Detail zadávania zákazky Dodávka nábytku a zariadenie

Číslo zákazky Rámcová kúpna zmluva
Predmet zákazky Dodávka nábytku a zariadenie
Dokument Dodávka nábytku a zariadenie
Celková cena -- empty --
Súvisí s objednávkou č. -- unknown --
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 12.12.2014