Detail zadávania zákazky Dodáv.hudob. nástrojov

Číslo zákazky Výzva 05/2poolrok2014
Predmet zákazky Dodáv.hudob. nástrojov
Dokument Dodáv.hudob. nástrojov
Celková cena -- empty --
Súvisí s objednávkou č. -- unknown --
Súvisí so zmluvou č. -- unknown --
Dátum zverejnenia 01.12.2014