Detail objednávky Licencia IZUS

Číslo objednávky 201925039/a
Predmet objednávky Licencia IZUS
Dodávateľ IZUŠ, Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137, Veľké Uherce
IČO 50178296
Celková cena (s DPH) 1296 €
Objednávku podpísal (meno, priezivsko, funkcia) PhDr. Raši, riaditeľ ZUŠ
Dátum vyhotovenia 25.03.2019
Súvisí s objednávkou č. 201925039/a
Súvisí so zmluvou č. Zmlč.Vb3
Dátum zverejnenia 25.03.2019