Faktúry

Zverejnené Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
20.11.2019 20.11.2019 5537460994 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.34 €
18.11.2019 18.11.2019 2600811912 Počítačová sieť SANET , október-december 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
18.11.2019 18.11.2019 51191000 Čistiace prostiedky KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 293.81 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
15.11.2019 15.11.2019 10519334916 Elektrika- nedoplatok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 9.54 €
12.11.2019 12.11.2019 190100915 Tonery HP VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 46 €
12.11.2019 12.11.2019 2019131 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 287.64 €
12.11.2019 12.11.2019 2019132 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 8.46 €
12.11.2019 12.11.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 11/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
12.11.2019 12.11.2019 2019133 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 697.95 €
12.11.2019 12.11.2019 1340244957 Sl.telef.O2, 10/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 113.79 €
11.11.2019 11.11.2019 1192209645 Protokoly, bianco listy ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 187.84 €
11.11.2019 11.11.2019 301902174 Dodávka tepla 10/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 559.38 €
11.11.2019 11.11.2019 82450556008 Telefon 10/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 49.37 €
11.11.2019 11.11.2019 20190899512 Inetrnet 11/2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960786 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
11.11.2019 11.11.2019 1011960787 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
07.11.2019 07.11.2019 259390259 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 321 €
07.11.2019 07.11.2019 259390258 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 699 €
05.11.2019 05.11.2018 190100823 Náplne do tlačiarne Canon VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 01 Lipt. Mikuláš 36.6 €
05.11.2019 05.11.2019 742019 Ladenie klavírov Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok 750 €
05.11.2019 05.11.2019 111071911 Predavok za teplo, 11/2019 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1868.47 €
29.10.2019 29.10.2019 1620234859 Komunálny odpad za rok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 484.98 €
21.10.2019 21.10.2019 1450247038 Sl.telef.O2, 9/19 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 124.35 €
21.10.2019 21.10.2019 55328011018 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.4 €
21.10.2019 21.10.2019 2019040 Výroba a lepenie stolových dosiek pre VO Miloš Kružliak, Hviezdoslavova 1871/2, LM 290 €
21.10.2019 21.10.2019 4515719959790706 Modelovacie stoly pre VO VidaxlSK, Adyen Client managment, Amsterdam 73.99 €
21.10.2019 21.10.2019 51971042 Kontrola a servis EZS a UTO Deltech, a.s. Priemyselná 1. 03101 Lipt. Mikuláš 206.4 €
15.10.2019 15.10.2019 19074 Žiarovky, akumulator alk. AA, AAA Unimix-Martin Ratkoš, Východná 762, prev.Ul.1 mája 79 , LM 20.83 €
15.10.2019 15.10.2019 25102019 Poistné -poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3.štvrťrok 2019 Mesto LM, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš 261.25 €