01.2013 ZML.44742479 Dodávka elektriny -- unknown -- -- empty --
02.03.2012 Dohoda o vykonávaní abs. praxe 5/54/2012 -- unknown -- -- empty --
21.01.2011 11107 LMT 2009 Dodatok ku zmluve o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 -- unknown -- -- empty --
01.01.1970 -- unknown -- -- empty --
01.01.1970 -- unknown -- -- empty --