Detail objednávky Protokoly, bianco listy

Číslo objednávky 2019051135
Predmet objednávky Protokoly, bianco listy
Dodávateľ ŠEVT a.s., Cemenntárenská 16, Banská Bystrica
IČO 31331131
Celková cena (s DPH) 187.84 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PaedDr. Eva Hollá, riaditeľka ZUŠ
Dátum vyhotovenia 05.11.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019051135
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 15.11.2019