Faktúry

Zverejnené Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
16.08.2019 16.08.2019 260081909 Počítačová sieť SANET , júl-sept. 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
16.08.2019 16.08.2019 301901602 Dodávka tepla 7/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
16.08.2019 16.08.2019 8238520809 Telefon 7/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.08.2019 09.08.2019 1510180326 Sl.telef.O2, 7/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 95.39 €
09.08.2019 09.08.2019 51190685 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 272.6 €
09.08.2019 09.08.2019 2019061504 Inetrnet 8/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946866 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.08.2019 09.08.2019 1011946867 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.08.2019 09.08.2019 259271889 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.08.2019 09.08.2019 259271888 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
01.08.2019 01.08.2019 19045 Správa registratúrya vyraďovacie konanie, registratúrny poriadok Archív Tatry, s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 468 €
01.08.2019 01.08.2019 20192 Ruže pre absolventov školy Amália.s.r.o., Komenského 1261/3,031 01 LM 160.6 €
01.08.2019 01.08.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 7/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
01.08.2019 01.08.2019 5518903715 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.31 €
01.08.2019 01.08.2019 0519 Struny na gitaru, poduška na husle,stojan na noty, Duo RH, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 83 €
01.08.2019 01.08.2019 1192206890 Triedna dokumentácia, žiacke knižky, prihlášky do ZUŠ ŠEVT a.s., Cemenntárenská 16, Banská Bystrica 267.29 €
01.08.2019 01.08.2019 301901412 Dodavka tepla od 1.6.-30.6.2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 290.46 €
01.08.2019 01.08.2019 111071908 Dodávka tepla 8/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 523.74 €
01.08.2019 01.08.2019 111071901 Dodavka tepla 1/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2348.72 €
12.07.2019 12.07.2019 190100517 Tablet Acer 5 ks VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 564 €
11.07.2019 11.07.2019 2911146009 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 15.14 €
11.07.2019 11.07.2019 9201901241 Činnosť BOZP, TPO za 2.štvrťrok 2019 Gajos s.r.o., M.Pišúta 4022, Lipt.Mikuláš 108 €
09.07.2019 09.07.2019 1490181425 Sl.telef.O2, 6/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 127.57 €
09.07.2019 09.07.2019 8236394917 Telefon 6/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
09.07.2019 09.07.2019 2019246 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940352 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
09.07.2019 09.07.2019 1011940353 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
09.07.2019 09.07.2019 259222382 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 315 €
09.07.2019 09.07.2019 259222381 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 692 €
09.07.2019 09.07.2019 2019051961 Inetrnet 7/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €