Detail objednávky Čistiace prostiedky

Číslo objednávky 2019050821
Predmet objednávky Čistiace prostiedky
Dodávateľ KAJO, Krupa Kajo, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín
IČO 36362981
Celková cena (s DPH) 500 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PaedDr. Eva Hollá
Dátum vyhotovenia 05.08.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019050820
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 06.08.2019