Detail objednávky Opravy violončela 5 ks a sláčika 1 ks

Číslo objednávky 2019080821
Predmet objednávky Opravy violončela 5 ks a sláčika 1 ks
Dodávateľ Juraj Glasnák, Nešporova 2234/1, Žilina
IČO 37097130
Celková cena (s DPH) 345 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PaedDr. Eva Hollá, riaditeľka ZUŠ
Dátum vyhotovenia 08.08.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019080821
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 08.08.2019