Zmluvy

Zverejnené Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Celková cena
14.09.2015 1/2015 Prenájom telocvične -- unknown -- -- empty --
25.08.2015 Zmluva č.8/2015 Správa registratúry, Vyraďovacie konanie -- unknown -- -- empty --
20.05.2015 Rámcova zmluva 1/2017 Opravy a údržby klavírov Damián Mrva 1997 €
01.04.2015 ZML 1221253ID4 Dodávka el.-zálohový predpis 2015 -- unknown -- -- empty --
15.01.2015 Zml 375/2002/M Preddavok 20154 -- unknown -- -- empty --
29.12.2014 Zml 11107/LMT/2009 Dodatokmo zálohových platbách na rok 2015 -- unknown -- -- empty --
19.12.2014 Dohoda o platbách 1221253 Dodávka el. preddavky -- unknown -- -- empty --
19.12.2014 ZML 1221253ID4 Dodávka el.-zálohový predpis 2015 -- unknown -- -- empty --
12.12.2014 Rámcová kúpna zmluva Dodávka nábytku a zariadenie -- unknown -- -- empty --
03.12.2014 Zml.0101 Výkon činn. zdravotnej služby -- unknown -- -- empty --
11.09.2014 Zml.č.1/2014 Prenájom nebytových priestorov Detského centra Stodoláčik MŠ Nábrežie A.Stodolu 1888, Lipt. Mikuláš 69.86 €
08.09.2014 Zml.č.1/2014 Prenájom telocvične MŠ Čs. brigády 2, Liptovbský Mikuláš 76.5 €
25.08.2014 Zmluva 142014 Registratúra -- unknown -- -- empty --
25.08.2014 Zmluva 142014 Registratúra -- unknown -- -- empty --
06.08.2014 Zml. 1499-2003 Polícia ochrana obj. dodatok 3 -- unknown -- -- empty --
15.07.2014 Zml.č. F2-14189 Dodávka a Montáž okna -- unknown -- -- empty --
15.07.2014 Zml.č. F2-14189 Dodávka a Montáž okna -- unknown -- -- empty --
15.07.2014 Zml.č. F2-14189 Dodávka a Montáž okna -- unknown -- -- empty --
15.07.2014 Zml.č. F2-14189 Dodávka a Montáž okna -- unknown -- -- empty --
04.03.2014 Dodatok 1499-2003 Ochrana objektu -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 Č.zml.1221253(ID4) Dodávka elektriny -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 Č.zml.1221253(ID4) Dodávka elektriny -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 Č.zml.11107/2009 Platobný predpis za dod.tepla2014 -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 Č.zml.2700013727 Preddavky na vodné, stočné -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 ITMS 26120130031 EU- Operačný program vzdelávania -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 ITMS 26120130031 EU- Operačný program vzdelávania -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 ITMS 26120130031 EU- Operačný program vzdelávania -- unknown -- -- empty --
25.02.2014 ITMS 26120130031 EU- Operačný program vzdelávania -- unknown -- -- empty --
13.12.2013 Dč. 90/2013 Dohoda o prenajatí priestorov Domu kultúry Dom Kultúry Liptovský Mikuláš, , Hollého 4 751.36 €
18.02.2013 D č. 17/2013 Dohoda o prenajatí priestorov Domu kultúry Dom Kultúry Liptovský Mikuláš, , Hollého 4 99.35 €