Detail objednávky Čistiace prostiedky

Číslo objednávky 2019151134
Predmet objednávky Čistiace prostiedky
Dodávateľ KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín
IČO 36362981
Celková cena (s DPH) 293.81 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PaedDr. Eva Hollá, riaditeľka ZUŠ
Dátum vyhotovenia 15.11.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019151134
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 15.11.2019