Faktúry

Zverejnené Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
04.04.2019 04.04.2019 51190293 Čistiace prostriedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 135 €
04.04.2019 04.04.2019 51190294 Toaletný papier, Saga Gigant KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 127.94 €
02.04.2019 02.04.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 3/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
02.04.2019 01.04.2019 1192202187 Prihlášky na štúdium v ZUŠ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 57.6 €
02.04.2019 02.04.2019 111071904 Predavok za teplo, 4/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1388.21 €
28.03.2019 28.03.2019 190100109 Oprava komba AER-výmena batéríí Musicmania s.r.o.,Lúčka 40, 967 01 Kremnica 162 €
26.03.2019 26.03.2019 142019 Ladenie klavírov, opravy a údržba Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1150 €
25.03.2019 25.03.2019 1900039 Licencia IZUS IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, Veľké Uherce 1296 €
18.03.2019 18.03.2019 5500521129 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.38 €
15.03.2019 15.03.2019 190002 Sťahovanie vybavenia Golem SPOL.s.r.o., Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš 125 €
15.03.2019 15.03.2019 2911057868 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 340.27 €
14.03.2019 14.03.2019 1051906278 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 88.68 €
14.03.2019 14.03.2019 132019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 1200 €
12.03.2019 12.03.2019 259091440 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 827 €
12.03.2019 12.03.2019 259090021 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 268 €
12.03.2019 12.03.2019 2019031 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 195.48 €
12.03.2019 12.03.2019 2019039 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 57.92 €
12.03.2019 12.03.2019 301900385 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 942.75 €
12.03.2019 12.03.2019 301900385 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 942.75 €
12.03.2019 12.03.2019 2019040 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 597.3 €
11.03.2019 11.03.2019 1350061092 Sl.telef.O2, /2/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 132.09 €
07.03.2019 07.03.2019 8228052412 Telefon 2/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
07.03.2019 07.03.2019 259040515 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 893 €
07.03.2019 07.03.2019 259040516 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 347 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920798 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.96 €
07.03.2019 07.03.2019 1011920799 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
05.03.2019 05.03.2019 2019015331 Inetrnet 3/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
04.03.2019 04.03.2019 111071903 Dodávka tepla 3/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1964.52 €
26.02.2019 26.02.2019 1051902295 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 164.1 €