Faktúry

Zverejnené Dátum doručenia Číslo faktúry Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Celková cena (s DPH)
26.02.2019 25.02.2019 5495942871 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.41 €
26.02.2019 25.02.2019 20191 Ruže pre absolventov Amalia s.r.o., Komensjkého 1261/3,Lipt. Mikuláš 193.5 €
26.02.2019 25.02.2019 260081903 Počítačová sieť SANET ŠVS Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 150 €
15.02.2019 15.02.2019 2019022 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 51.52 €
15.02.2019 15.02.2019 2019015 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 173.88 €
15.02.2019 15.02.2019 0319 Reprodukrorové boxy, audiozmiešavač,spojov.materiál-TO Duo RH 2, s.r.o., Nám.osloboditeľov 86/22, LM 200 €
15.02.2019 13.02.2019 2019024 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 531.3 €
15.02.2019 11.02.2019 2911030615 Elektrika- nedoplatok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 704.05 €
15.02.2019 13.02.2019 301900193 Dodávka tepla 1/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 1298.43 €
15.02.2019 11.02.2019 2700013727 Vodné, stočné, preddavok 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
15.02.2019 11.02.2019 8226008693 Telefon 1/2019 Slovak Telekom a.s ,Bajkalská 28, Bratislava 35.17 €
15.02.2019 11.02.2019 1390051734 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 141.3 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912325 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 84.86 €
15.02.2019 11.02.2019 1011912326 Elektrika-preddavok Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany 100.57 €
11.02.2019 11.02.2019 259004744 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 835 €
11.02.2019 11.02.2019 259004745 Elektrika-preddavok Slovakia Energy, s.r.o.Plynárenská 7A, Bratislava 365 €
11.02.2019 11.02.2019 2019007628 Interner febr.2019 Imafex s.r.o., Belopotockého 4, Lipt. Mikuláš 16.7 €
11.02.2019 11.02.2019 262919 Počítačová sieť SANET , členský poplatok na rok 2019 Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava 33 €
11.02.2019 11.02.2019 19007 Žiarovky, žiarivky, trubice, akumulátory, štartéry, elektroinš.mater. Martin Ratkoš-Unimix, 032 32 Východná 762, 140.23 €
04.02.2019 04.02.2019 111071902 Dodávka tepla 2/19 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 2060.57 €
04.02.2019 04.02.2019 2700013727 Preddavok vodné- 1/2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 168 €
18.01.2019 18.01.2019 5491374878 Dátové prenosy Alarm Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava 0.3 €
15.01.2019 15.01.2019 2019009 Stravovanie, -SF réžia Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 39.52 €
15.01.2019 15.01.2019 2019004 Stravovanie, -SF fond na potraviny Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 133.38 €
15.01.2019 15.01.2019 1/2018 Prenájom telovcične Materská škola Čs. brigády 2, Liptovský Mikuláš 81 €
15.01.2019 15.01.2019 Dodatok č.3 Ochrana objektov Prezídia policajného zboru na rok 2019 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 160.2 €
15.01.2019 15.01.2019 2019011 Stravovanie Gymnázium - šk.jedáleň, M.M.Hodžu 860/9, Lipt.Mikuláš 407.55 €
15.01.2019 15.01.2019 301802536 Dodávka tepla 12/18 LMT, a.s. Za traťou 605/1, Lipt. Mikuláš 922.08 €
08.01.2019 08.01.2019 180019021 Vodné, stočné- nedoplatok za 2.polrok 2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš 90.44 €
08.01.2019 08.01.2019 1550023819 Sl.telef.O2 12/2018 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 128.6 €