Detail objednávky Hudobná náuka-pracovné zošity pre 1.až 7 .roč. 325 ks.

Číslo objednávky 2019280826
Predmet objednávky Hudobná náuka-pracovné zošity pre 1.až 7 .roč. 325 ks.
Dodávateľ Martin Vozár , Bezručova 4218/22 , 74101 Nový Jičín ČR
IČO 73932191
Celková cena (s DPH) 430.45 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PaedDr. Eva Hollá, riaditeľka ZUŠ
Dátum vyhotovenia 28.08.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019280826
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 28.08.2019