Detail objednávky Výroba a lepenie stolových dosiek pre VO

Číslo objednávky 2019181029
Predmet objednávky Výroba a lepenie stolových dosiek pre VO
Dodávateľ Miloš Kružliak, Hvoezdoslavova 1871/2, LM
IČO 46348123
Celková cena (s DPH) 290 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PaedDr. Eva Hollá, riaditeľka ZUŠ
Dátum vyhotovenia 18.10.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019181029
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 18.10.2019