Detail objednávky Ladenie klavírov

Číslo objednávky 2019100617
Predmet objednávky Ladenie klavírov
Dodávateľ Pianoservis, Damián Mrva, Makovického 21, Ružomberok
IČO 33029113
Celková cena (s DPH) 1650 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PhDr. Raši, riaditeľ ZUŠ
Dátum vyhotovenia 10.06.2019
Súvisí s objednávkou č. 2019100617
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 10.06.2019