Detail objednávky Ladenie klavírov

Číslo objednávky 2019221031
Predmet objednávky Ladenie klavírov
Dodávateľ Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok
IČO 33029113
Celková cena (s DPH) 750 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PaedDr. Eva Hollá, riaditeľka ZUŠ
Dátum vyhotovenia 22.10.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019221031
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 22.10.2019